Ga verder naar de inhoud

Grondwettelijk Hof vernietigt systeem van verenigingswerk vanaf 2021

24.04.2020

Het Grondwettelijk Hof heeft de gehele regeling rond onbelast bijverdienen uit 2018 ongrondwettelijk verklaard. Hieronder valt, naast de occasionele diensten tussen burgers en diensten verleend via erkende elektronische platforms, het systeem van verenigingswerk. De huidige regelgeving blijft nog wel bestaan tot 1 januari 2021.

Wat houdt het systeem van verenigingswerk in?

Dat lees je in onze FAQ over verenigingswerk. Maar kort gezegd: het is een statuut waarbij mensen die al (elders) werknemer, zelfstandige of gepensioneerde zijn, onbelast kunnen bijverdienen in je organisatie.

Wat besliste het Grondwettelijk Hof?

Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat de regeling rond onbelast bijverdienen de toets met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet doorstaat. Personen kunnen immers dezelfde activiteiten uitoefenen in deze statuten als in het statuut van werknemer of zelfstandige. Daarbij worden ‘bijklussers’ op het gebied van fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidswetgeving anders behandeld, zonder dat daar een redelijke verantwoording voor is.

De vernietiging gaat wel pas in vanaf 2021. Tot het einde van 2020 blijven de huidige regels dus nog van kracht en kunnen personen prestaties leveren als ‘bijklusser’ en dus ook als verenigingswerker.

Meer informatie lees je in het persbericht van het Grondwettelijk Hof.

Bron: Grondwettelijk Hof, arrest 53/2020

Anderen lazen ook dit:

FAQ: Hoe verloon ik een artistiek medewerker/kunstenaar in paritair comité 329?

Organisaties in de socioculturele sector doen geregeld beroep op kunstenaars om een werk te maken of een opdracht uit te voeren. Hoe zit dat met paritaire comités, statuten, contracten, barema's en lonen? Dat verhelderen we in deze FAQ.

Verlaging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020

Het maximumtarief voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets daalt op 1 juli 2020: tot 30 juni 2021 bedraagt het 0,3542 euro (voorheen 0,3653 euro) per kilometer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!