Ga verder naar de inhoud

Verhoging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022

27.06.2022

Het maximumbedrag voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets stijgt op 1 juli 2022 tot 0,4170 euro per kilometer. Tot 30 juni 2022 bedroeg dit 0,3707 euro/km.

De federale regering kondigde aan om voor de periode maart tot juni 2022 de maximumvergoeding te verhogen en het indexeringsmechanisme te versnellen. Onder voorbehoud van aanpassing van de wet lichten we in dit bericht al een tipje van de sluier.

Waarom een verhoging op 1 juli?

De stijging is het gevolg van het jaarlijks indexeringsmechanisme. Dat mechanisme houdt onder andere rekening met de evolutie van de benzine- en dieselprijzen.

Het gaat om een maximumbedrag dat de fiscus en de RSZ zonder meer aanvaarden als kostenvergoeding. Een lagere tussenkomst is dus mogelijk. Maar als je als werkgever een hoger bedrag toekent, moet je de werkelijke kosten kunnen bewijzen.

Goed om te weten: als organisatie kun je ook jouw vrijwilligers op die manier vergoeden voor hun verplaatsingen met een privévervoermiddel.

Aanpassingen op komst

Om de pil van de dure brandstofprijzen te verzachten voor werknemers die hun eigen wagen moeten gebruiken voor dienstopdrachten kondigde de federale regering op 3 juni 3 maatregelen aan:

  • Voor de periode maart tot juni 2022 wordt het maximumbedrag van de kilometervergoeding eenmalig retroactief verhoogd tot 0,402 euro.
  • De indexatie van de vergoeding zal in de toekomst sneller verlopen, niet langer jaarlijks, maar per kwartaal. Zo worden de schommelingen in de brandstofprijzen sneller gecompenseerd.
  • Met een fiscale stimulans in de vorm van een belastingkrediet zullen de werkgevers worden aangemoedigd om hun medewerkers de maximale kilometervergoeding toe te kennen. Hoe die fiscale maatregel er zal uitzien moet nog verder worden uitgewerkt.

Opgelet, deze maatregelen zijn nog niet van kracht, het is nog wachten op een aanpassing van de wet. We houden je op de hoogte.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!