Ga verder naar de inhoud
Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 420 artikels gevonden. Er worden 12 artikels getoond op pagina 35 van 35

Kan je als werkgever aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van een werknemer?

Ben je als werkgever aansprakelijk voor een coronabesmetting op de werkvloer? Heeft de werknemer zelf ook een verantwoordelijkheid? En hoe zit dat op de weg van en naar het werk? Dat vertellen we je in dit artikel.

Nieuwe discriminatiegronden opgenomen in Genderwet

Als werkgever is het absoluut uit den boze om werknemers te discrimineren op basis van geslacht. Dat staat zo in de Genderwet. Nieuw sinds maart is dat er een lijst met criteria die samenhangen met geslacht – zoals het geven van borstvoeding, meemoeder- en vaderschap, adoptie, medisch begeleide voortplanting en sekse-kenmerken- zijn toegevoegd aan deze wet.

Grondwettelijk Hof vernietigt systeem van verenigingswerk vanaf 2021

Het Grondwettelijk Hof heeft de gehele regeling rond onbelast bijverdienen uit 2018 ongrondwettelijk verklaard. Hieronder valt, naast de occasionele diensten tussen burgers en diensten verleend via erkende elektronische platforms, het systeem van verenigingswerk. De huidige regelgeving blijft nog wel bestaan tot 1 januari 2021.

Betaald Educatief Verlof en Vlaams Opleidingsverlof: loonplafond blijft 2.928 euro

Voor het schooljaar 2019-2020 (1 september - 31 augustus) bedraagt het maximum te betalen loon voor een voltijdse werknemer die Betaald Educatief Verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt 2.928 euro (op maandbasis). Je mag dit loonplafond toepassen wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, maar je bent het als werkgever niet verplicht.

Simuleer je loonkosten met onze looncalculator

Met deze looncalculator simuleer je makkelijk de loonkosten van je medewerkers. Zo schud je als Sociare-lid makkelijk en eenvoudig begrotingen uit je mouw. Voor één kalenderjaar of meerdere, voor één medewerker of voor je hele personeelsploeg.

Bedrijfsvoorheffing: nieuwe schalen vanaf 2020

De schalen en toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten veranderen vanaf 1 januari 2020. In dit artikel vind je de nieuwe terug.

Een geslaagd preventie- en welzijnsbeleid in 5 stappen

Waarom een preventiebeleid onmisbaar is in je organisatie? Omdat het helpt om arbeidsongevallen en beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen. Ook niet onbelangrijk: het geeft het welbevinden van je werknemers een boost. Zelf aan de slag? Dat kan met dit stappenplan.

Herstel ongelijkheid binnen je personeelsgroep met een positief actieplan

Is een bepaalde groep overduidelijk ondervertegenwoordigd in je personeelsbestand? Dan kun je die ongelijkheid proberen te herstellen door maatregelen te nemen die zich specifiek richten tot de ondervertegenwoordigde groep. Een recent kb bepaalt hoe je zo’n positieve actiemaatregel neemt zonder je schuldig te maken aan discriminatie.

FAQ: politiek verlof

Een verkozen werknemer heeft recht op politiek verlof. Dat wil zeggen dat hij of zij gedurende een aantal dagen afwezig mag zijn van het werk. Of dat onbetaald of met behoud van loon is, hangt af van het soort mandaat. Je leest er alles over in deze FAQ.

Model: uitgeschreven visie rond welzijnsbeleid

De Raad van Bestuur is als werkgever verantwoordelijk voor een correct preventie- en welzijnsbeleid in de organisatie. Zelf iets op papier zetten? Gebruik dan onze download.

Ontslag om dringende redenen: wat zegt de rechtspraak?

Soms lijkt een ontslag om dringende redenen evident, bijvoorbeeld in het geval van een werknemer die een diefstal toegeeft of een arbeidsongeschikte werknemer die deelneemt aan een sportwedstrijd. Toch moet je als werkgever de concrete omstandigheden altijd goed onderzoeken en beoordelen. Dat blijkt uit 2 arresten van het Brusselse Arbeidshof uit 2014.

Attest kind ten laste - vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten

Sinds begin 2003 is de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die tot dan toe bestond voor de verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing. Vroeger was het automatisch de man van het gezin die aanspraak kon maken op die vermindering. Nu kunnen beide partners binnen een gezin die keuze zelf maken: dat doen ze door een allebei een attest in te vullen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!