Ga verder naar de inhoud

Vlaamse ondersteuningspremie: modaliteiten van toekenning wijzigen licht

06.10.2020

Vanaf 1 oktober 2020 start de toewijzing van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) vanaf het kwartaal waarin je de aanvraag indiende. Voorheen was dat vanaf het kwartaal van begin van tewerkstelling in je organisatie. Was de werknemer al een tijd in dienst op het moment van de aanvraag? Dan ontving je een effectieve uitbetaling van de premie vanaf het kwartaal waarin je de aanvraag indiende. En werd de vroegere periode van tewerkstelling in mindering gebracht van de duur van toekenning.

De doelgroepwerknemer in het Maatwerkbedrijf, die doorgroeit naar de functie van begeleider, blijft recht geven op de premie vanaf 1 oktober 2020.

VOP: wat is het precies?

Als je een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt of als één van jouw medewerkers een arbeidshandicap krijgt, dan kan je een tussenkomst in de loonkosten verkrijgen. Die tussenkomst, de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), dient om de inschakelingskosten en verminderde prestaties te compenseren.

Voorwaarden

  • Als werkgever ben je gevestigd in Vlaanderen.

Voordelen

Je krijgt gedurende 20 kwartalen een percentage van het referentieloon overeenkomstig onderstaande tabel.

Het referentieloon bestaat uit het loon + alle werkgeversbijdragen – de verminderingen van de werkgeversbijdragen.

Het referentieloon is beperkt tot het dubbele van het algemeen minimuminkomen. En dit vanaf het kwartaal waarin je de aanvraag indiende.

Voor oktober 2020 werd rekening gehouden met een voorgaande periode van tewerkstelling bij de werkgever. Die periodes van vroegere tewerkstelling en de periodes waarin de werknemer een doorstroomtraject of IBO volgde, werden afgetrokken van die 20 kwartalen, waardoor de premie sneller op een lager percentage uitkwam en je voor een kortere periode premies ontving.

Periode van tewerkstelling Percentage van referteloon
Kwartaal van aanvraag premie + 4 volgende
40%
Kwartaal 6-9
30%
Kwartaal 10-20
20%

Wat met een werknemer die al in dienst was en een arbeidshandicap krijgt?

In dat geval wordt de premie ook toegekend voor 20 kwartalen.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het ‘startpercentage’ van 40% berekend en toegekend vanaf het kwartaal van de aanvraag van de premie bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Ook doelgroepwerknemers die uitstromen uit of doorstromen binnen een maatwerkbedrijf komen in aanmerking.

Vanaf 1 oktober 2020:

  • geven ook de werknemers die al in dienst waren en die na 1 januari 2015 een arbeidshandicap kregen, recht op een Vlaamse ondersteuningspremie.
  • kunnen doelgroepwerknemers voortaan doorgroeien naar de functie van begeleider van doelgroepwerknemers mét behoud van de premie.

Bron: 4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28, 30 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 2 oktober 2020.

Anderen lazen ook dit:

FAQ deeltijds leren en werken

Alternerende opleidingen geven leerlingen de kans om gedurende hun opleiding tegelijk ook ervaring en kennis op te doen op de werkvloer. Als organisatie kan je deze leerlingen tewerkstellen en hen zo de mogelijkheid geven om binnen jouw organisatie opgeleid te worden op de werkvloer. Hoe je dat aanpakt? Je leest het in deze FAQ.

Syllabus werkgelegenheidsmaatregelen

In de syllabus lees je meer over verminderingen rsz-werkgeversbijdragen, tussenkomst in het loon bij de aanwerving van werknemers, die langdurig inactief zijn of een arbeidsbeperking hebben. En mogelijkheden over individuele opleidingen en stages in jouw organisatie.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!