Ga verder naar de inhoud

Coronacrisis: uitwisselen van personeel tussen sociale ondernemingen opnieuw mogelijk

20.10.2020

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in heel wat zorg- en welzijnssectoren. Nu ze daar bovendien te maken krijgen met een uitval van personeel, is de nood aan oplossingen die de continuïteit van de dienstverlening garanderen hoog. In dat opzicht sloten de intersectorale sociale partners opnieuw een kaderakkoord, dat het mogelijk maakt om personeel uit te lenen over organisaties heen.

In het voorjaar werd er al een gelijkaardig akkoord in het leven geroepen, maar dat liep eind juni af.

Het intersectoraal akkoord van de sociale partners biedt een correct en rechtszeker kader om personeel van de ene organisatie tijdelijk uit te lenen aan een andere organisatie. Het laat ook toe om tijdsintensieve administratieve verplichtingen over te slaan. Het sociaal kaderakkoord voorziet bijvoorbeeld in een pasklare modelovereenkomst, waarmee de uitlening voor alle betrokkenen wettelijk beantwoordt aan de noodzakelijke voorwaarden.


Het sociaal kaderakkoord bepaalt onder meer dat:

  • de uitlening steeds voor een beperkte duur geldt, en mogelijk is in de periode van 16 oktober tot 31 maart 2021;
  • werknemers niet verplicht kunnen worden om een dergelijke tijdelijke tewerkstelling bij een andere organisatie te aanvaarden;
  • enkel medewerkers met een vast contract kunnen uitgeleend worden, de regeling geldt dus niet voor tijdelijke werknemers;
  • tijdens de uitlening, en bij de terugkeer nadien, alle contractuele verplichtingen tussen de oorspronkelijke werkgever en werknemer blijven gelden;
  • de werknemer tijdens zijn uitlening nooit een lager loon zal ontvangen dan het loon bij zijn/haar huidige werkgever. Indien medewerkers in de doelonderneming voor dezelfde functie een hoger loon ontvangen, zal het loon van de uitgeleende werknemer hieraan worden aangepast;
  • de ontvangende onderneming verantwoordelijk is voor de naleving van alle regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming. Dit betekent onder meer dat er geen uitlening kan plaatsvinden indien de bescherming en de veiligheid van de medewerker in het kader van de coronamaatregelen in de ontvangende onderneming niet gegarandeerd zijn;
  • de voorwaarden en de duur van de uitlening op voorhand vastgelegd worden in een geschrift ondertekend door de werkgever, de ontvangende onderneming en de werknemer;
  • de tijdelijk uitlening in het lokaal sociaal overleg van de betrokken ondernemingen correct opgevolgd wordt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de website van Verso.

Anderen lazen ook dit:

Opnieuw strengere coronaregels: brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Als gevolg van de stijgende coronacijfers worden ook de coronaregels opnieuw strenger. Naast een brede mondmaskerplicht wordt telewerk terug verplicht. Het Overlegcomité wil zo vermijden dat het gezondheidssysteem totaal overbelast geraakt, terwijl het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk blijft functioneren.

UPDATE: het Overlegcomité van 26 november 2021 nam bijkomende maatregelen.

VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging

In uitvoering van het VIA6-akkoord sloten de sociale partners op 8 november 2021 een cao af over een loonstijging van 1,1%. Let op: dit geldt enkel voor werknemers die vallen onder PC 329.01 én in dienst zijn van een organisatie die de Vlaamse overheid structureel erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!