Ga verder naar de inhoud

Studenten inzetten geen optie meer in omgeving met verhoogd risico op coronavirus

15.12.2020

Sinds 6 december mogen studenten niet langer werken in een omgeving waar ze een verhoogd risico lopen op blootstelling aan het coronavirus. Dat staat te lezen in nieuwe regelgeving, die dan weer gebaseerd is op een Europese Richtlijn.

Gevolgen voor de werkgever?

Sinds 6 december is er een verbod op studentenarbeid in werkomgevingen met een verhoogde blootstelling aan het COVID-19 virus. Het is belangrijk dat je als organisatie beschikt over een actuele risicoanalyse. Je kunt hiervoor een beroep doen op de preventieadviseur-arbeidsarts. Uit die risicoanalyse moet blijken dat er geen verhoogd risico is op blootstelling aan het virus.

Enkel wanneer de risicoanalyse wijst op een verhoogd risico op blootstelling aan het virus op de werkvloer ten opzichte van het 'normale' risico in de publieke ruimte, speelt het verbod op studentenarbeid en de bijhorende afwijking.

Afwijken van verbod?

Van dit verbod kan je als werkgever alleen afwijken als de volgende 5 voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

  1. de student is minstens 18 jaar;
  2. de student volgt een studierichting die overeenstemt met de verboden beroepsactiviteit;
  3. je nam als werkgever nodige preventiemaatregelen;
  4. de student werkt in het bijzijn van een ervaren werknemer;
  5. je won vooraf advies in bij de preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

Bron: Koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk.

Anderen lazen ook dit:

Verenigingswerk: een voorlopige oplossing voor 2021, beperkt tot omkadering van sportactiviteiten (waarvan enkele voorbehouden voor de sportsector)

In de nieuwe wet rond verenigingswerk is een voorlopig systeem opgenomen dat het vorige vervangt. Verenigingswerk wordt alleen nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Het systeem loopt van 1 januari tot 31 december 2021.

Verenigingswerk verdwijnt: welke alternatieven zijn er?

Het statuut van verenigingswerk zoals we dat kennen verdween begin 2021 onherroepelijk. Het is nu enkel nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Vallen de activiteiten van jouw organisatie daar niet onder? We vertellen je graag welke verschillende alternatieven rond soepele tewerkstelling er nog bestaan binnen ons paritair comité.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!