Ga verder naar de inhoud

Fiscale circulaire over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk

28.08.2020

Je kunt aan werknemers die van thuis werken een vergoeding voor bureaukosten toekennen van maximum 129,48 euro per maand. Dit forfait is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De fiscus verduidelijkt nu via een circulaire van 14 juli 2020 dat dat bedrag ook vrij is van belastingen.

Die circulaire geeft aan onder welke voorwaarden je als werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding kunt toekennen aan werknemers die thuiswerken. Het is duidelijk dat de fiscus zich liet inspireren door de voorwaarden die de RSZ hanteert, al zijn er nog enkele bijkomende voorwaarden:

  • er moet sprake zijn van regelmatig en structureel thuiswerk en minstens 5 werkdagen per maand
  • de kostenvergoeding bedraagt maximaal 129,48 euro per maand;
  • de vergoeding dekt de bureaukosten - kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik (inclusief huur en eventuele afschrijvingen) van een bureau, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, ... - in de verblijfplaats van de werknemer
  • geen pro rata vereist bij deeltijdse prestaties;
  • geen onderscheid tussen verschillende functiecategorieën;
  • geen dubbel gebruik met andere vergoedingen die dezelfde kosten dekken.
  • op de fiscale fiche 281.10, naast rubriek b) van vak 26 'diverse inlichtingen', moet de vermelding 'JA – ernstige normen' worden ingevuld
  • de forfaitaire thuiswerkvergoeding mag ook worden uitbetaald tijdens het normale vakantieverlof, maar moet evenredig worden verminderd in geval van lange afwezigheid wegens andere redenen dan het jaarlijks vakantieverlof

Wanneer je als werkgever hiervan wilt afwijken - bijvoorbeeld door te willen differentiëren tussen verschillende functiecategorieën – kun je je richten tot de Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen om hiervoor een ruling te sluiten.

Inwerkingtreding

De circulaire treedt retroactief in werking vanaf 1 maart 2020.

Anderen lazen ook dit:

Werknemer die niet kan telewerken? Attest verplicht!

De overheid schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus en heeft telewerken nu verplicht gemaakt. Daarvoor gold er enkel een aanbeveling. Uitzondering? Mensen die écht nodig zijn op de werkvloer. Zij moeten hiervoor wel een attest krijgen van de werkgever.

Model - attest uitzondering op verplichting telewerk

De overheid schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus en heeft telewerken nu verplicht gemaakt. Uitzondering? Mensen die écht nodig zijn op de werkvloer. Zij moeten hiervoor wel een attest krijgen van de werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!