Ga verder naar de inhoud

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2019 vastgelegd

01.07.2020

Voltijdse werknemers die in 2019 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2019 op hetzelfde niveau als die van het jaar ervoor.

De toelage 2019 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2019 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit paritair comité 329.01 of een van de andere deelnemende sectoren.

Het resultaat is een forfaitaire toelage van:

  • 150 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 37,5 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2019 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus geen vrijstelling had)
  • 85,04 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 21,26 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2019 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Hoe zit dat voor deeltijdse werknemers?

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2019.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in een cao op 29 juni 2020.

Hoe gebeurt de uitbetaling?

  • Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2020.
  • Dat gebeurt elektronisch, naar de e-box die werknemers kunnen lezen via www.mysocialsecurity.be, tenzij de werknemer aan het Pensioenfonds liet weten dat hij of zij nog altijd een papieren fiche wil krijgen. Werknemers kunnen hun pensioenfiches ook online bekijken via www.mybenefit.be.

Anderen lazen ook dit:

Groepsverzekering: de Wijninckxbijdrage in 2021

In 2019 is voor de groepsverzekering de definitieve Wijninckxbijdrage in werking getreden, die berekend wordt op basis van de reserve aangroei in het voorafgaand jaar. De bijdrage is verschuldigd zodra de pensioendoelstelling voor dat jaar overschreden is, en bedraagt 3% van de rendementsgecorrigeerde aangroei voor dat jaar.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in oktober 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2021 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!