Ga verder naar de inhoud

Verschil in opzegvergoeding tussen ouderschapsverlof en tijdskrediet voor de zorg van een kind

28.09.2020

De wetgeving rond opzegvergoedingen is anders bij een tijdskrediet voor de zorg van een kind dan bij een ouderschapsverlof. In het eerste geval is dit gebaseerd op het tijdelijke, deeltijdse loon. In het tweede geval op het oorspronkelijke, contractuele loon. Het Grondwettelijk Hof oordeelde recent dat dit geen discriminatie is. Het Hof van Cassatie oordeelt daar anders over. Wat moet je hier nu mee als werkgever?

Waar gaat het over?

Wanneer je als werkgever een einde maakt aan een arbeidsovereenkomst, kan je beslissen om de opzegtermijn niet te laten presteren, maar deze uit te betalen. We spreken dan over een opzeg- of verbrekingsvergoeding. Wanneer een werknemer in loopbaanonderbreking is, wordt de vraag gesteld of deze opzegvergoeding gebaseerd moet zijn op het loon dat de werknemer normaal zou verdienen zonder loopbaanonderbreking of op het tijdelijke, deeltijdse loon.

Er bestaat hierin een verschil tussen een tijdskrediet en een thematisch verlof. Dat staat zo in de wetgeving en werd al meermaals bevestigd in verschillende arresten.

De vraag is gerezen of het geen ongeoorloofd verschil is dat je als werknemer bij ontslag met opzegvergoeding tijdens een tijdskrediet met motief zorg voor een kind slechts uitbetaald wordt op basis van je deeltijdse loon, terwijl er bij een ouderschapsverlof geen rekening wordt gehouden met de verminderde prestaties.

De visie van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de bestaande rechtspraak dat dit verschil geen discriminatie uitmaakt. Gevolg: een werknemer die ouderschapsverlof opneemt en ontslagen wordt, krijgt zo een hogere opzeggingsvergoeding dan een werknemer die tijdskrediet voor de zorg van een kind opneemt. (arrest Grondwettelijk Hof nr. 172/2019, 7 november 2019)

Cassatie werpt een ander licht op de zaak

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat een verbrekingsvergoeding bij een deeltijds tijdskrediet met motief zorg voor een kind – over andere systemen van tijdskrediet werd geen uitspraak gedaan – moet berekend worden op het voltijdse loon dat normaal zou gelden. Het Hof van Cassatie bereikt dus een andere conclusie dan het Grondwettelijk Hof in deze materie. De redenering in cassatie is dat vooral vrouwen een tijdskrediet met motief zorg voor een kind aanvragen. De verbrekingsvergoeding baseren op het deeltijdse loon maakt dan een indirecte discriminatie uit op basis van geslacht. (Hof van Cassatie, 22 juni 2020, S.19.0031.F/24)

Wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

De wetgeving blijft voorlopig wat ze is. En daarin wordt er gesproken over ‘het lopende loon’. Maar nu blijkt dus dat de twee hoogste rechtscolleges van ons land het niet eens zijn over de interpretatie hiervan. Het wordt even afwachten of de lagere rechtbanken het Hof van Cassatie volgen in deze afwijkende rechtspraak.

In tussentijd kun je als werkgever twee kanten uit:

  • Ofwel betaal je bij verbreking tijdens een periode van tijdskrediet met motief zorg voor een kind een vergoeding op basis van het voltijdse loon. Dan is er geen risico dat de werknemer een bijkomende vordering instelt.
  • Ofwel neem je dat risico wel, probeer je tot een akkoord te komen met de werknemer wanneer die verdere stappen onderneemt of ben je bereid de kosten van een eventuele rechtszaak te dragen.

Ter info: in het arrest deed het Hof van Cassatie ook uitspraak over de beschermingsvergoeding van 6 maanden loon. Deze dient ook berekend te worden op basis van het normaal geldende voltijdse loon.

Anderen lazen ook dit:

Wetsvoorstel uitbreiding rouwverlof goedgekeurd

Werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen zullen binnenkort recht hebben op 10 dagen rouwverlof. Momenteel kunnen zij hiervoor maar 3 dagen klein verlet opnemen.

Daarnaast wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en -ouders.

Het wetsvoorstel hierover werd afgelopen woensdag gestemd in de Kamer.

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!