Ga verder naar de inhoud

Werkbaarheidcheques: verlengd tot eind 2021

11.02.2021

De Vlaamse regering heeft beslist om de maatregelen van de werkbaarheidscheque te verlengen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dat betekent dat je als organisatie extra tijd krijgt om gebruik te maken van deze financiële steun. Met de cheques kan je sneller schakelen op vlak van werkbaar werk, maar je kan ze ook inzetten voor corona-aanpassingen.

Werkbaarheidscheques in het kort

Met deze cheque krijg je terugbetaling voor:

 • een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
 • en/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting.
 • en/of begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid, voor het opstellen van een werkbaarheidsplan, voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

Goed om te weten: normaal was het niet de bedoeling dat organisaties de cheques zouden kunnen inzetten voor wettelijke verplichtingen, zoals de risicoanalyse psychosociale risico’s. Sinds 2016 zit dat immers vervat in de kostprijs van de externe diensten voor preventie op het werk. Maar voor scans, actieplannen en acties die dienen om het hoofd te bieden aan de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van het coronavirus maakt het departement Werk & Sociale Economie nu toch een uitzondeling.

Daarnaast zijn er 3 types acties toegevoegd aan de projectoproep:

 • Advies, begeleiding en opleiding bij aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie
 • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
 • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.


Andere voorwaarden:

 • De onderneming dient minimaal 40% van de kosten zelf te dragen. 60% komt dus in aanmerking voor subsidie.
 • Een onderneming kan 3 afzonderlijke aanvragen indienen tot een maximumbedrag van 10.000 euro over alle aanvragen heen.
 • De oproep loopt in principe af eind 2021. Je kunt op elk moment een aanvraag indienen.

De context

De werkbaarheidscheques werden in 2019 in samenspraak met de sociale partners gelanceerd en bieden ondernemingen cofinanciering om werkbaarheidsmetingen op te zetten. Sinds begin mei 2020 komen ook acties die de gevolgen van de coronacrisis op de werkvloer kunnen milderen in aanmerking.

Concreet zijn er 3 types acties toegevoegd aan de projectoproep:

 1. Aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie. Let op: voor de aankoop van materiaal kan je de cheques niet inzetten, wel voor het advies, de begeleiding of de opleiding over de aanpassingen
 2. Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
 3. Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Ondernemingen die specifiek op een van deze 3 assen advies, begeleiding of opleiding willen inkopen kunnen dus ook subsidies aanvragen in het kader van de werkbaarheidscheques.

Meer lezen of een gratis webinar volgen?

Heb je vragen? Stel ze gerust aan Liesbeth Denis, HR-adviseur HRwijs: liesbeth.denis@verso-net.be of 0470/47.75.12.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Corona - socio-economische maatregelen: verlenging van enkele werkloosheidsmaatregelen tot eind september 2021

In haar strijd tegen de coronapandemie verlengde de federale overheid de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar eerder al tot 30 juni 2021 en voegde ze er een aantal nieuwe maatregelen aan toe. Een reeks werkloosheidsmaatregelen werden nu verder verlengd tot 30 september 2021.

In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht van de relevante maatregelen voor onze sector.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!