Ga verder naar de inhoud

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid tot 30 juni 2022

16.03.2022


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen door het coronavirus?

Omdat veel werknemers omwille van de corona-pandemie niet meer konden werken sinds half maart 2020, voerde de wetgever ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID19’ in, met sterk vereenvoudigde procedures voor zowel werkgevers als werknemers.

De maatregel werd opnieuw verlengd tot 30 juni 2022. Bovendien werd de maatregel ook uitgebreid naar alle tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Dat communiceert RVA nu ook officieel op zijn website.

Ik wil tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen, hoe gaat die procedure precies in z'n werk?

 • Je meldt op voorhand aan de betrokken werknemers op welke dagen ze op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Dit kan via mail.
  Meer over deze meldingsplicht aan de werknemer lees je in ons nieuwsbericht: Corona & tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: meldingsplicht vanaf 13 juli 2020.
 • Melden aan de RVA of niet? Je moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 30 juni 2022) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
  • Als werkgever doe je een elektronische aangifte in de ASR scenario 5 (waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) op het einde van iedere maand voor de periode vanaf 13/03/2020. En de tijdelijke werkloosheid markeer je als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”). Dit voldoet als de vereiste mededeling. In veel gevallen brengt je sociaal secretariaat dit voor jou in orde.
  • Je bent verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren. Op basis van deze aangifte kan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze vaststellen. Dit gebeurt meestal door het sociaal secretariaat na de maandelijkse loonberekening.
 • Ken je de loongegevens van de maand voor het einde van de maand? Dan mag je de elektronische aangifte – scenario 5 al vroeger laten vertrekken.

Hoe moeten mijn werknemers de werkloosheidsuitkeringen aanvragen?

 • De werknemer dient een vereenvoudigd formulier in: formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA.
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2022:
  • De uitkering tijdelijke werkloosheid, die bedraagt 70% van het gemiddelde begrensde loon (begrensd tot maximum 2.754,76 euro per maand). De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de 55,59 euro (minimum) en 74,17 euro (maximum). Voor een volledige maand zal hij of zij gemiddeld 26 daguitkeringen krijgen.
  • Belangrijk: Tot en met 30 september 2021 komt bovenop de werkloosheidsuitkering nog een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
  • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%.
   Het BV-tarief bedraagt normaal 26,75% voor uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en is nu dus tijdelijk verlaagd. Let wel, de eindbelasting wijzigt niet. Dit betekent dat werknemers mogelijk via de personenbelasting zullen moeten bijbetalen.

Meer info voor de berekening van een werkloosheidsuitkering van een deeltijds werknemer vind je terug op de website van RVA.

Opgelet!: Werknemers die in tijdelijke werkloosheid werden gesteld moeten zorgen dat zij gedurende het jaar en uiterlijk in december alle wettelijke verlofdagen opnemen waar zij recht op hebben. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico om geen uitkering te krijgen als tijdelijk werkloze voor het saldo van de verlofdagen.

Verbod om beroep te doen op derden of studenten.

 • Er geldt een verbod om beroep te doen op derden of studenten voor het werk dat je normaal had laten uitvoeren door de tijdelijk werkloze werknemer
 • Doe je dat toch, dan moet je de werknemer het normale loon betalen voor de dagen dat je zijn normale werk hebt uitbesteed of studenten dit hebt laten uitvoeren.
 • Let op: dit verbod geldt enkel wanneer je als werkgever beroep doet op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van een situatie van tijdelijke overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie. Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst (zie hierna), mag je wel derden of studenten inschakelen om het werk uit te voeren.

Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus.

Werknemers kunnen ook op hun vraag in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden omwille van overmacht in volgende situaties:

 • De werknemer is arbeidsgeschikt, maar moet in quarantaine;
 • De werknemer kan niet werken omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten waar zijn of haar kind(eren) naartoe gaat gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De werknemer bezorgt een attest van sluiting corona ingevuld door de instelling aan de werkgever;
 • De werknemer kan niet werken door de opvang van een kind dat in quarantaine moet.

In deze situaties moet de werknemer een attest bezorgen aan de werkgever (quarantaineattest, attest sluiting corona). Je moet dit attest als werkgever bijhouden voor een eventuele controle door de RVA.

Meer informatie hierover lees je in dit nieuwsbericht:

Eénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector met verplichte sluiting

Een KB van 28 maart 2021 voorziet in de toekenning van een eenmalige premie van maximaal € 780 voor tijdelijk werkloze werknemers met een laag loon (max. bruto € 2.754,76). Om in aanmerking te komen moet de werknemer voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de werknemer heeft meer dan 52 volle en/of halve uitkeringen als tijdelijk werkloze genoten in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
 • de werknemer is op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een onderneming of instelling die in toepassing van de artikelen 6 tot 8 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, op 1 maart 2021 verplicht gesloten is.

Het gaat met name om werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever:

 • met een NACE-code 55.1 (hotels en dergelijke accommodatie), 55.2 (vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf), 56.1 (restaurants en mobiele eetgelegenheden) of 56.3 (drinkgelegenheden) die behoort tot het paritair comité voor het hotelbedrijf (paritair comité 302);
 • die behoort tot het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf (paritair comité 304);
 • met een NACE-code 59.140 (vertoning van films), 82.3 (organisatie van beurzen en congressen), 90.0 (creatieve activiteiten – kunst en amusement), 93.130 (fitnesscentra), 93.21 (kermisattracties en pret- en themaparken) of 93.291 (snooker- en biljartzalen).

Werknemers die beantwoorden aan alle voorgaande voorwaarden krijgen automatisch een uitkeringskaart van de RVA.

Tijdelijk werkloze werknemers die niet tewerkgesteld zijn bij een werkgever die voldoet aan voormelde voorwaarden, maar die wel voldoen aan de voorwaarden om de premie te ontvangen, moeten via de uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA, door middel van een modelformulier. Zij hebben hiervoor een termijn van 12 maanden vanaf 10 april 2021.

Meer informatie over de berekening en de procedure vind je terug in het infoblad T2 van de RVA.

Bronnen en meer informatie:


Nieuwsbericht RVA: Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne – Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 30.06.2022

Nieuwsbericht RVA: Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis: verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 31 maart 2022

Nieuwsbericht RVA: Bijkomende premie voor langdurig tijdelijke werklozen - Tijdelijke werkloosheid door de corona crisis COVID-19.

Voor meer informatie raadpleeg ook zeker de ‘FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona’ via de homepage van de RVA.

Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitbreiding en verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 11 januari 2021.

Koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 27 januari 2021.

Koninklijk besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden.

Koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 7 mei 2021.

11 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

16 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

31 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Overzicht van verschillende tewerkstellingsvormen ‘medewerkers’ in socio-culturele sector

Wil je een medewerker inschakelen in jouw organisatie, maar ben je er nog niet uit in welk statuut je dat best doet? In deze tabel vind je een handig overzicht van de verschillende statuten en hun belangrijkste kenmerken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!