Ga verder naar de inhoud

Een geslaagd preventie- en welzijnsbeleid in 5 stappen

01.12.2019

Waarom een preventiebeleid onmisbaar is in je organisatie? Omdat het helpt om arbeidsongevallen en beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen. Ook niet onbelangrijk: het geeft het welbevinden van je werknemers een boost. Zelf aan de slag? Dat kan met dit stappenplan.

Eerst even dit:

De preventieverplichtingen die voortvloeien uit de welzijnswet gelden voor al je werknemers, ook voor:

 • dienstenchequewerknemers en pwa-werknemers
 • leerlingen
 • studenten
 • stagiairs
 • uitzendkrachten.

Kort samengevat: als werkgever tref je alle nodige maatregelen om het welzijn van al je werknemers te bevorderen.

Stap 1: maak een visie van preventie- en welzijnsbeleid op

Stap 1 is dat je Raad van Bestuur of Dagelijks Bestuur een visie op papier zet die de organisatie heeft op vlak van preventie- en welzijnsbeleid.

Stap 2: Bepaal wie welke rol speelt in het preventie- en welzijnsbeleid

 • De Raad van Bestuur is als werkgever verantwoordelijk. Delegeert de Raad van Bestuur de opdracht? Zo ja, aan wie?
 • Wie neemt de rol op van interne preventieadviseur? Telt je organisatie minder dan 20 werknemers, dan kan de interne preventieadviseur de werkgever of een leidinggevende zijn. Je vermeldt wie preventieadviseur is van de interne dienst in het arbeidsreglement.
 • Doe je een beroep op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? Waarvoor?
 • Als je geen eigen departement medisch toezicht met arts in je organisatie hebt, dan sluit je je verplicht aan bij een externe dienst. Sommige zaken moet je verplicht uitbesteden aan die dienst, andere kun je best uitbesteden.
 • Je bepaalt, rekening houdend met het globaal preventieplan, voor welke onderdelen je een beroep doet op de interne preventieadviseur, en voor welke vaardigheden je een externe dienst onder de arm neemt. Op zoek naar een externe dienst? Je vindt hier het aanbod van Idewe, Mensura en Liantis. Goede of minder goede ervaringen met een aanbieder die niet op het lijstje staat? We horen het graag!
 • Betrek je werknemers voldoende.

Stap 3: voer een risicoanalyse uit

Voer in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem een risicoanalyse uit over de 7 domeinen van preventie en welzijn op het werk. Laat de risicoanalyse (of een deel ervan) uitvoeren door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Stap 4: maak een preventieplan op

Maak op basis van de resultaten van de risicoanalyse:

 • een globaal preventieplan voor 5 jaar
 • een jaaractieplan: daarin bepaal je de prioriteiten van het volgende dienstjaar.

Stap 5: evalualueer en optimaliseer

 • Evalueer jaarlijks het beleid aan de hand van het verslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • Leg de prioriteiten voor het volgende jaaractieplan vast.
 • Maak tegen 1 april het jaarverslag van de interne dienst op en houd het ter beschikking gedurende 5 jaar voor de inspectie.

Wil je alle details kennen?

We lichten deze 5 stappen nog uitgebreider toe in onze syllabus welzijn.

Anderen lazen ook dit:

Werken tijdens een hittegolf: waar moet je rekening mee houden?

We worden er tijdens de zomerperiode regelmatig mee geconfronteerd: hittegolven waarbij de temperaturen oplopen tot 30 graden of meer. Wat zijn wettelijk gezien je verplichtingen tegenover je medewerkers? En hoe zit dat als ze telewerken? We zetten het op een rij in dit artikel

Overzicht: belangrijke data & deadlines

Doorheen het kalenderjaar zijn er heel wat data & deadlines die je beter niet uit het oog verliest: momenten waarop je bepaalde documenten in orde brengt of communiceert met je personeel, de fondsen of bepaalde overheidsinstellingen. We bundelen al deze belangrijke data op deze pagina.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!