Ga verder naar de inhoud

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid

16.11.2020


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen door het coronavirus?

Omdat veel werknemers omwille van de corona-pandemie niet meer konden werken sinds half maart 2020, voerde de wetgever ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID19’ in, met sterk vereenvoudigde procedures voor zowel werkgevers als werknemers.

Deze maatregel is ondertussen al meerdere keren verlengd. Onze sector heeft hier steeds gebruik van kunnen maken omdat paritair comité 329 erkend wordt als hard getroffen sector.

Naar aanleiding van de meest recente lockdown-maatregelen, die gelden sinds 2 november 2020, heeft de federale regering op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor alle werkgevers en werknemers opnieuw in te voeren van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.


Ik wil tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen, hoe gaat die procedure precies in z'n werk?

 • Je meldt op voorhand aan de betrokken werknemers op welke dagen ze op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Dit kan via mail.
  Meer over deze meldingsplicht aan de werknemer lees je in ons nieuwsbericht: Corona & tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: meldingsplicht vanaf 13 juli.
 • Melden aan de RVA of niet? Je moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 31 maart 2021) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
  • Als werkgever doe je een elektronische aangifte in de ASR scenario 5 (waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) op het einde van iedere maand voor de periode vanaf 13/03/2020. En de tijdelijke werkloosheid markeer je als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”). Dit voldoet als de vereiste mededeling. In veel gevallen brengt je sociaal secretariaat dit voor jou in orde.
  • Je bent verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren. Op basis van deze aangifte kan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze vaststellen. Dit gebeurt meestal door het sociaal secretariaat na de maandelijkse loonberekening.
 • Ken je de loongegevens van de maand voor het einde van de maand? Dan mag je de elektronische aangifte – scenario 5 al vroeger laten vertrekken.

Hoe moeten mijn werknemers de werkloosheidsuitkeringen aanvragen?

 • De werknemer dient een vereenvoudigd formulier in: formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA.
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 31/03/2021:
  • De uitkering tijdelijke werkloosheid, die 70% van het gemiddelde begrensde loon bedraagt, met een maximum van 2.754,76 euro per maand. De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de 55,59 euro (minimum) en 74,17 euro (maximum). Voor een volledige maand zal hij of zij gemiddeld 26 daguitkeringen krijgen.
  • Belangrijk: Tot en met 31 maart 2021 komt bovenop de werkloosheidsuitkering nog een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
  • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%.
   Het BV-tarief bedraagt normaal 26,75% voor uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en is nu dus tijdelijk verlaagd. Let wel, de eindbelasting wijzigt niet. Dit betekent dat werknemers mogelijk via de personenbelasting zullen moeten bijbetalen.

Meer info voor de berekening van een werkloosheidsuitkering van een deeltijds werknemer vind je terug op de website van RVA.

Verbod om beroep te doen op derden of studenten.

 • Er geldt een verbod om beroep te doen op derden of studenten voor het werk dat je normaal had laten uitvoeren door de tijdelijk werkloze werknemer
 • Doe je dat toch, dan moet je de werknemer het normale loon betalen voor de dagen dat je zijn normale werk hebt uitbesteed of studenten dit hebt laten uitvoeren.
 • Let op: dit verbod geldt enkel wanneer je als werkgever beroep doet op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van een situatie van tijdelijke overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie. Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst (zie hierna), mag je wel derden of studenten inschakelen om het werk uit te voeren.

Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus.

Werknemers kunnen ook op hun vraag in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden omwille van overmacht in volgende situaties:

 • De werknemer is arbeidsgeschikt, maar moet in quarantaine;
 • De werknemer kan niet werken omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten waar zijn of haar kind(eren) naartoe gaat gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De werknemer bezorgt een attest van sluiting corona ingevuld door de instelling aan de werkgever;
 • De werknemer kan niet werken door de opvang van een kind dat in quarantaine moet.

In deze situaties moet de werknemer een attest bezorgen aan de werkgever (quarantaineattest, attest sluiting corona). Je moet dit attest als werkgever bijhouden voor een eventuele controle door de RVA.

Meer informatie hierover lees je in ons nieuwsbericht: Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Bronnen en meer informatie:

Nieuwsbericht RVA: Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020

Voor meer informatie raadpleeg ook zeker de ‘FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona’ via de homepage van de RVA.

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werklozen welkom in zorg en welzijn: intersectorale partners sluiten kaderakkoord

De sociale partners van de social profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord om de vrijwillige en tijdelijke inschakeling van tijdelijke werklozen mogelijk te maken. Op die manier hopen ze de enorme druk die er momenteel is op het personeel in zorg- en welzijnsorganisaties door de tweede coronagolf een beetje te verlichten.

Tijdelijke werkloosheid: invloed op vakantie en eindejaarspremie

Elke werknemer zou het volledige vakantiepotje en vakantiegeld in 2021 krijgen, ook al was die werknemer in 2020 een periode tijdelijk werkloos wegens overmacht door corona. Voor de periode tot 31 augustus is dat al een zekerheid, voor de periode van 1 september tot 31 december is het nog wachten op een KB.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!