Ga verder naar de inhoud

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

27.07.2021

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. Hieronder lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Eindeloopbaanmaatregelen: SWT en landingsbanen

Zowel wat betreft de 'stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT) als wat betreft landingsbanen, werden de afspraken uit het IPA in een cao gegoten.

Hier lees je wat dit allemaal inhoudt.

Belangrijk: de maatregel rond landingsbanen is nog niet van kracht. Vooraleer werknemers onder de leeftijd van 60 jaar van de afgesproken uitzonderingen kunnen gebruik maken, dient er eerst een sectorale cao worden afgesloten. Dit zal pas in het najaar mogelijk zijn.

Bron: NAR-cao's nrs. 150 tot 155

Verhoging van het algemene minimumloon

Een werk van lange adem, maar de sociale partners in de NAR kwamen tot een akkoord over een stapsgewijze verhoging van het interprofessionele minimumloon. De eerste verhoging gebeurt vanaf 1 april 2022.

Ondertussen lees je bij Unisoc een eerste analyse.

Bron: NAR-cao nr. 43/15

Verlenging soepel stelsel economische werkloosheid tot 30 juni 2023

Om te vermijden dat naar aanleiding van de COVID-19-crisis iedere sector of iedere organisatie afzonderlijk een cao dient af te sluiten wanneer zij gebruik willen maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, verlengt de NAR de bestaande algemene cao tot 30 juni 2023.

Let op: dit gaat niet over de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - COVID-19. Deze specifieke maatregel kan je inroepen tot 30 september 2021.

Bron: NAR-cao nr. 159, uitgebreide informatie bij Unisoc

Flexibiliteit en (vrijwillige) overuren

In sommige organisaties bestaat er door de COVID-19-crisis net de noodzaak om meer uren te kloppen. De sociale partners kwamen tot een akkoord over vrijwillige, bijkomende uren in de komende jaren.

Hier lees je alles over deze maatregelen.

Overige maatregelen en verlengingen

Naast de 'grotere' dossiers, maakten de sociale partners in de NAR ook werk van de verlenging van bestaande maatregelen. Het gaat onder andere om de derdebetalersregeling voor het woon-werkverkeer, de innovatiepremie en de bijdrage voor risicogroepen.

Let op: de startbaanverplichting geldt wél voor organisaties die ressorteren onder de PC's 329.01 en 329.03.

Een volledig overzicht kun je hier raadplegen.

Anderen lazen ook dit:

Corona: Nieuwe versoepelingen vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 september werden reeds heel wat maatregelen in de strijd tegen het coronavirus teruggeschroefd. Zo wordt in Vlaanderen en Wallonië telewerk niet langer aanbevolen, mogen we onbeperkt bezoek ontvangen thuis en kan er meer publiek naar evenementen en voorstellingen.

Vanaf 1 oktober kondigen zich alweer versoepelingen aan: we mogen weer gaan dansen en zullen op vele plaatsen vrijer kunnen ademen zonder mondmasker.

Voor Brussel is het nog even wachten. Daar blijven de meeste maatregelen van voor 1 september voorlopig verder van kracht.

Corona: Steun voor tijdelijke werknemers in de culturele sector in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Omdat de Brusselse cultuursector zwaar werd getroffen door de coronacrisis kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan werknemers in de culturele sector met tijdelijke contracten.

We geven in dit artikel een kort overzicht van de maatregel en de voorwaarden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!