Ga verder naar de inhoud

VIA5 voor de socioculturele sector

08.10.2020

Op vrijdag 8 juni 2018 sloten de werkgever- en werknemersorganisaties van de verschillende socialprofit sectoren samen met de Vlaamse regering het vijfde Vlaams interprofessioneel akkoord af. Sociare geeft daarmee ook zijn goedkeuring aan dit sociaal akkoord. VIA5 zet in op een versterking van de koopkracht van werknemers en een versterking van de kwaliteit van de tewerkstelling. In dit artikel vatten we van de inhoud van het akkoord voor de socioculturele sector kort samen.

Koopkracht

Het akkoord voorziet een bijdrage van de Vlaamse Regering van 1.1% van de loonmassa in de verschillende socialprofit sectoren voor de versterking van de koopkracht. Er is een opstap in het budget voorzien voor 2018 en 2019. Vanaf 2020 zal het volledige budget beschikbaar zijn.

Voor de socioculturele sector geeft dit onderstaande afspraken:

 • De tweede pensioenpijler wordt aanzienlijk versterkt, ook in onze sector. In 2018 wordt een eerste verhoging ingezet voor een extra bijdrage van de overheid voor de 2de pensioenpijler. Vanaf 2019 resulteert dit voor de volledige Vlaamse socialprofit in een bijkomende recurrente investering van 7 miljoen euro per jaar.
 • De eindejaarspremie/eindejaarstoelage of 13de maand wordt verhoogd vanaf 2020. Het bijkomende budget geeft het volgende resultaat voor de socioculturele sector:
  • Een volledige eindejaarspremie voor de sectoren integratie en samenlevingsopbouw
  • Een volledige eindejaarspremie voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie
  • Een verhoogde eindejaarpremie voor de overige sectoren door een verhoging van het vaste bedrag per werknemer
 • Het akkoord voorziet een eenmalige toekenning van ecocheques. In 2019 wordt de opstap in het budget gebruikt voor een éénmalige ecocheque aan de werknemers onder het toepassingsgebied van de eindejaarspremie.

Niet helemaal zeker of jouw organisatie onder het toepassingsgebied van VIA5 valt?

In de download hieronder kan je een lijst van decreten en besluiten vinden die automatisch het recht openen tot de VIA-middelen voor koopkracht.

Kwaliteit

Het akkoord voorziet een reeks maatregelen die de kwaliteit van de tewerkstelling in de socialprofit sector moeten versterken.

 • De functieclassificatie opgezet door IFIC wordt verder uitgewerkt met de start van een loonstudie. Deze zal rekening houden met moderne loon-en arbeidsvoorwaarden en de specificiteit van de Vlaamse VIA-sectoren.
 • In het kader van de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten wordt afgesproken dat vacatures intern bekend moeten worden gemaakt. Werknemers met een tijdelijke of deeltijdse overeenkomst die solliciteren krijgen voorrang als ze voldoen aan de gevraagde competenties, kwalificaties en beschikbaarheid. De werkgever informeert de niet-weerhouden werknemers schriftelijk.
 • De sociale partners sluiten een akkoord dat er geen gebruik zal worden gemaakt van arbeidsovereenkomsten met een ontbindende voorwaarde.
 • De sociale partners erkennen dat vorming en opleiding essentieel is voor versterking, kwaliteitsvol aanbod, werkbaarheid en de ontplooiing van de werknemers, alsook voor de instroom en doorstroming van werknemers in de sectoren. Het uitwerken van het vormings- en opleidingsbeleid behoort tot het dagelijks HR-beleid van de organisaties.
 • Organisaties zullen hun vakbondsvertegenwoordigers- en afgevaardigden informeren over het jaarlijks vormingsplan en met hen in dialoog gaan in het kader van het sociaal overleg.
 • De werknemersorganisatie blijven voldoende transparantie bieden over de tijdsbesteding van de syndicale werking.
 • Acties rond instroom en doorstroom in de socialprofit zoals deeltijds leren-deeltijds werken, VIA Vorming Hogerop worden verdergezet in de sociale fondsen.
 • Op vlak van preventie en welzijn wordt het intersectoraal kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval omgezet in een sectoraal akkoord.
 • Het aanbod rond vorming en opleiding in het kader van het beheer, agressie en andere psychosociale risico’s op de werkvloer wordt wordt afgestemd op eigenheid van de sector en opengetrokken naar de brede socialprofit.
 • Elke werknemer heeft recht op vakantie met een minimumduur van 2 opeenvolgde weken, inclusief drie weekends, rekening houdend met de organisatorische noodwendigheden met een aanbeveling om vakantie van 3 weken en 3 weekends mogelijk te maken.
 • De sociale partners engageren zich binnen een werkgroep loopbaanbeleid in gesprek te gaan over hoe we tot een beter loopbaanbeleid kunnen komen rekening houdend met demografische ontwikkelingen, sectorale eigenheden, evoluties op de arbeidsmarkt en de realiteit van het gewijzigde eindeloopbaanbeleid.

Specifiek voor de socioculturele sector voorziet het akkoord een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,10% voor het Fonds risicogroepen. Hiermee zullen binnen het fonds projecten worden opgezet om het welzijns- en loopbaanbeleid in de sector te versterken.

Anderen lazen ook dit:

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

Het raamakkoord dat we sloten met Reprobel loopt tot en met 2020. Door de nieuwe wetgeving reprografie dekt deze inning naast kopieën sinds 2018 ook prints. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

En de aangifte voor 2021? Die moet je nu nog niet doen: we wachten hiervoor nog op de publicatie van een kb. Pas daarna gaan de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord van start.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je sociale maribel middelen? Voor de jaarlijkse rapportering moet je voortaan geen loonstaten meer indienen. Alles verloopt vanaf nu via de DmfA-aangifte en via mail.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!