Ga verder naar de inhoud

Uitbreiding studentenarbeid tweede kwartaal 2020

28.08.2020

De overheid heeft beslist dat de uren die een student presteert in april, mei en juni 2020 niet worden meegeteld voor het contingent van 475 uren. Bovendien is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het loon van deze niet meegetelde uren.

Elk kalenderjaar krijgt de student van de overheid een contingent van 475 uur waarin deze minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer. De regering heeft besloten om soepel op te treden naar aanleiding van de corona crisis. De gepresteerde uren in het tweede kwartaal worden niet aangerekend op het contingent. Er is evenmin bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het loon van deze niet meegetelde uren.

Deze neutralisatie van het tweede kwartaal is van toepassing op alle sectoren.

Op deze manier wil de overheid vermijden dat de studenten, die nu de ondernemingen ondersteunen, deze zomer niet meer kunnen werken. De RSZ heeft deze maatregel al vermeld in haar administratieve instructies.

Via Student@work kunnen de studenten nagaan hoeveel uren ze nog over hebben.

Bronnen:

Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 1992 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26 mei 2020.

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren.

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

FAQ: Hoe verloon ik een artistiek medewerker/kunstenaar in paritair comité 329?

Organisaties in de socioculturele sector doen geregeld beroep op kunstenaars om een werk te maken of een opdracht uit te voeren. Hoe zit dat met paritaire comités, statuten, contracten, barema's en lonen? Dat verhelderen we in deze FAQ.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!