Ga verder naar de inhoud

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

15.06.2021

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid: waar gaat het over?

Sinds eind vorig jaar zijn periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) gelijkgesteld met gewerkte periodes voor wat betreft de opbouw van jaarlijkse vakantierechten. Goed nieuws voor werknemers die zich in die situatie bevonden, maar voor werkgevers heeft dat dit jaar wel financiële consequenties. Zij moeten voor hun bedienden in die situatie meer enkel vakantiegeld (loon) en dubbel vakantiegeld ophoesten.

Compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid: welke werkgevers kunnen rekenen op een RSZ-compensatie en welke niet?

Enkel organisaties waarbij de bedienden een significant gedeelte van de tijd in het tweede kwartaal van 2020 tijdelijk werkloos waren door corona ontvangen de RSZ-compensatie.

Compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid: bedragen zijn bekend

  • De RSZ heeft intussen de concrete compensatiebedragen voor de werkgevers met bedienden berekend.
  • Meer informatie over de concrete berekening kan je terugvinden bij de tussentijdse instructies voor april 2021 op de portaalsite van de RSZ.
  • De sociale secretariaten kregen eind vorige week meer info over de definitief toegekende compensatiebedragen voor hun klanten.
  • De RSZ informeerde ook alle werkgevers over het bedrag dat zij als compensatie zullen ontvangen. Ook als je in de praktijk geen compensatie toegekend krijgt (bedrag = 0 €) ontvang je bericht van de RSZ.
  • De compensatie wordt automatisch verrekend met de bedragen die je als werkgever verschuldigd bent voor het tweede kwartaal 2021.
  • Als je méér ter compensatie krijgt dan wat je moet afdragen, gebeurt de verrekening verder in de volgende kwartalen.

Compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid: in 2021 nog geen gelijkstelling voor opbouw vakantierechten 2022

Hou er rekening mee dat er op dit moment nog geen regeling is voor de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2021, voor de opbouw van vakantierechten voor 2022.

Het is ook nog niet zeker of deze gelijkstelling er gaat komen voor dit jaar. We houden jullie op de hoogte als dit zou veranderen.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Corona - socio-economische maatregelen: verlenging van enkele werkloosheidsmaatregelen tot eind september 2021

In haar strijd tegen de coronapandemie verlengde de federale overheid de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar eerder al tot 30 juni 2021 en voegde ze er een aantal nieuwe maatregelen aan toe. Een reeks werkloosheidsmaatregelen werden nu verder verlengd tot 30 september 2021.

In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht van de relevante maatregelen voor onze sector.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!