Ga verder naar de inhoud

Coronacrisis: uitwisselen van personeel tussen sociale ondernemingen opnieuw mogelijk

20.10.2020

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in heel wat zorg- en welzijnssectoren. Nu ze daar bovendien te maken krijgen met een uitval van personeel, is de nood aan oplossingen die de continuïteit van de dienstverlening garanderen hoog. In dat opzicht sloten de intersectorale sociale partners opnieuw een kaderakkoord, dat het mogelijk maakt om personeel uit te lenen over organisaties heen.

In het voorjaar werd er al een gelijkaardig akkoord in het leven geroepen, maar dat liep eind juni af.

Het intersectoraal akkoord van de sociale partners biedt een correct en rechtszeker kader om personeel van de ene organisatie tijdelijk uit te lenen aan een andere organisatie. Het laat ook toe om tijdsintensieve administratieve verplichtingen over te slaan. Het sociaal kaderakkoord voorziet bijvoorbeeld in een pasklare modelovereenkomst, waarmee de uitlening voor alle betrokkenen wettelijk beantwoordt aan de noodzakelijke voorwaarden.


Het sociaal kaderakkoord bepaalt onder meer dat:

  • de uitlening steeds voor een beperkte duur geldt, en mogelijk is in de periode van 16 oktober tot 31 maart 2021;
  • werknemers niet verplicht kunnen worden om een dergelijke tijdelijke tewerkstelling bij een andere organisatie te aanvaarden;
  • enkel medewerkers met een vast contract kunnen uitgeleend worden, de regeling geldt dus niet voor tijdelijke werknemers;
  • tijdens de uitlening, en bij de terugkeer nadien, alle contractuele verplichtingen tussen de oorspronkelijke werkgever en werknemer blijven gelden;
  • de werknemer tijdens zijn uitlening nooit een lager loon zal ontvangen dan het loon bij zijn/haar huidige werkgever. Indien medewerkers in de doelonderneming voor dezelfde functie een hoger loon ontvangen, zal het loon van de uitgeleende werknemer hieraan worden aangepast;
  • de ontvangende onderneming verantwoordelijk is voor de naleving van alle regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming. Dit betekent onder meer dat er geen uitlening kan plaatsvinden indien de bescherming en de veiligheid van de medewerker in het kader van de coronamaatregelen in de ontvangende onderneming niet gegarandeerd zijn;
  • de voorwaarden en de duur van de uitlening op voorhand vastgelegd worden in een geschrift ondertekend door de werkgever, de ontvangende onderneming en de werknemer;
  • de tijdelijk uitlening in het lokaal sociaal overleg van de betrokken ondernemingen correct opgevolgd wordt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de website van Verso.

Anderen lazen ook dit:

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!