Ga verder naar de inhoud

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

07.04.2021

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal personen werkzaam in de organisatie door, en het aantal personen in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Het verplicht online telewerkregister in een notendop

 • De regering heeft werkgevers een maandelijkse registratieplicht met betrekking tot telewerk opgelegd.
 • Als werkgever moet je voortaan het totale aantal personen werkzaam in je organisatie en het aantal personen dat een niet-telewerkbare functie uitoefent, registreren.
 • Dat gebeurt via een online tool op de portaalsite van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
 • Deze aangifte heeft betrekking op het aantal personen werkzaam op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.
 • De verplichting geldt vanaf de maand april.

Hoe doe je als werkgever de aangifte?

 1. Je meldt je aan als werkgever aan de hand van je e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.
 2. Je duidt aan of je organisatie over één of meerdere vestigingseenheden beschikt. Bij meerdere vestigingseenheden identificeer je de vestigingseenheid aan de hand van het vestigingseenheidsnummer.
 3. Je vult het totaal aantal personen werkzaam bij de organisatie in.
 4. Je vult het aantal werkzame personen met een niet-telewerkbare functie in.
 5. Je vult de contactgegevens in waarop de overheid je kan bereiken voor verdere informatie.
 6. Na de aangifte wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar het opgegeven e-mailadres en naar de e-Box van de organisatie.

Wat wordt gezien als een niet-telewerkbare functie?

Elke werkgever moet het aantal personen werkzaam bij de organisatie die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is, aangeven.

Met een niet-telewerkbare functie wordt het volgende bedoeld:

"elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg..."

Als werkgever beoordeel je zelf welke functie telewerkbaar is en welke niet.

Wat met personen die af en toe fysiek aanwezig zijn op het werk?

Goed om te weten:

Personen die dus uitzonderlijk op de werkvloer aanwezig zijn, omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, hoef je niet op voorhand aan te geven.

Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs,...).

Zij moeten hun aanwezigheid kunnen verantwoorden, maar hoeven niet opgenomen te worden in het aantal niet-telewerkbare functies.

Moeten vrijwilligers of verenigingswerkers worden opgenomen in de aangifte?

Vrijwilligers zonder vergoeding, vrijwilligers met kostenvergoeding, verenigingswerkers en andere vrijwilligers niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of statuut moeten niet worden aangegeven.

Kan ik na de aangifte nog wijzigingen aanbrengen?

Zowel voor de vermelding van het totaal aantal werkzame personen als voor het aantal niet-telewerkbare functies, kan je een wijziging of rechtzetting doen.

Dat doe je door opnieuw een aangifte te doen met het totaal aantal werkzame personen in de onderneming of vestiging op de eerste werkdag van de maand en het aantal niet-telewerkbare functies. De laatst doorgestuurde aangifte vervangt de voorafgaande aangiftes.

Nog vragen?

Neem eens een kijkje op de FAQ van de RSZ.

Anderen lazen ook dit:

Corona: Eénmalige premie (beschermingspremie) voor tijdelijk werklozen met een laag loon

Behoort jouw organisatie tot een sector die op 1 maart verplicht gesloten was door corona? Heb je werknemers in dienst die tijdelijk werkloos zijn en een laag loon hebben? Een kb voorziet dat zij aanspraak kunnen maken op een beschermingspremie. Die premie is eenmalig en je werknemers moeten ze zelf aanvragen.

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid tot 30 juni 2021


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!