Ga verder naar de inhoud

Nieuwe premie voor cursist Individuele Beroepsopleiding COVID-19

17.12.2020

Door de verstrengde coronamaatregelen zijn opnieuw heel wat individuele beroepsopleidingen (IBO) stopgezet. Daarom geeft de Vlaamse overheid een nieuwe tijdelijke premie aan de cursisten die hun IBO-overeenkomst niet konden verderzetten na 15 oktober 2020.

Wat is een individuele beroepsopleiding ook alweer?

Een individuele beroepsopleiding (IBO) is een vorm van werkplekleren. Cursisten die dit volgen krijgen een opleiding op maat in de organisatie. De werkgever moet de cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding aanwerven als werknemer in de organisatie. Tijdens de opleiding heeft de cursist recht op een IBO-premie van de VDAB.

Hoe ziet deze Vlaamse coronapremie eruit?

Het gaat om een premie waarvan het bedrag verschilt naargelang de cursist al dan niet een werkloosheidsuitkering ontvangt:

  • Voor IBO-cursisten die geen werkloosheidsuitkering ontvangen, bedraagt de premie 70% van de normale IBO-vergoeding.
  • De cursist die wel een werkloosheidsuitkering ontvangt, krijgt een forfaitaire premie van 225 euro.

Hoe lang blijft deze premie lopen?

  • De steun is tijdelijk. De maatregel geldt van 16 oktober 2020 tot en met 16 januari 2021.
  • Het recht op de premie wordt toegekend voor ieder IBO-contract dat liep op 16 oktober 2020 en voor de contracten die na 16 oktober 2020 zijn opgestart en die omwille van de coronamaatregelen zijn stopgezet.
  • De premie wordt maandelijks toegekend voor de oorspronkelijke duurtijd van de IBO-overeenkomst. Voor IBO-overeenkomsten die doorlopen tot na de looptijd van de premiemaatregel, is dat anders. Daar wordt de duurtijd beperkt tot 15 januari 2021.


Wat moet je doen als je de stagiair van de individuele beroepsopleiding (IBO) niet langer kan tewerkstellen door overmacht?

Een IBO-stagiair komt niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid.

De Vlaamse regering heeft maatregelen genomen, die een opschorting van de doorstroomtrajecten voorzien voor de duur van de schorsing van het contract. In principe wordt het contract stopgezet en kan de stage alleen hervat worden wanneer de VDAB-consulent hiertoe beslist.

Je neemt contact op met de VDAB-begeleider en volgt daarbij volgende stappen:

  1. Je deelt mee dat omwille van de pandemie je genoodzaakt bent om de stage tijdelijk te onderbreken, je vermeldt ook de begindatum van de onderbreking.
  2. Je vraagt wat de organisatie aan de VDAB voor de betrokken maand moet betalen.
  3. Je vraagt bevestiging dat de periode van onderbreking, de termijn van 6 maanden opschort.
  4. Je vraagt vanaf wanneer de cursist recht heeft op werkloosheidsuitkeringen.

Is de werkgever verplicht om de IBO stop te zetten?

Nee, als jouw organisatie de regels rond social distancing kan respecteren is er geen reden om de IBO stop te zetten.

De RVA heeft bevestigd dat zij de voordelen voor IBO-cursisten (met name het behoud van de werkloosheidsuitkering) zullen blijven toekennen zolang de IBO daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er moet dus wel effectief een opleiding worden gegeven. In sommige bedrijven zal dit mogelijk zijn, in andere niet.

Kan tijdelijke werkloosheid worden toegepast onmiddellijk na afloop van een IBO?

Als de IBO-overeenkomst niet wordt stopgezet, blijft de werkgever verplicht om na afloop van de IBO-overeenkomst een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De RVA heeft bevestigd dat het mogelijk is om de werknemers die na afloop van hun IBO bij de werkgever in dienst treden onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen. In dat geval krijgt de IBO-werknemer ook uitkeringen van de RVA. Let wel: dit gaat alleen op voor arbeidsovereenkomsten die aanvatten na 29 maart 2020.

Beëindig je de IBO vroegtijdig en bied je dan een arbeidsovereenkomst aan, dan zal de RVA de uitkeringen als tijdelijk werkloze weigeren.

Bron: 27 november 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 03 december 2020, p.84661.

Anderen lazen ook dit:

Verenigingswerk: een voorlopige oplossing voor 2021, beperkt tot omkadering van sportactiviteiten (waarvan enkele voorbehouden voor de sportsector)

In de nieuwe wet rond verenigingswerk is een voorlopig systeem opgenomen dat het vorige vervangt. Verenigingswerk wordt alleen nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Het systeem loopt van 1 januari tot 31 december 2021.

Verenigingswerk verdwijnt: welke alternatieven zijn er?

Het statuut van verenigingswerk zoals we dat kennen verdween begin 2021 onherroepelijk. Het is nu enkel nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Vallen de activiteiten van jouw organisatie daar niet onder? We vertellen je graag welke verschillende alternatieven rond soepele tewerkstelling er nog bestaan binnen ons paritair comité.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!