Ga verder naar de inhoud

Vlaamse steunmaatregelen in tijden van corona: een overzicht

02.11.2020

In dit nieuwsbericht lijsten we alle Vlaamse steunmaatregelen op die relevant zijn voor onze leden.

Laatste update: 2 november 2020

Nieuwe coronapremie voor cultuursector: de culturele activiteitenpremie

De Vlaamse regering komt met een nieuwe coronapremie voor de cultuursector: de culturele activiteitenpremie. Een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit of de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit.

Bedrag

De premie bedraagt 2.000 euro of een veelvoud ervan, met een maximum van 20.000 euro. Per activiteit kan maar één premie worden toegekend. Maar aanvragers kunnen een premie krijgen voor verschillende culturele activiteiten voor een totaal van maximum 20.000 euro.

Doelgroep

Structureel gesubsidieerde organisaties, circusorganisaties en kwetsbare kernspelers kunnen de premie aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Deadline is 31 mei 2021.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet jouw culturele activiteit voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd.
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
 • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.
In werking

Het premiebesluit van 9 oktober 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 10 oktober 2020.

Vraag je premie hier aan.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 tot regeling van een culturele activiteitenpremie in het kader van het noodfonds, BS 29 oktober 2020, p. 78173

Collectief maatwerk: subsidies voor kwetsbare werknemers

Ondernemingen & organisaties die bereid zijn om een maatwerkafdeling op te richten waarin zij minstens 5 voltijdse kwetsbare werknemers inschakelen, kunnen genieten van een loon- en begeleidingspremie van het Departement Werk en Sociale Economie.

Daarnaast bestaan er ook maatwerkbedrijven. Dit zijn organisaties en ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben en daarvoor economische activiteiten ontwikkelen. Ook zij kunnen genieten van steunmogelijkheden.

Alle info hierover vind je hier.

Noodfonds

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het departement Cultuur Jeugd en Media. Meer informatie over de aanvraag tot financiële steun vanuit het noodfonds voor structureel gesubsidieerde organisaties vind je in volgende handleidingen:

 1. Cultuurorganisaties: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/steun-aan-structureel-gesubsidieerde-organisaties
 2. Jeugdorganisaties: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/steun-aan-structureel-gesubsidieerde-jeugdorganisaties
 3. Regionale televisieomroeporganisaties: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/steun-aan-regionale-televisieomroeporganisaties

Je kunt ook het webinar over financiële steun vanuit het noodfonds voor structureel gesubsidieerde organisaties herbekijken via deze YouTube-link.

Het Vlaamse beschermingsmechanisme

Voor ondernemingen die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet zien dalen met tenminste 60 %, heeft de Vlaamse regering een nieuw beschermingsmechanisme voorzien.

Er is gekozen om geen forfaitair bedrag ter beschikking te stellen maar om een steunbijdrage te voorzien in functie van de omzet. Bovendien wordt de steun geplafonneerd tot maximum 15.000 euro.

De steunbijdrage is als volgt :

 • 7,5 % van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar;
 • 3,75 % (halvering subsidie) voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking uitoefent als die 80 % of meer bedraagt van een voltijdse betrekking;
 • 3,75 % (halvering subsidie) voor bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in de periode augustus – september in 2019.

Meer informatie over de voorwaarden van deze maatregel kan je hier vinden.

Aanvragen kunnen vanaf oktober.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij verplichte sluiting

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, wordt verlengd tot en met 31 december 2020. Het gaat hier hoofdzakelijk over zelfstandigen actief in de evenementensector en zij die hiervan afhankelijk zijn.

Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die ook in september en eventueel in de volgende maanden verboden blijven, mogen hun zelfstandige activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals,...). Dergelijke omvorming verhindert de verdere toekenning van het overbruggingsrecht niet.

Meer info vind je hier.

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen

Covid-19 creëert grote onzekerheid voor de evenementensector. Een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren creëert werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020.

Wat houdt het in?

Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal € 25.000 euro en maximaal € 800.000.

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19. Dan kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Er komt een eerste oproep in september voor events tot 31/12/2020. De uiterste indieningsdatum van deze oproep zal begin oktober 2020 liggen.

Een tweede oproep voor events die in 2021 plaatsvinden zal georganiseerd worden met een uiterste indieningsdatum in november of begin december 2020.

Meer info vind je hier. Om meer te weten over de modaliteiten, kan je dit webinar hebrekijken.

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.

Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020. Met deze aanvullende financiering wil de Vlaamse overheid de cultuursector ondersteunen gedurende de COVID 19-crisis.

Meer informatie vind je hier.

Uitbreiding crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

Belangrijk voor onze sector: ook als vzw kan je gebruik maken van de waarborgregeling, op voorwaarde dat je vzw een economische activiteit uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Deze maatregel is enkel van toepassing op organisaties die hun exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben.

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling kan contact opnemen met zijn bank of leasingmaatschappij. Zodra er een lijst beschikbaar is van erkende waarborghouders worden deze hier opgenomen. Deze zal waarschijnlijk wel al de waarborghouders bevatten die nu reeds een samenwerking hebben met PMV: zie Aanvraagprocedure van de Waarborgregeling tot 1,5 miljoen. Zij beslissen na analyse of de financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg.

Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.

Meer informatie op:

- www.vlaio.be: Waarborg coronacrisis (corona-uitbreiding)

- www.pmvz.eu: Uitbreiding waarborgregeling door coronacrisis

Aanmoedigingspremie

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro en wordt dus uitgebreid naar ondernemingen waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Deze maatregel geldt voor werknemers in de profitsector en werknemers met een contract van onbepaalde duur in de social-profitsector.

Deze maatregel is van toepassing op werknemers die werken in het Vlaams Gewest of bij een organisatie gevestigd in Brussel, die tot het PC 329.01 behoort of het PC 329.03, op voorwaarde dat de werknemers zijn ingeschreven op de Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Meer info hierover vind je in het nieuwsbericht Aanmoedigingspremie voor werknemers die door coronacrisis deeltijds gaan werken

Jeugd en media

De Vlaamse regering erkent de financiële impact van de coronamaatregelen op de organisaties in de jeugdsector. Ze verzekert de organisaties daarom dat beloofde subsidies zullen uitgekeerd worden, ook als de organisatie haar engagementen niet kan nakomen door aflasting van activiteiten.

Alle rapportage- en aanvraagverplichtingen worden herbekeken in het kader van de crisis. Ook bij toekomstige subsidie-aanvragen zal er rekening gehouden worden met de bijzondere omstandigheden van vandaag. Er komt ook een meldpunt waar organisaties knelpunten gelieerd aan de coronacrisis kunnen melden.

Meer informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: Informatie Covid-19.

Toerisme

Toerisme Vlaanderen en de Vlaams minister van toerisme maken een ruim bedrag vrij om de sociaal-toeristische sector te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Het gaat onder meer over 12.1 miljoen voor jeugdverblijven, 3.8 miljoen voor zorgverblijven en 2.5 miljoen voor vakantieorganisaties. Alle vakantieorganisaties en zorg- en jeugdverblijven die in aanmerking komen om deze financiële steun aan te vragen zij intussen gecontacteerd.

Meer informatie en de aanvraagprocedure vind je op www.toerismevlaanderen.be.

Corona-maatregelen voor waterfactuur en energiefactuur

Tijdelijk werklozen, die in Vlaanderen wonen, krijgen van de Vlaamse overheid automatisch 202,68 euro op hun rekening gestort, waarmee zij een maand hun water- en energiefactuur kunnen betalen.

Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be (klik hier).

VDAB

De coronacrisis brengt tal van uitdagingen met zich mee. Heel wat werkgevers kampen met een dreigend personeelstekort. VDAB legt uit hoe je plotse vacatures ten gevolge van de coronacrisis snel en efficiënt invult. Surf naar vdab.be/coronacrisis/vacatures en volg het stappenplan.

Bronnen:

www.verso-net.be

www.vlaio.be

Wij verwijzen ook graag door naar volgende contactpersonen en pagina's van de verschillende deelsectoren:

Sport:

www.vlaamsesportfederatie.be/corona

Beroepsopleiding:

www.dewerkplekarchitecten.be/nieuws

info@dewerkplekarchitecten.be

Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten:

https://www.defederatie.org/nieuws/sociaal-cultureel-werk-en-amateurkunsten-in-corona-tijden

Ontwikkelingssamenwerking:

https://www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning/corona-en-de-ngo-sector-waar-vind-je-de-juiste-info

Bruce Stevens: +32 2 536 19 29 | bruce.stevens@go-federatie.be

Lokale diensteneconomie:

www.lokalediensteneconomie.be

Annelies Coemans: 089/32 28 14 | annelies.coemans@lokalediensteneconomie.be

Anderen lazen ook dit:

Corona: zwaar getroffen organisaties krijgen werkgeversbijdragen 3de kwartaal teruggestort

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!