Ga verder naar de inhoud

Wijzigingen van de aangekondigde regels rond tijdskrediet en thematische verloven

21.02.2023

In het begrotingsakkoord van oktober 2022 heeft de federale regering enkele kostenbesparende maatregelen getroffen. Ook het tijdskrediet is daar de dupe van aangezien er gesnoeid wordt in de onderbrekingsuitkeringen. Het koninklijk besluit van 26 januari 2023 voert een aantal wijzigingen omtrent het recht op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking door.

Overzicht van de wijzigingen

We geven hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Tijdskrediet met motief zorg kind

  • Verlaging leeftijdsgrens

Voltijds tijdskrediet met motief voor zorg kind kan voortaan worden opgenomen tot het kind 5 jaar oud is in plaats van 8 jaar oud. Dit geldt enkel voor voltijds tijdskrediet. 1/2e of 1/5e tijdskrediet met motief voor zorg kind kan de werknemer wel nog opnemen en uitkering voor krijgen tot het kind 8 jaar oud is, ook voor aanvragen na de inwerkingtreding van deze nieuwe regels.

  • Verlaging duurtijd

De duurtijd dat tijdskrediet met motief voor zorg kind kan worden opgenomen, vermindert van 51 naar 48 maanden. Dit geldt voor zowel voltijds als deeltijds tijdskrediet.

  • Verhoging anciënniteitsvoorwaarde

Vanaf 1 juni 2023 wordt de anciënniteitsvoorwaarde voor werknemers die voltijds of deeltijds tijdskrediet met motief voor zorg kind willen opnemen, verhoogd van 24 naar 36 maanden. Concreet betekent dit dat werknemers reeds 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag met een arbeidsovereenkomst verbonden moeten zijn. Voor alle andere aanvragen tijdskrediet met motief blijft een anciënniteit van 24 maanden dus de regel.


Alle types tijdskrediet

Verhoging tewerkstellingsvoorwaarde

  • Voltijds tijdskrediet

Werknemers die voltijds tijdskrediet willen opnemen zullen voortaan voltijds moeten gewerkt hebben gedurende 12 maanden voor de aanvraag of gedurende 24 maanden voor de aanvraag deeltijds gewerkt hebben.

Dat wil dus zeggen dat de werknemer voltijds tijdskrediet kan krijgen in het kader van voltijds tijdskrediet ongeacht zijn tewerkstelling, maar dat hij pas recht zal hebben op uitkeringen als hij 12 of 24 maanden is tewerkgesteld naargelang zijn arbeidsregeling.

  • 1/2 tijdskrediet

De werknemer die uitkeringen wil krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet moet tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds zijn tewerkgesteld.

De werknemer die minstens 3/4 is tewerkgesteld, kan tijdskrediet krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet, maar dan wel zonder uitkeringen omdat hij niet voldoet aan de voorwaarde van voltijdse tewerkstelling.

  • 1/5 tijdskrediet en tijdskrediet landingsbaan

De tewerkstellingsvoorwaarde voor het 1/5 tijdskrediet en de landingsbanen blijft ongewijzigd.

Afschaffing van hogere uitkering omwille van anciënniteit of leeftijd

De verhoging van de RVA-uitkering omwille van leeftijd of anciënniteit wordt afgeschaft voor de werknemers die:

  • een voltijds of halftijds tijdskrediet met motief opnemen en minstens 5 jaar dienst hebben bij de werkgever;
  • een deeltijds thematisch verlof opnemen en de leeftijd van 50 jaar bereiken. Aan de verhoogde uitkeringen bij een landingsbaan wordt niet geraakt.

Inwerkingtreding

Deze maatregelen gelden voor aanvragen vanaf 1 februari 2023. De verhoging van de anciënniteitsvoorwaarde bij tijdskrediet met motief voor zorg kind zal gelden voor aanvragen vanaf 1 juni 2023.

Recht op afwezigheid versus recht op uitkering

Deze maatregelen zijn voornamelijk kostenbesparend van aard. Bijgevolg zullen werknemers het recht behouden om afwezig te zijn van het werk voor tijdskrediet met motief, maar wel het recht verliezen op een uitkering voor dat tijdskrediet of slechts recht hebben op een lagere uitkering. Er zullen voortaan dus tijdskredieten met uitkeringen van de RVA bestaan en tijdskredieten zonder uitkeringen van de RVA.

Concreet betekent dit dat werknemers bij tijdskrediet met motief voor zorg kind nog steeds recht hebben om afwezig te zijn tot het kind 8 jaar oud is, en dat werknemers nog steeds het recht hebben om 51 maanden afwezig te zijn bij alle motieven tijdskrediet. Bovendien behouden ook deeltijders het recht om afwezig te zijn bij tijdskrediet met motief. Het is het recht op de onderbrekingsuitkering dat in deze gevallen verloren gaat.

Anderen lazen ook dit:

Vakbondsactie op woensdag 8 maart

In het kader van de Internationale Vrouwendag, organiseren het ABVV en ACV Puls op woensdag 8 maart 2023 een nationale actiedag met als thema het behoud van de koopkracht.

Tool: verlofrechten berekenen voor 2023

Vind je het berekenen van de wettelijke vakantiedagen en sectorale verlofdagen waar elke werknemer per kalenderjaar recht op heeft maar een vervelend klusje? Met onze tool is het echt supersimpel!

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!