Ga verder naar de inhoud

Verlaging bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid voor lage en middeninkomens

20.04.2022

De regering besliste om de lasten op arbeid te verlagen. De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid werd verlaagd. Het is de bedoeling deze bijdrage uiteindelijk af te schaffen.

Voor wie?

De hieronder vermelde wet verlaagt de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid voor de werknemers met lage en middeninkomens.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen werknemers die alleen worden belast en werknemers die gezamenlijk (gehuwden en wettelijk samenwonenden) worden belast.

Hoeveel?

De wet wijzigt:

  • de bedragen en percentages van de definitieve bijdrage in de personenbelasting
  • de bedragen en percentages van de door de werkgever in te houden bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid op het maandelijkse loon

Wat?

  • Inhoudingen worden elk kwartaal aangegeven en doorgestort aan de RSZ.
  • Het definitieve bedrag van de bijdrage wordt bepaald door de Administratie der Directe Belastingen bij de berekening van de jaarlijkse personenbelasting.
  • De bedragen, die je als werkgever betaalt aan RSZ, zijn dus voorschotten op de jaarlijkse bijdrage in de personenbelasting:

Het is een persoonlijke bijdrage die afhankelijk is van het netto belastbaar jaarlijks inkomen van het gezin (met uitzondering van pensioenen, afzonderlijk belaste inkomsten en beroepsinkomsten van buitenlandse oorsprong). De bijdrage wordt geheven per fiscaal gezin en niet per individuele belastingplichtige. De bijdrage is verschuldigd door de gezinnen waarvan de personen die onder het toepassingsgebied van de regeling vallen, deel uitmaken.

Meer informatie

Bij de instructies van RSZ vind je gedetailleerde informatie.

Bron:

Wet dd. 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, Belgisch Staatsblad 31 maart 2022, p. 26.176.

Anderen lazen ook dit:

Loonbarema's en actuele bedragen

Op deze pagina bundelen we de belangrijkste barema's en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comités 329.01 en 329.03.

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2021 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2020 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2020 op hetzelfde niveau als die van het jaar ervoor.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!