Ga verder naar de inhoud

Voorakkoord VIA6: 10 miljoen euro voor de socioculturele sector

01.12.2020

Dinsdag 24 november bereikten de werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social profitsectoren een ontwerp van voorakkoord voor VIA6 met de Vlaamse regering. Sociare maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor dit nieuwe, intersectorale akkoord.

VIA6, dat loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025, bepaalt de principes en het budgettaire kader voor een koopkrachtverhoging voor het personeel in de Vlaamse social profitsectoren, investeert in kwalitatieve jobs, meer mensen op de werkvloer en vernieuwde strategieën in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Het akkoord heeft betrekking op 179.718 vte in zowel de private als de publieke social profit.

Door de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel bevinden door COVID-19 ligt de focus van de Vlaamse regering vooral op de zorg- en welzijnssectoren. Toch voorziet dit Vlaams Intersectoraal Akkoord ook een budget voor de socioculturele sector.

10,3 miljoen euro vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 zal de socioculturele sector jaarlijks voor 10,3 miljoen euro aan koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen kunnen introduceren.

Verbeterde koopkracht

Voor het verbeteren van de koopkracht voorziet de Vlaamse regering vanaf 2021 7,3 miljoen euro. Vanaf 2023 verhoogt de Vlaamse regering dit bedrag met een percentage gelijkwaardig aan de loonnorm.

Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit bouwt voort op de inspanningen die al zijn geleverd in de vorige akkoorden. Zo werken de sociale partners binnen IFIC al geruime tijd aan een gemeenschappelijke functieclassificatie, die duidelijkheid zal verschaffen op vlak van gelijke verloning voor gelijkaardig werk over al de deelsectoren heen.

Kwaliteit en werkdruk

Naast het budget voor loonsverhoging is er ook 3 miljoen euro voorzien voor kwaliteitsmaatregelen. Ook voor dit luik moeten we nog verder onderhandelen.

We hopen hierover eind januari meer duidelijkheid te kunnen geven.

Uitbreidingsbeleid

Ook in het kader van uitbreidingsbeleid zal elke vakminister nagaan welke eenmalige middelen voor kwaliteit ze in dit akkoord kunnen vastleggen. Voor onze sector zijn immers 7 Vlaamse ministers bevoegd.

Timing

De sociale partners streven naar een akkoord over de koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen tegen 15 januari 2021.

Sociale ondernemingen: groeimotoren en partners in relance

Sociale ondernemingen zullen ook hun schouders zetten onder de realisatie van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. Ook hierover zijn afspraken gemaakt, onder andere over de digitalisering in de social profitsectoren.

Bron: persbericht Verso - 24/11/2020

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Drie nieuwe cao's in paritair comité 329.01

Vandaag ondertekenden we in paritair comité 329.01 maar liefst 3 cao’s: over het sectorpensioen, sociale maribel en eindejaarspremie. In dit artikel lees je meer details.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!