Ga verder naar de inhoud

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid tot 30 september 2021

20.07.2021


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen door het coronavirus?

Omdat veel werknemers omwille van de corona-pandemie niet meer konden werken sinds half maart 2020, voerde de wetgever ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID19’ in, met sterk vereenvoudigde procedures voor zowel werkgevers als werknemers.

Deze maatregel is ondertussen al meerdere keren verlengd. Onze sector heeft hier steeds gebruik van kunnen maken omdat paritair comité 329 erkend wordt als hard getroffen sector.

De regering heeft op 18 mei beslist om de maatregel opnieuw te verlengen en ditmaal tot 30 september 2021. De RVA heeft haar informatie op de website hiernaar aangepast. Het KB werd gepubliceerd op 19 juli 2021.

Ik wil tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen, hoe gaat die procedure precies in z'n werk?

 • Je meldt op voorhand aan de betrokken werknemers op welke dagen ze op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Dit kan via mail.
  Meer over deze meldingsplicht aan de werknemer lees je in ons nieuwsbericht: Corona & tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: meldingsplicht vanaf 13 juli 2020.
 • Melden aan de RVA of niet? Je moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 30 september 2021) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
  • Als werkgever doe je een elektronische aangifte in de ASR scenario 5 (waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) op het einde van iedere maand voor de periode vanaf 13/03/2020. En de tijdelijke werkloosheid markeer je als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”). Dit voldoet als de vereiste mededeling. In veel gevallen brengt je sociaal secretariaat dit voor jou in orde.
  • Je bent verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren. Op basis van deze aangifte kan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze vaststellen. Dit gebeurt meestal door het sociaal secretariaat na de maandelijkse loonberekening.
 • Ken je de loongegevens van de maand voor het einde van de maand? Dan mag je de elektronische aangifte – scenario 5 al vroeger laten vertrekken.

Hoe moeten mijn werknemers de werkloosheidsuitkeringen aanvragen?

 • De werknemer dient een vereenvoudigd formulier in: formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA.
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/09/2021:
  • De uitkering tijdelijke werkloosheid, die bedraagt 70% van het gemiddelde begrensde loon (begrensd tot maximum 2.754,76 euro per maand). De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de 55,59 euro (minimum) en 74,17 euro (maximum). Voor een volledige maand zal hij of zij gemiddeld 26 daguitkeringen krijgen.
  • Belangrijk: Tot en met 30 september 2021 komt bovenop de werkloosheidsuitkering nog een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
  • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%.
   Het BV-tarief bedraagt normaal 26,75% voor uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en is nu dus tijdelijk verlaagd. Let wel, de eindbelasting wijzigt niet. Dit betekent dat werknemers mogelijk via de personenbelasting zullen moeten bijbetalen.

Meer info voor de berekening van een werkloosheidsuitkering van een deeltijds werknemer vind je terug op de website van RVA.

Halve dagen tijdelijke werkloosheid mogelijk voor dienstenchequebedrijven en leerlingenvervoer

Sinds 10 mei is het voor de sector van de dienstenchequebedrijven en het leerlingenvervoer mogelijk om halve dagen tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Dit kan enkel onder strikte voorwaarden: het moet onder meer gaan om minstens het verlies van een halve werkdag, en het wegvallen van de opdracht moet te wijten zijn aan corona. De werkgever moet voor elke halve dag tijdelijke werkloosheid een mededeling versturen naar de RVA via de elektronische toepassing Tijdelijke werkloosheid.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA - Infoblad E3.

Bijkomende premie voor werknemers die langdurig tijdelijk werkloos waren in 2020

Werknemers die in de periode van maart 2020 tot en met november 2020 in totaal minstens 53 uitkeringen hebben ontvangen als tijdelijke werkloze wegens overmacht of economische redenen ten gevolge van de coronacrisis, hebben recht op een bijkomende premie.

De premie bedraagt 10 euro per uitkering, met een minimum van 150 euro. Voor werknemers die als vrijwillig deeltijder halve uitkeringen ontvingen, bedraagt de premie 5 euro per halve uitkering, met een minimum van 75 euro.

De werknemers moeten hiervoor niets doen. Zij ontvangen de premie automatisch via hun uitbetalingsinstelling.

Meer informatie lees je in het nieuwsbericht van de RVA.

Eénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector met verplichte sluiting

Een KB van 28 maart 2021 voorziet in de toekenning van een eenmalige premie van maximaal € 780 voor tijdelijk werkloze werknemers met een laag loon (max. bruto € 2.754,76). Om in aanmerking te komen moet de werknemer voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de werknemer heeft meer dan 52 volle en/of halve uitkeringen als tijdelijk werkloze genoten in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
 • de werknemer is op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een onderneming of instelling die in toepassing van de artikelen 6 tot 8 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, op 1 maart 2021 verplicht gesloten is.

Het gaat met name om werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever:

 • met een NACE-code 55.1 (hotels en dergelijke accommodatie), 55.2 (vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf), 56.1 (restaurants en mobiele eetgelegenheden) of 56.3 (drinkgelegenheden) die behoort tot het paritair comité voor het hotelbedrijf (paritair comité 302);
 • die behoort tot het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf (paritair comité 304);
 • met een NACE-code 59.140 (vertoning van films), 82.3 (organisatie van beurzen en congressen), 90.0 (creatieve activiteiten – kunst en amusement), 93.130 (fitnesscentra), 93.21 (kermisattracties en pret- en themaparken) of 93.291 (snooker- en biljartzalen).

Werknemers die beantwoorden aan alle voorgaande voorwaarden krijgen automatisch een uitkeringskaart van de RVA.

Tijdelijk werkloze werknemers die niet tewerkgesteld zijn bij een werkgever die voldoet aan voormelde voorwaarden, maar die wel voldoen aan de voorwaarden om de premie te ontvangen, moeten via de uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA, door middel van een modelformulier. Zij hebben hiervoor een termijn van 12 maanden vanaf 10 april 2021.

Meer informatie over de berekening en de procedure vind je terug in het infoblad T2 van de RVA.

Verbod om beroep te doen op derden of studenten.

 • Er geldt een verbod om beroep te doen op derden of studenten voor het werk dat je normaal had laten uitvoeren door de tijdelijk werkloze werknemer
 • Doe je dat toch, dan moet je de werknemer het normale loon betalen voor de dagen dat je zijn normale werk hebt uitbesteed of studenten dit hebt laten uitvoeren.
 • Let op: dit verbod geldt enkel wanneer je als werkgever beroep doet op de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van een situatie van tijdelijke overmacht die het gevolg is van de COVID-19-epidemie. Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst (zie hierna), mag je wel derden of studenten inschakelen om het werk uit te voeren.

Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus.

Werknemers kunnen ook op hun vraag in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden omwille van overmacht in volgende situaties:

 • De werknemer is arbeidsgeschikt, maar moet in quarantaine;
 • De werknemer kan niet werken omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten waar zijn of haar kind(eren) naartoe gaat gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De werknemer bezorgt een attest van sluiting corona ingevuld door de instelling aan de werkgever;
 • De werknemer kan niet werken door de opvang van een kind dat in quarantaine moet.

In deze situaties moet de werknemer een attest bezorgen aan de werkgever (quarantaineattest, attest sluiting corona). Je moet dit attest als werkgever bijhouden voor een eventuele controle door de RVA.

Meer informatie hierover lees je in dit nieuwsbericht:

Bronnen en meer informatie:

Nieuwsbericht RVA: Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020.

Nieuwsbericht RVA: Bijkomende premie voor langdurig tijdelijke werklozen - Tijdelijke werkloosheid door de corona crisis COVID-19.

Voor meer informatie raadpleeg ook zeker de ‘FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona’ via de homepage van de RVA.

Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitbreiding en verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 11 januari 2021.

Koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 27 januari 2021.

Koninklijk besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden.

Koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 7 mei 2021.

Unisoc, Coronavirus: soepele tijdelijke werkloosheid “corona” opnieuw verlengd, ditmaal tot 30 september!

11 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Anderen lazen ook dit:

Corona: Nieuwe versoepelingen vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 september werden reeds heel wat maatregelen in de strijd tegen het coronavirus teruggeschroefd. Zo wordt in Vlaanderen en Wallonië telewerk niet langer aanbevolen, mogen we onbeperkt bezoek ontvangen thuis en kan er meer publiek naar evenementen en voorstellingen.

Vanaf 1 oktober kondigen zich alweer versoepelingen aan: we mogen weer gaan dansen en zullen op vele plaatsen vrijer kunnen ademen zonder mondmasker.

Voor Brussel is het nog even wachten. Daar blijven de meeste maatregelen van voor 1 september voorlopig verder van kracht.

Corona: Steun voor tijdelijke werknemers in de culturele sector in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Omdat de Brusselse cultuursector zwaar werd getroffen door de coronacrisis kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan werknemers in de culturele sector met tijdelijke contracten.

We geven in dit artikel een kort overzicht van de maatregel en de voorwaarden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!