Ga verder naar de inhoud

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

20.05.2021

Het raamakkoord dat we sloten met Reprobel loopt tot en met 2020. Door de nieuwe wetgeving reprografie dekt deze inning naast kopieën sinds 2018 ook prints. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

En de aangifte voor 2021? Die moet je nu nog niet doen: de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord zijn nog aan de gang. En aangiftes kunnen pas gebeuren na afloop van het jaar.

Reprobel: wat is het precies?

 • Neem je kopieën of prints van auteursrechtelijk beschermde werken voor private, didactische of wetenschappelijke doeleinden? Dan moet je daarvoor een vergoeding betalen aan Reprobel. Reprobel verdeelt de middelen dan onder de auteurs.
 • De auteursrechtelijke bescherming wordt ruim gedefinieerd. Zo zijn de meeste webpagina’s auteursrechtelijk beschermd. Ook een afdruk van een website valt dus onder de reprobelverplichting.
 • Een digitale kopie maken van auteursrechtelijke beschermde werken is soms ook onderworpen aan de reprografievergoeding, namelijk wanneer men een beschermd werk zoals een tijdschriftartikel inscant.
 • Er is geen reprografie verschuldigd bij het afdrukken van eigen werken zoals syllabi (tenzij deze werken teksten bevatten van andere werken, waardoor er sprake is van een reproductie).

Aanbod via Sociare versus gewoon betalen aan Reprobel: wat is het verschil?

Om de Reprobelvergoeding te betalen heb je als organisatie 3 opties:


1. Als lid van Sociare kan je een aangifte doen op basis van een forfait.

Voordeel is dat Reprobel die forfaitaire aangifte niet kan betwisten.

 • Interessant voor wie veel kopieën en prints maakt
 • Voordeel: je weet meteen hoeveel je betaalt
 • Voordeel: Reprobel gaat niet betwisten
 • Kostprijs per jaar en per relevante werknemer:
  • 2017 (enkel kopieën): 6,75 euro
  • 2018, 2019 en 2020 (kopieën en prints): 12 euro


2. Betalen per tarief

Als je niet wilt instappen in deze formule, moet je jaarlijks een reprobelvergoeding betalen. Op hun website lees je meer over de tarieven bij Reprobel.


3. Betalen per pagina

Je kan ervoor kiezen om per pagina te betalen. Dat is interessant als er weinig prints en kopieën worden gemaakt.

 • prints: 0,066 euro per pagina (tarief 2019)
 • kopieën: 0,0554 euro per pagina (tarief 2019)

De verklaring gebeurt dan jaarlijks door de organisatie. Hiervoor moet je toegang tot het portaal vragen via info@reprobel.be of per telefoon via 078 15 15 11.

Deze optie is niet mogelijk voor digitale reproductie en digitaal hergebruik van beschermde werken. Gebruik je beschermde werken digitaal, dan moet je in elk geval betalen per tarief of via het forfait in het raamakkoord met Sociare.

We leven in een digitaal tijdperk, waardoor het aantal kopieën wellicht gedaald is. Daardoor kan het zijn dat de forfaitaire reprobelvergoeding via Sociare voor jouw organisatie geen meerwaarde is. Maar misschien is het aantal prints dan weer wel de hoogte in gegaan. Met andere woorden: goed vergelijken is de boodschap.

Hoe werkt de aangifte via het forfait?

 • De forfaitregeling geldt voor de jaren 2017-2020. Het bedrag dat je zal moeten betalen is afhankelijk van het aantal relevante werknemers en het type organisatie.
 • Je moet enkel het aantal relevante werknemers doorgeven, dit zijn de bediendes die kopieën en prints maken in uw organisatie. Technisch en onderhoudspersoneel zijn geen relevante werknemers.
 • Concreet vul je deze Excel-file in voor jouw organisatie. Het ingevulde document stuur je door per mail naar Reprobel. Je mag het consulententeam van Sociare in CC zetten: helpdesk@sociare.be.
 • Naast Reprobel, zijn er ook andere instanties die instaan voor de inning voor beschermde werken:
  • License2Publish, Copiepresse en Repropress hebben een gezamenlijke licentie voor persartikelen en hebben een andere dekking en repertoire dan Reprobel. Zij vallen dus niet onder Reprobel en je zal ze moeten betalen. Hier heeft Sociare geen raamakkoord voor gesloten, dus de tarieven zijn met hen overeen te komen.
  • Pas op met het gebruik van foto's op publieke websites! Reprobel dekt enkel het intern digitaal gebruik van foto's en het extern digitaal gebruik op beperkte schaal. De publicatie van foto's op publieke websites zit niet in de licentie van Reprobel. Gebruik dus voor die foto's enkel foto's uit stockdatabanken of foto's waarvan de rechten rechtstreeks met de rechthebbende of zijn beheersvennootschap zijn geregeld. Permission Machine klopt hierover weleens aan de deur.

2020 is voorbij, wat nu?

 • Voor je aangifte voor 2020 kan je nog altijd instappen in ons raamakkoord en een aangifte via het forfait doen (zie hierboven)
 • En de aangifte voor 2021 dan? Deze aangifte hoef je nu nog niet doen. We wachten hiervoor nog op de publicatie van een KB over onder andere digitaal gebruik van beschermde werken. Pas daarna gaan de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord van start. We houden je uiteraard op de hoogte.

Meer informatie en contactgegevens Reprobel

Reprobel - Troonstraat 98 B1 - B-1050 Brussel

Mailadres - Website

Anderen lazen ook dit:

Syllabus welzijn

De preventieverplichtingen die voortvloeien uit de welzijnswet gelden voor al je werknemers. Als werkgever treft je alle nodige maatregelen die nodig zijn om hun welzijn te bevorderen. Wil je er graag alles over weten? Download dan onze syllabus welzijn.

Deadline: jaarlijks actieplan voorleggen aan Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Elk jaar ga je aan de slag met een actieplan, waarin je de prioriteiten op vlak van preventie en welzijn op het werk blootlegt. Voor 1 november leg je dit voor aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!