Ga verder naar de inhoud

Bewijs aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tijdens de periode SWT leidt tot gunsttarief 10% op pensioenkapitalen

07.10.2020

De werknemer die zijn aanvullend pensioenkapitaal, dat tijdens zijn loopbaan werd opgebouwd met werkgeversbijdragen, opneemt, geniet op basis van twee voorwaarden een voordelig belastingtarief van 10%:

  • de uitbetaling gebeurt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd, die momenteel 65 jaar bedraagt, maar 66 jaar wordt vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030.
  • de werknemer bleef tijdens de laatste drie jaar ononderbroken actief

een werknemer is ‘actief gebleven’ als hij het bewijs levert van een effectief uitgeoefende beroepsactiviteit en/of daarmee gelijkgestelde periodes tijdens de laatste drie jaar voor zijn 65ste verjaardag.

Een werkloze in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kan aangepast beschikbaar blijven in het kader van de werkloosheidsreglementering. Deze periodes worden in het kader van de belastbaarheid van pensioenkapitalen gelijkgesteld met een periode waarin hij effectief actief is.

Pensioenkapitalen gefinancierd met werkgeversbijdragen kunnen dan genieten van een gunstige aanslagvoet van 10% i.p.v. 16,5%.

Tot nog toe bestond er geen specifiek formulier om dit te bewijzen. Van nu af aan kan de werknemer het bewijs leveren dat hij aan de voorwaarden voldoet via het RVA attest ‘C17-Fisc - Attest inzake de aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tijdens de volledige periode van SWT’.

Hij kan het attest aanvragen bij de RVA na afloop van de periode van SWT.

Gevolgen voor de werkgever?

In de praktijk zal deze wijziging geen impact hebben op de werkgever, tenzij de werkgever gebruik maakt van een eigen bedrijfspensioenfonds.

Het tarief van 10% zal enkel een impact hebben op de pensioenkapitalen die de verzekeringsinstellingen of pensioenfondsen uitbetalen.

Aanvullende tweede pijlerpensioenen moeten immers extern gefinancierd of opgebouwd worden. De werkgever als inrichter moet hiervoor beroep doen op een verzekeringsinstelling of een pensioenfonds.

Oude interne pensioentoezeggingen die in het kader van de overgangsregeling nog rechtstreeks door de werkgever worden uitgekeerd, genieten niet van dit gunsttarief.

Meer informatie over aanvullende pensioenen vind je in onze syllabus groepsverzekering en ons vraag en antwoord sectorpensioen pc 329.01.

Bron: www.rvatech.be

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Wettelijk pensioen: leeftijd – en loopbaanvereisten

Enkele jaren geleden werd bij wet een tijdpad bepaald voor de geleidelijke verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de leeftijdvereiste voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen. Er werden ook heel wat overgangsmaatregelen voorzien. In dit artikel vind je het overzicht.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!