Ga verder naar de inhoud

Studentenarbeid en 25-dagenregel: alle voorwaarden én voordelen op een rij

22.09.2020

Hoe zet jij losse medewerkers in in je organisatie? Via studentenarbeid of de 25-dagenregel/artikel 17? Het zijn 2 voordelige tewerkstellingsmaatregelen die bovendien in een kalenderjaar achtereenvolgend cumuleerbaar zijn. Zo kun je eerst iemand 25 dagen als monitor inzetten volgens de 25-dagenregel, en vervolgens nog eens 475 uur als student. Redenen genoeg om die 2 voordelige tewerkstellingsvormen eens van naderbij te bekijken.

Studentenarbeid

Voor wie?

 • Een student is minstens 15 jaar oud en regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling
 • Belangrijk: sinds 1 juli 2017 kan ook een leerling in duaal leren (deeltijds leren, deeltijds werken bijvoorbeeld) tewerkgesteld worden via het gunstig regime van studentenarbeid
 • Ook een student die afstudeert kun je dat jaar in de zomervakantie nog volgens het gunstig stelsel tewerkstellen. Gebruik het wel niet als verdoken proefperiode, want dat is niet wettelijk

25-dagenregel

Voor wie?

 • Een occasioneel sociocultureel werker kan gelijk wie zijn, in gelijk welk statuut: werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten, werknemers in tijdskrediet...
 • Voor werklozen is een aangifte bij de RVA verplicht.

Voor welke activiteiten & functies?

Voor alle activiteiten en functies

Voor welke activiteiten & functies?

 • organisaties die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten: personen die je als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tijdens de schoolvakanties tewerkstelt (art. 17 §1 3°)
 • door de overheid erkende organisaties die socioculturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken: personen die je buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties tewerkstelt als animator, leider of monitor (art. 17 §1 4°)
 • inrichters van sportmanifestaties: personen die je uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie tewerkstelt. Niet voor betaalde sportbeoefenaars. (art.17 §1 6°)

Duur

 • 475 uren per jaar per student
 • enkel de uren die effectief gepresteerd worden, moeten worden meegeteld. De uren die niet gepresteerd worden, maar wel worden betaald, moeten dus niet aangegeven worden.
 • Let wel: de solidariteitsbijdrage is wel verschuldigd op het loon voor deze uren.
 • TIP: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten.

Duur

 • 25 dagen per jaar per occasioneel medewerker
 • Iedere gepresteerde dag, ook al is die gedeeltelijk, telt voor één dag:
 • In principe tellen enkel effectief gewerkte dagen mee
 • Hoe vermijd je dat afwezigheidsdagen toch meegeteld worden? Speel kort op de bal en werk zo mogelijk met dagcontracten en doe ook de aangifte per dag

Contract en andere formaliteiten

 • Een studentenovereenkomst is een bepaald type contract van bepaalde duur
 • Je sluit dit schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop de jobstudent in dienst treedt
 • Je bezorgt de student op eerste werkdag een afschrift van het arbeidsreglement
 • Je bewaart de studentenovereenkomst ten minste 5 jaar
 • ga eerst saldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent

Contract en andere formaliteiten

 • Een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 17, dat is een bepaald type contract bepaalde duur
 • Je sluit dit schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop de occasionele medewerker in dienst treedt
 • Je gaat eerst zijn saldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent
 • Deantwoordt de werknemer ook aan de definitie van student? Gebruik dan het modelcontract dat ook alle verplichte vermeldingen voor studenten bevat.

Proeftijd?

Automatisch de eerste 3 effectieve werkdagen.

Proeftijd?

Geen proeftijd mogelijk.

Einde van de overeenkomst

 • Automatisch bij het bereiken van de einddatum
 • Toch vroeger beëindigen? Hou dan dit in het achterhoofd:
  • tijdens de proefperiode kan je onmiddellijk zonder opzeg of vergoeding het contract beëindigen
  • na de opzegperiode & een contract van minder dan 1 maand? Opzeg door werkgever is 3 dagen, opzeg door werknemer is 1 dag.
  • na de opzegperiode & een contract van meer dan 1 maand? Opzeg door werkgever is 7 dagen, opzeg door werknemer is 3 dagen
 • Kennisgeving: de gewone regels gelden
 • Verbreken kan ook als je een opzegvergoeding betaalt

Einde van de overeenkomst

 • Automatisch bij bereiken van de einddatum
 • Vroeger beëindigen? Dan gelden de gewone regels van het beëindigen van een contract van bepaalde duur

Loon en voordelen

 • zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren:

Recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques: in principe wel, tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie

Loon en voordelen

 • zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren:

Recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques: in principe wel, tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie

Arbeidsduur

De normale arbeidsduurregels zijn van toepassing, behalve:

 • 1/3 regel

Jonger dan 18?

Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

Arbeidsduur

De normale arbeidsduurregels zijn van toepassing, behalve:

 • 1/3 regel en 3-urenregel

Jonger dan 18?

Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

Gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval?

 • bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte:
  • arbeider: recht op gewaarborgd loon na 1 maand anciënniteit
  • bediende & contract van maximum 3 maanden: recht op gewaarborgd loon na 1 maand anciënniteit
  • bediende & contract van meer dan 3 maanden: recht op gewaarborgd loon na proefperiode
 • bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval: vanaf de eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval?

 • bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte: nee, als je met korte contracten of dagcontracten werkt normaal gezien niet. Anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand is hier niet vervuld.
 • bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval: vanaf de eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Recht op betaalde afwezigheid op een feestdag?

 • Ja, als die binnen het contract valt.
 • Tip: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten

Wordt een feestdag die valt na het einde van het contract nabetaald?

  • de anciënniteit is minder dan 15 kalenderdagen: geen nabetaling
  • de anciënniteit is tussen 15 dagen & 1 maand: nabetaling van 1 feestdag in 14 dagen na het einde van het contract
  • de anciënniteit is meer dan 1 maand: nabetaling van de feestdagen in 30 dagen na het einde van het contract

Recht op betaalde afwezigheid op een feestdag?

 • Ja, als die binnen het contract valt.
 • Hoe vermijd je dit? Werk met dagcontracten of met een contract met opsomming van de te werken dagen

Wordt een feestdag die valt na het einde van het contract nabetaald?

 • de anciënniteit is minder dan 15 kalenderdagen: geen nabetaling
 • de anciënniteit is tussen 15 dagen & 1 maand: nabetaling van 1 feestdag in 14 dagen na het einde van het contract
 • de anciënniteit is meer dan 1 maand: nabetaling van de feestdagen in 30 dagen na het einde van het contract

Welzijn op het werk

 • breng je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte van de start van de jobstudent in je organisatie
 • verder is de normale welzijnswetgeving van toepassing, we verwijzen daarvoor naar onze syllabus welzijn

Is de student jonger dan 18 jaar?

Dan is een voorafgaand onderzoek en specifieke risicoanalyse verplicht!

Welzijn op het werk

 • breng je arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte van de start van de occasioneel medewerker in je organisatie
 • verder is de normale welzijnswetgeving van toepassing, we verwijzen daarvoor naar onze syllabus welzijn

Is de occasioneel medewerker jonger dan 18 jaar?

Dan is een voorafgaand onderzoek en specifieke risicoanalyse verplicht!

Aangifte Sociale Zekerheid

 • Standaard via Dimona-aangifte
 • uiterlijk op het moment dat de student begint te werken
 • aangifte per kwartaal
 • aantal dagen opgeven, eventueel achteraf nog aanpassen via wijziging

Aangifte Sociale Zekerheid

 • Standaard via Dimona-aangifte
 • Werknemerstype 'A17' selecteren
 • Via Multidimona kan je meerdere dagen in één keer aangeven via de kalenderfunctie

Rsz

 • Solidariteitsbijdrage van 8,13 % waarvan 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer.

Voorwaarden:

 • maximum 475 uren per jaar per student
 • via studentenovereenkomst
 • student werkt enkel tijdens periodes van niet-verplichte aanwezigheid op school

Rsz

Je betaalt geen rsz als volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • maximum 25 dagen per jaar per medewerker
 • voorafgaande Dimona-aangifte
 • voor functie/activiteit zoals bepaald in artikel 17

Bedrijfsvoorheffing?

 • Vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing
 • Voorwaarden: schriftelijk contract en geen gewone rsz-bijdragen van toepassing
 • Je maakt een fiscale fiche 281.10 op

Bedrijfsvoorheffing?

Bedrijfsvoorheffing, in principe op maandbasis:

 • 27,25% op bedragen tot 500 euro
 • 32,30% op bedragen tussen 500,01 en 650 euro
 • 37,35% op bedragen boven 650 euro

Je maakt een fiscale fiche 281.10 op.

Combineerbaar met een ander statuut?

Niet gelijktijdig:

 • 25-dagenregel, vrijwilliger
 • enkel als het gaat om een andere functie/activiteit: werknemer, freelancer

Combineerbaar met een ander statuut?

Niet gelijktijdig:

 • student, vrijwilliger
 • enkel als het gaat om een andere functie/activiteit: werknemer, freelancer

Achterliggende wetgeving

Titel VII van arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978

Achterliggende wetgeving

Art. 17 van kb van 28 november 1969

Anderen lazen ook dit:

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

25-dagenregel: extra dagen voor monitoren op komst

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 zullen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen mogen presteren. Daarvoor ligt er een ontwerp van koninklijk besluit op tafel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!