Ga verder naar de inhoud

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

15.12.2021

Hoera! De nieuwe kaderovereenkomst met Reprobel is er. Dit wil zeggen dat je als lid van Sociare vanaf 2021 opnieuw gebruik kan maken van een voordelig tarief voor je Reprobelaangifte. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

Je kan begin 2022 dus aangifte doen voor het jaar 2021. Hieronder vind je meer info over Reprobel en lees je hoe je te werk moet gaan om zorgeloos en voor een prikje je aangifte te doen.

Reprobel: wat is het precies?

 • Neem je kopieën of prints van auteursrechtelijk beschermde werken voor private, didactische of wetenschappelijke doeleinden? Dan moet je daarvoor een vergoeding betalen aan Reprobel. Reprobel verdeelt de middelen dan onder de auteurs.
 • De auteursrechtelijke bescherming wordt ruim gedefinieerd. Zo zijn de meeste webpagina’s auteursrechtelijk beschermd. Ook een afdruk van een website valt dus onder de reprobelverplichting.
 • Een digitale kopie (paper-to-digital en digital-to digital) maken van auteursrechtelijke beschermde werken is soms ook onderworpen aan de reprografievergoeding, namelijk wanneer men een beschermd werk zoals een tijdschriftartikel inscant.
 • Er is geen reprografie verschuldigd bij het afdrukken van eigen werken zoals syllabi (tenzij deze werken teksten bevatten van andere werken, waardoor er sprake is van een reproductie).

Aanbod via Sociare versus gewoon betalen aan Reprobel: wat is het verschil?

Om de Reprobelvergoeding te betalen heb je als organisatie 3 opties:


1. Als lid van Sociare kan je een aangifte doen op basis van een forfait.

Voordelen:

 • Interessant voor wie veel kopieën en prints maakt
 • Je weet meteen hoeveel je betaalt
 • Reprobel gaat niet betwisten
 • Kostprijs per jaar en per relevante werknemer (in voltijds equivalent) = 12 euro (fotokopieën, prints en digitaal hergebruik)


2. Betalen per tarief

Als je niet wilt instappen in deze formule, moet je jaarlijks een reprobelvergoeding betalen. Op hun website lees je meer over de tarieven bij Reprobel.


3. Betalen per pagina

Je kan ervoor kiezen om per pagina te betalen. Dat is interessant als er weinig prints en kopieën worden gemaakt.

 • prints: 0,066 euro per pagina (tarief 2021)
 • kopieën: 0,0554 euro per pagina (tarief 2021)

De verklaring gebeurt dan jaarlijks door de organisatie. Hiervoor moet je toegang tot het portaal vragen via info@reprobel.be of per telefoon via 078 15 15 11.

Deze optie is niet mogelijk voor digitale reproductie en digitaal hergebruik van beschermde werken. Gebruik je beschermde werken digitaal, dan betaal je in elk geval per tarief of via het forfait in het raamakkoord met Sociare.

Hoe werkt de aangifte via het forfait?

 • De forfaitregeling geldt vanaf 2021. Het bedrag dat je zal moeten betalen is afhankelijk van het aantal relevante werknemers (in voltijds equivalenten) en het type organisatie.
 • Je moet enkel het aantal relevante werknemers doorgeven, dit zijn de bediendes die kopieën en prints maken in jouw organisatie. Technisch en onderhoudspersoneel zijn geen relevante werknemers.
 • Deed je eerder al een aangifte via de overeenkomst met Sociare? Dan zal je begin 2022 per mail een uitnodiging ontvangen van Reprobel. Hierin zal je doorverwezen worden naar het portaal van Reprobel (https://portal.reprobel.be/). Daar meld je je aan met de gegevens die je krijgt en geef je de promocode SOC2021 in, waardoor het voordelig tarief rechtstreeks wordt toegepast via je portaalaangifte. Heb je eind februari nog geen mail van Reprobel ontvangen? Stuur dan een mailtje naar FLE@Reprobel.be met opgave van je ondernemingsnummer om je uitnodiging aan te vragen.

Wat dekt Reprobel niet?

 • Naast Reprobel, zijn er ook andere instanties die instaan voor de inning voor beschermde werken:
  • License2Publish, Copiepresse en Repropress hebben een gezamenlijke licentie voor persartikelen en hebben een andere dekking en repertoire dan Reprobel. Zij vallen dus niet onder Reprobel en je zal ze apart moeten betalen. Hier heeft Sociare geen raamakkoord voor gesloten, dus de tarieven zijn met hen overeen te komen.
  • Pas op met het gebruik van foto's op publieke websites! Reprobel dekt enkel het intern digitaal gebruik van foto's en het extern digitaal gebruik op beperkte schaal. De publicatie van foto's op publieke websites zit niet in de licentie van Reprobel. Gebruik dus voor die foto's enkel foto's uit stockdatabanken of foto's waarvan de rechten rechtstreeks met de rechthebbende of zijn beheersvennootschap zijn geregeld. Permission Machine klopt hierover weleens aan de deur.

Meer informatie over intellectuele eigendomsrechten en de contactgegevens Reprobel

 • Voor in inhoudelijke vragen over intellectuele eigendomsrechten kan je altijd terecht bij onze vrienden van Scwitch (info@scwitch.be)

Anderen lazen ook dit:

Nationale actiedag op 31 januari 2023

ACV Puls dient een stakingsaanzegging in voor dinsdag 31 januari 2023. Zij organiseren die dag een nationale manifestatie van de non-profitsectoren.

Stakingsaanzegging voor maandag 19 december

ACV Puls dient een stakingsaanzegging in voor maandag 19 december. Ze organiseren die dag actiemomenten met als thema o.a. meer investeringen van de regering in zorg, welzijn en cultuur, meer personeel en betere loon- en arbeidsomstandigheden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!