Ga verder naar de inhoud

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2021 vastgelegd

18.05.2022

Voltijdse werknemers die in 2021 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2021 op hetzelfde niveau als die van het jaar ervoor.

De toelage 2021 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2021 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit paritair comité 329.01 of één van de andere deelnemende sectoren.

Het resultaat is een forfaitaire toelage van:

  • 150 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 37,5 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2021 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus geen vrijstelling had)
  • 85,04 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 21,26 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2021 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Hoe zit dat voor deeltijdse werknemers?

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2021.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in een cao op 18 mei 2022.

Hoe gebeurt de uitbetaling?

  • Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2022.
  • Dat gebeurt elektronisch, naar de e-box die werknemers kunnen lezen via www.mysocialsecurity.be, tenzij de werknemer aan het Pensioenfonds liet weten dat hij of zij nog altijd een papieren fiche wil krijgen. Werknemers kunnen hun pensioenfiches ook online bekijken via www.mybenefit.be.

Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!