Ga verder naar de inhoud

Voorakkoord VIA6: 10 miljoen euro voor de socioculturele sector

01.12.2020

Dinsdag 24 november bereikten de werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social profitsectoren een ontwerp van voorakkoord voor VIA6 met de Vlaamse regering. Sociare maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor dit nieuwe, intersectorale akkoord.

VIA6, dat loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025, bepaalt de principes en het budgettaire kader voor een koopkrachtverhoging voor het personeel in de Vlaamse social profitsectoren, investeert in kwalitatieve jobs, meer mensen op de werkvloer en vernieuwde strategieën in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Het akkoord heeft betrekking op 179.718 vte in zowel de private als de publieke social profit.

Door de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel bevinden door COVID-19 ligt de focus van de Vlaamse regering vooral op de zorg- en welzijnssectoren. Toch voorziet dit Vlaams Intersectoraal Akkoord ook een budget voor de socioculturele sector.

10,3 miljoen euro vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 zal de socioculturele sector jaarlijks voor 10,3 miljoen euro aan koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen kunnen introduceren.

Verbeterde koopkracht

Voor het verbeteren van de koopkracht voorziet de Vlaamse regering vanaf 2021 7,3 miljoen euro. Vanaf 2023 verhoogt de Vlaamse regering dit bedrag met een percentage gelijkwaardig aan de loonnorm.

Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit bouwt voort op de inspanningen die al zijn geleverd in de vorige akkoorden. Zo werken de sociale partners binnen IFIC al geruime tijd aan een gemeenschappelijke functieclassificatie, die duidelijkheid zal verschaffen op vlak van gelijke verloning voor gelijkaardig werk over al de deelsectoren heen.

Kwaliteit en werkdruk

Naast het budget voor loonsverhoging is er ook 3 miljoen euro voorzien voor kwaliteitsmaatregelen. Ook voor dit luik moeten we nog verder onderhandelen.

Uitbreidingsbeleid

Ook in het kader van uitbreidingsbeleid zal elke vakminister nagaan welke eenmalige middelen voor kwaliteit ze in dit akkoord kunnen vastleggen. Voor onze sector zijn immers 7 Vlaamse ministers bevoegd.

Timing

De onderhandelingen zijn nog aan de gang. Van zodra we meer info hebben, publiceren we de voortgang op de website.

Sociale ondernemingen: groeimotoren en partners in relance

Sociale ondernemingen zullen ook hun schouders zetten onder de realisatie van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. Ook hierover zijn afspraken gemaakt, onder andere over de digitalisering in de social profitsectoren.

Bron: persbericht Verso - 24/11/2020

Anderen lazen ook dit:

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je sociale maribel middelen? Voor de jaarlijkse rapportering moet je voortaan geen loonstaten meer indienen. Alles verloopt vanaf nu via de DmfA-aangifte en via mail.

Reprobel: hoe zit dat voor 2022?

Ook voor 2022 is er een kaderovereenkomst van Sociare met Reprobel. Dit wil zeggen dat je als lid van Sociare vanaf 2022 opnieuw gebruik kan maken van een voordelig tarief voor je Reprobelaangifte. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

Je kan begin 2023 dus aangifte doen voor het jaar 2022. Hieronder vind je meer info over Reprobel en lees je hoe je te werk moet gaan om zorgeloos en voor een prikje je aangifte te doen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!