Ga verder naar de inhoud

Antidiscriminatiewet beschermt werknemers tegen discriminatie op basis van ziekte in het verleden

14.11.2022

Voortaan biedt de Antidiscriminatiewet ook bescherming tegen discriminatie op grond van een gezondheidstoestand in het verleden. Deze bescherming geldt in een arbeidsbetrekking gedurende de gehele arbeidsrelatie en start al vanaf de sollicitatie.

Tot nu toe waren alleen de huidige en toekomstige gezondheidstoestand beschermde criteria. Dit impliceert dat personen in principe gediscrimineerd mochten worden op grond van een ziekte die zij in het verleden hadden opgelopen en waar zij nu van genezen of voor in remissie zijn.

De wetgever heeft het criterium ‘huidige en toekomstige gezondheidstoestand’ nu verruimd. De bewoordingen ‘huidige en toekomstige’ zijn weggelaten uit de wetgeving. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer nu ook beschermd is voor zijn of haar ziekteverleden.

Deze verandering is niet helemaal nieuw. Zowel de nationale cao nr. 38 over de werving en selectie van werknemers als de nationale cao nr. 95 over de gelijke behandeling tijdens alle fasen van de arbeidsrelatie, voorzien al het beschermd criterium “ziekteverleden”. Maar in tegenstelling tot de Antidiscriminatiewet voorzien deze cao's niet in een schadevergoeding voor het slachtoffer van de discriminatie. De Antidiscriminatiewet voorziet daarentegen wel in een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon.

Stel, een (kandidaat)-werknemer vecht een beslissing tot ontslag of niet-aanwerving aan op grond van discriminatie. Deze persoon zal eerst een vermoeden van discriminatie moeten aanleveren. Het is dan aan jou om het bewijs te leveren dat de beslissing werd genomen op basis van niet-discriminerende gronden. Kan je dit bewijs niet leveren, dan riskeer je een schadevergoeding van zes maanden loon.

Onderscheid op basis van de gezondheidstoestand is niet in alle omstandigheden verboden. Zolang je het verschil in behandeling kan verantwoorden vanuit een legitieme doelstelling en de middelen om het doel te bereiken noodzakelijk zijn, is er geen sprake van discriminatie.

Anderen lazen ook dit:

Eén dag ziekte zonder attest: modelclausule arbeidsreglement

Sinds 28 november 2022 zijn werknemers tot maximaal drie keer per jaar vrijgesteld van de verplichting om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Je vindt hier een aangepaste clausule voor het arbeidsreglement.

Vakbondsactie op vrijdag 16 december

Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient in onze sector een stakingsaanzegging in voor vrijdag 16 december. In het kader van hun campagne tegen de hoge energieprijzen organiseren ze dan een nationale actiedag.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!