Ga verder naar de inhoud

Corona & sociale verkiezingen: elektronisch stemmen nog mogelijk

30.07.2020

De wetgever heeft de wetgeving over elektronisch stemmen bij sociale verkiezingen aangepast. Daardoor kunnen ondernemingen toch nog akkoorden sluiten om elektronisch stemmen mogelijk te maken bij hun sociale verkiezingen dit najaar.

Wat voorafging...

Ondernemingen konden tot 90 dagen vóór de oorspronkelijke kiesdatum een akkoord sluiten met de bestaande overlegorganen om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen van 2020. De beslissing moest al genomen zijn toen de kiesprocedure op dag X+35 gefinaliseerd moest zijn en vanaf dag X+36 werd onderbroken omwille van Covid-19.

De wijziging van de wetgeving laat nieuwe akkoorden over elektronisch stemmen bij sociale verkiezingen nu dus opnieuw toe.

Tot wanneer kan je hierover een akkoord sluiten?

Je kan voor de uitgestelde sociale verkiezingen van 2020 tot 34 dagen vóór de uitgestelde kiesdatum een akkoord sluiten over elektronisch stemmen, al dan niet vanaf de gebruikelijke werkpost. Dat is dus tot de nieuwe datum X + 56.

Ondernemingen met de vroegste kiesdatum (16 november 2020) hebben met andere woorden tijd tot 13 oktober 2020 om zo’n akkoord te sluiten.

Wie sluit het akkoord?

Om elektronisch te kunnen stemmen, is het akkoord vereist van de bestaande overlegorganen:

  • de ondernemingsraad
  • Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
  • of werkgever- en vakbondsafvaardiging.

Omdat bekend is welke organisaties kandidaturen hebben ingediend, is enkel het akkoord van de werkgever en van de vertegenwoordigers van die organisaties nodig.

Hoe maak je dit akkoord bekend?

Als het akkoord over het elektronisch stemmen niet meer aangeplakt kan worden volgens de gewone procedureregels, kan de werkgever het ‘bericht van rechtzetting’ ter beschikking stellen door een elektronisch document. Alle werknemers moeten hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Vergeet ook niet deze beslissing over te maken aan de vakorganisaties en de FOD WASO. Dat kan via upload op de webapplicatie of verzending via de post.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op 23 september 2020. Binnen elke onderneming kunnen de betrokken partijen ten vroegste de nodige akkoorden sluiten vanaf de datum van heropstart van de verkiezingsprocedure (de nieuw bepaalde dag X+36).

Alle overige wettelijke voorwaarden rond elektronisch stemmen blijven van toepassing, zoals de nodige waarborgen over betrouwbaarheid, veiligheid en neutraliteit van het systeem. De betrokkenen binnen elke onderneming moeten een passende opleiding krijgen.


Bron:  15 juli 2020 - Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS 27 juli 2020.

Anderen lazen ook dit:

Corona: akkoord sociale partners over omkadering alternatieve wijzen van stemming

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere Corona-context. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd.

Model (huishoudelijk) reglement ondernemingsraad, cpbw en vakbondsafvaardiging

Maak goede afspraken voor een vlotte samenwerking met de vakbondsafvaardiging, het comité en de ondernemingsraad met deze modelreglementen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!