Ga verder naar de inhoud

Wetsvoorstel uitbreiding rouwverlof goedgekeurd

17.06.2021

Werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen zullen binnenkort recht hebben op 10 dagen rouwverlof. Momenteel kunnen zij hiervoor maar 3 dagen klein verlet opnemen.

Daarnaast wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en -ouders.

Het wetsvoorstel hierover werd afgelopen woensdag gestemd in de Kamer.

10 dagen rouwverlof bij overlijden echtgenoot, samenwonende partner, kind of pleegkind

Concreet is er een uitbreiding van 3 naar 10 dagen rouwverlof bij het overlijden van:

  • de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner;
  • een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; of
  • een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden

Er is sprake van langdurige pleegzorg als bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.

Praktisch:

  • De eerste 3 dagen moet de werknemer verplicht opnemen in de periode tussen het overlijden en de begrafenis.
  • De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden.
  • Het gaat om betaalde afwezigheidsdagen van klein verlet (of kort verzuim).
  • De uitbreiding zal gelden zowel voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.

Aanrekening op periode gewaarborgd loon

Wanneer de werknemer aansluitend op het klein verlet wegens overlijden van echtgenoot, samenwonende partner, een kind van de werknemer of van echtgenoot of samenwonende partner arbeidsongeschikt is, gebeurt er een aanrekening op de periode gewaarborgd loon wegens ziekte.

Vanaf de vierde dag klein verlet zal er een aanrekening gebeuren op de periode van gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid.
Dit gebeurt enkel op voorwaarde dat vierde dag afwezigheid wegens overlijden aansluit op een derde dag afwezigheid wegens overlijden.

Rouwverlof bij kortdurende pleegzorg

Het wetsvoorstel voert een recht in op rouwverlof bij het overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden.

De werknemer heeft recht op 1 dag klein verlet op te nemen op de dag van de begrafenis. Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de werknemer en met akkoord van de werkgever

Rouwverlof bij overlijden pleegouder

Een werknemer zal nu ook recht hebben op rouwverlof bij overlijden van een pleegouder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden.

De werknemer heeft recht op 3 dagen rouwverlof te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. Er kan van de periode, waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer en met akkoord van de werkgever

Soepele opname op vraag van de werknemer

Voor alle vormen van rouwverlof is nu voorzien dat er kan worden afgeweken van de periode waarin de dagen moeten worden opgenomen, op vraag van de werknemer en met akkoord van de werkgever.

Deze informatie is op basis van het huidige wetsvoorstel en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Aangezien de huidige tekst werd aangenomen in de Kamer is de kans op wijzigingen klein.

Bronnen:

Anderen lazen ook dit:

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Uitstel aanvraag terugbetaling VOV tot 30 november 2021

De Vlaamse overheid maakt bekend dat aanvragen tot terugbetaling voor de uren Vlaams Opleidingsverlof die werknemers opnamen in schooljaar 2020-2021, nog tot 30 november 2021 kunnen gebeuren.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!