Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werklozen welkom in zorg en welzijn: intersectorale partners sluiten kaderakkoord

29.10.2020

De sociale partners van de social profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord om de vrijwillige en tijdelijke inschakeling van tijdelijke werklozen mogelijk te maken. Op die manier hopen ze de enorme druk die er momenteel is op het personeel in zorg- en welzijnsorganisaties door de tweede coronagolf een beetje te verlichten.

De context

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden in zorg en welzijn. Heel wat personeel valt uit en alle hulp is meer dan welkom. Eerder sloten de intersectorale sociale partners al een ander kaderakkoord af, dat het mogelijk maakt om personeel uit te lenen over organisaties heen. Een driepartijenovereenkomst dus, tussen werkgever, werknemer en gebruiker.

Een andere piste bestaat uit het aantrekken van personen die zich wegens de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid bevinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkers uit de evenementsectoren of de horeca. Om deze tijdelijke tewerkstelling mogelijk te maken hebben de sociale partners uit de social profitsectoren een aantal afspraken en voorwaarden afgesproken in een nieuw kaderakkoord.


Welke afspraken staan daarin?

Het sociaal kaderakkoord bevat onder andere volgende afspraken:

  • De werknemer wordt tijdelijk tewerkgesteld door middel van een reguliere arbeidsovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst van bepaalde duur zijn.
  • De tijdelijke arbeidsovereenkomst zal onmiddellijk beëindigd worden wanneer de werknemer zijn activiteiten bij de oorspronkelijke werkgever kan hervatten. Hiertoe wordt een ontbindende clausule opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
  • De tijdelijke medewerker zal verloond worden volgens de barema’s en de loon- en arbeidsvoorwaarden eigen aan het paritair (sub)comité van de zorg- en welzijnsorganisaties (PC 330, 319.01,…). Eventuele relevante ervaring bij de oorspronkelijke werkgever zal mee in rekening genomen worden om de anciënniteit in de loonschaal te bepalen.
  • De werkgever engageert zich om de nieuwe werknemer de nodige vorming te geven inzake werken in de zorg, infectiepreventie, …
  • De werkgever zal ook de nodige bescherming en beschermingsmateriaal ter beschikking stellen om de functie op een veilige wijze te kunnen uitoefenen.
  • Daarnaast hebben de intersectorale sociale partners afgesproken dat dit kaderakkoord enkel geldt voor gevallen waarbij social profit organisaties te kampen hebben met personeelstekorten wegens de gezondheidscrisis. Het kan niet toegepast worden voor tewerkstelling buiten deze uitzonderlijke situaties.
  • Het kaderakkoord, dat een beperkte duur heeft tot 31 maart 2021, kan ook niet opgevat worden als precedent op sectoraal vlak, op ondernemingsvlak of op individueel vlak. Noch het kaderakkoord, noch de concrete uitvoering ervan kunnen aanleiding geven tot het beëindigen van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst van de werknemer of het niet kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke tewerkstellingsplaats.


Sociaal overleg op organisatieniveau

De tewerkstelling van tijdelijke werklozen uit andere sectoren moet ook besproken worden binnen de sociaal overlegorganen in de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties. Daarbij is het onder andere belangrijk dat:

  • het aantal, de namen van de betrokken werknemers per dienst en de duur van de tijdelijke tewerkstelling wordt meegedeeld
  • de tijdelijke tewerkstelling van werknemers op geen enkele manier de arbeidsprestaties van de reguliere personeelsbezetting mag hypothekeren en dat de personeelsbezetting en de continuïteit van de activiteiten bij de werkgever gegarandeerd blijft.

Het sociaal overleg moet ook de vrijwilligheid van de betrokken werknemers expliciet bevestigen.

Uitwisselingsplatform www.helpindezorg.be

Om de match te maken tussen de nood en de helpende handen, werd op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een nieuw platform opgericht: www.helpindezorg.be. Via dat platform kunnen zorg- en welzijnsinstellingen hun noden kenbaar maken én kandidaten zich melden om te helpen. VDAB zorgt samen met de private sectoren zoals de interim sector voor de matching tussen beschikbare jobs en profielen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de website van Verso.

Anderen lazen ook dit:

Voorakkoord VIA6: 10 miljoen euro voor de socioculturele sector

Deze ochtend hebben de werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social profitsectoren een ontwerp van voorakkoord voor VIA6 bereikt met de Vlaamse regering. Sociare maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor dit nieuwe, intersectorale akkoord.

VIA6, dat loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025, bepaalt de principes en het budgettaire kader voor een substantiële koopkrachtverhoging voor het personeel in de Vlaamse social profitsectoren, maar investeert ook in kwalitatieve jobs, meer mensen op de werkvloer en vernieuwde strategieën in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Het akkoord heeft betrekking op 179.718 vte in zowel de private als de publieke social profit.

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!