Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht & ontslag? Opzeggingstermijn (in bepaalde gevallen) geschorst

28.08.2020

Heb je recent een werknemer ontslagen die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona is geplaatst? Ging zijn of haar opzeggingstermijn ten vroegste op 1 maart in, en liep die opzeggingstermijn nog op 22 juni? Dan wordt die opzeggingstermijn geschorst. De wet die dat regelt, verscheen eind augustus 2020 in het Staatsblad.


Wat vooraf ging…

In een eerder nieuwsbericht berichtten we al dat er een wetsvoorstel ingediend was dat de opzeggingstermijnen zelfs retroactief zou schorsen in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Die retroactiviteit stond ter discussie, omdat dat voor heel wat problemen zou kunnen zorgen. Na een reeks amendementen en een negatief advies door de Raad van State, keurde de Kamer op 11 juni dan ook het aangepaste wetsvoorstel goed.

Modaliteiten

De nieuwe regelgeving is van toepassing op elk ontslag dat gegeven wordt door de werkgever en waarvan de opzeggingstermijn:

  • ten vroegste op 1 maart 2020 ingaat
  • en nog lopende is op de datum van publicatie van de wet, nl. 22 juni 2020

De opzeggingstermijn wordt in die gevallen geschorst voor alle dagen of periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona vanaf 22 juni 2020. De periodes van tijdelijke werkloosheid vóór die datum schorsen de opzeggingstermijn dus niet.

Goed om te weten


  • Opzeggingstermijnen die vóór 1 maart 2020 van start gingen en nog niet afgelopen zijn, worden niet geschorst door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona
  • De nieuwe regelgeving is niet van toepassing wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. In dat geval loopt de opzeggingstermijn gewoon door tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona.
  • De wet heeft geen einddatum. Dat wil zeggen dat, wanneer in de toekomst nogmaals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona zou kunnen ingeroepen worden, deze onmiddellijk de opzeggingstermijn zal schorsen.
Bron: wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis

Anderen lazen ook dit:

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Tijdelijke werklozen welkom in zorg en welzijn: intersectorale partners sluiten kaderakkoord

De sociale partners van de social profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord om de vrijwillige en tijdelijke inschakeling van tijdelijke werklozen mogelijk te maken. Op die manier hopen ze de enorme druk die er momenteel is op het personeel in zorg- en welzijnsorganisaties door de tweede coronagolf een beetje te verlichten.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!