Ga verder naar de inhoud

Opnieuw verplicht telewerk door corona: alles over attesten, telewerkregister en terugkeermomenten

22.11.2021

Telethuiswerken is weer verplicht voor elke organisatie, voor elke functie die zich daartoe leent. Enkel als het onmogelijk is om te telewerken omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening, is de aanwezigheid op de werkplaats toegestaan. Aan die werknemers moet je een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Het invullen van een telewerkregister wordt opnieuw ingevoerd.

Attest

Als het onmogelijk is om te telewerken omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening, is de aanwezigheid op de werkplaats toegestaan. Aan die werknemers moet je een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Wat met vrijwilligers?

Ook voor vrijwilligers die actief blijven buitenshuis, is het aangeraden om ze een attest mee te geven.

Telewerkregister

Wanneer je als werkgever minstens 5 personen tewerkstelt, moet je maandelijks online registreren hoeveel je tewerkstelt en hoeveel personen een niet-telewerkbare functie hebben.

De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand. Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag 24 november 2021. De aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn.

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maand(en) moet je geen nieuwe aangifte indienen.

Belangrijk om weten: in de loop van deze week brengt de RSZ de aangiftetoepassing online. De FAQ’s over deze toepassing zijn al beschikbaar op het Portaal van de Sociale Zekerheid.

Terugkeermomenten

Tot en met 12 december mag per persoon maximum één dag per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag maximum 20 procent van het personeel voor wie telewerk verplicht is tegelijk in het bedrijf aanwezig zijn.

Vanaf 13 december mag per persoon maximum twee dagen per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag dan maximum 40 procent van het personeel voor wie telewerk verplicht is tegelijk in de onderneming aanwezig zijn.

Organisaties mogen terugkeermomenten inplannen, mits naleving van de preventiemaatregelen én onder de volgende voorwaarden :

  • een onderling akkoord tussen werkgever en de personen die bij hen werkzaam zijn, wat betekent dat je deze personen niet kunt verplichten om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
  • het doel moet zijn het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest;
  • je moet vooraf de nodige instructies geven over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen;
  • in geen geval mogen ze terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden. Daarover moet je ze informeren.
  • als werkgever mag je hieraan, voor de werknemers, geen enkel gevolg verbinden;
  • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
  • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de organisatie, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Uitzondering voor organisaties met minder dan 10 werknemers
Voor de organisaties waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Tot slot

  • Heb je nog een andere vraag? Check dan zeker deze FAQ van de Sociale Zekerheid eens.
  • Het spreekt voor zich dat je als werkgever ook alle andere veiligheidsmaatregelen - zoals je die terugvindt in de Generieke Gids - moet naleven

Anderen lazen ook dit:

Opnieuw strengere coronaregels: brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Als gevolg van de stijgende coronacijfers worden ook de coronaregels opnieuw strenger. Naast een brede mondmaskerplicht wordt telewerk terug verplicht. Het Overlegcomité wil zo vermijden dat het gezondheidssysteem totaal overbelast geraakt, terwijl het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk blijft functioneren.

UPDATE: het Overlegcomité van 26 november 2021 nam bijkomende maatregelen.

Medewerkers mogen afwezig zijn voor coronatest met behoud van loon

De NAR heeft met spoed een cao afgesloten die werknemers het recht geeft om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon als zij zich moeten laten testen op COVID-19. Die cao komt er naar aanleiding van de Self Assessment Test die de overheid heeft voorzien.

Cao nummer 160 is in werking getreden op 19 november 2021 en is van toepassing tot 28 februari 2022. Je leest er alles over in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!