Ga verder naar de inhoud

Uitbreiding studentenarbeid tweede kwartaal

17.09.2020

De overheid heeft beslist dat de uren die een student presteert in april, mei en juni 2020 in het kader van een studentenjob niet worden meegeteld voor het contingent van 475 uren. Bovendien is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het loon van deze niet meegetelde uren.

Elk kalenderjaar krijgt de student van de overheid een contingent van 475 uur waarin deze minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer. De regering heeft besloten om soepel op te treden naar aanleiding van de corona crisis. De gepresteerde uren in het tweede kwartaal worden niet aangerekend op het contingent. Er is evenmin bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het loon van deze niet meegetelde uren.

Deze neutralisatie van het tweede kwartaal is van toepassing op alle sectoren.

Op deze manier wil de overheid vermijden dat de studenten, die nu de ondernemingen ondersteunen, deze zomer niet meer kunnen werken. De RSZ heeft deze maatregel al vermeld in haar administratieve instructies.

Via Student@work kunnen de studenten nagaan hoeveel uren ze nog over hebben.


Bronnen:

Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 1992 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 26 mei 2020.

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren

Anderen lazen ook dit:

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

25-dagenregel wordt in 2021 50-dagenregel voor bepaalde functies

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 mogen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen presteren. Dat wordt bepaald door een koninklijk besluit. De maatregel gaat retroactief in vanaf 1 januari 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!