Ga verder naar de inhoud

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

26.07.2021

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Verenigingswerk: uitbreiding naar 2 socioculturele activiteiten

Op 15 juli 2021 heeft de kamer een ontwerp van wet goedgekeurd dat de uitbreiding van het toepassingsgebied voorziet en dit door toevoeging van de volgende activiteiten (retroactief geldig vanaf 8 mei 2021):

  • 7° artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
  • 8° verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.

De RSZ heeft op verenigingswerk.be gecommuniceerd dat deze uitbreiding nu beschikbaar is in de online dienst. Je kan deze activiteiten dus nu met terugwerkende kracht tot 8 mei 2021 ingeven.

Misschien vind je dit ook interessant:

Verenigingswerk: tijdelijke oplossing voor 2021

In de nieuwe wet rond verenigingswerk is een voorlopig systeem opgenomen dat het vorige vervangt. Verenigingswerk wordt alleen nog gerelateerd aan een beperkt aantal activiteiten gerelateerd aan sport en de socio-culturele sector. Het systeem loopt van 1 januari tot 31 december 2021.

Modeldocumenten: verenigingswerk

Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 geldt er een voorlopig systeem van verenigingswerk dat alleen nog kan voor een beperkt aantal activiteiten gerelateerd aan sport en de socio-culturele sector. Wil je medewerkers inschakelen volgens dit systeem dan kan je hiervoor onze modellen gebruiken.

FAQ Verenigingswerk

Wil je gebruik maken van het statuut verenigingswerk? Waar moet je allemaal rekening mee houden als je een verenigingswerker inzet, bijvoorbeeld wanneer het gaat over vergoedingen en aansprakelijkheid? Wij helpen je op weg met deze FAQ.

Verenigingswerk verdwijnt: welke alternatieven zijn er?

Het statuut van verenigingswerk zoals we dat kennen verdween begin 2021 onherroepelijk. Het is nu enkel nog tijdelijk mogelijk voor een beperkt aantal activiteiten gerelateerd aan sport en de socio-culturele sector. Vallen de activiteiten van jouw organisatie daar niet onder? We vertellen je graag welke verschillende alternatieven rond soepele tewerkstelling er nog bestaan binnen ons paritair comité.

Grondwettelijk Hof vernietigt systeem van verenigingswerk vanaf 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft de gehele regeling ro...

Anderen lazen ook dit:

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bij aanwerving in laatste kwartaal

Neem je in het laatste kwartaal van het jaar een jonge werknemer in dienst? Dan kan die werknemer vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen.

Corona: welke impact op pensioenrechten?

Gepensioneerden die door corona tijdelijk werkloos waren of een vervangingsinkomen/financiële compensatie ontvingen, hoeven niet te vrezen voor hun pensioen. De regering heeft de maatregelen tot behoud van de pensioenrechten tijdens de coronacrisis verlengd tot 30 juni. Tijdens de crisisperiode zullen deze uitkeringen en vergoedingen geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!