Ga verder naar de inhoud

Kennisbank

Proficiat, je bent aanbeland bij het kloppend hart van deze website én van onze werking bij Sociare. Want na meer dan 20 jaar wetgeving bestuderen en leden verder helpen beseffen we het nog elke dag: personeel inzetten in het socioculturele werkveld, daar komt een heleboel bij kijken. Over alle aspecten van tewerkstelling in onze paritaire comités vind je hier informatie, wetgeving, modeldocumenten, syllabi en tools.

Onze basisinfo is voor iedereen toegankelijk. Om dossiers, tools en modeldocumenten te gebruiken heb je een login nodig. Die bezorgen we je van zodra je lidmaatschapsaanvraag werd goedgekeurd.

Zoeken

Thema's

Filteren op format

Een totaal van 357 artikels gevonden. Er worden 9 artikels getoond op pagina 30 van 30

Betaald Educatief Verlof en Vlaams Opleidingsverlof: loonplafond blijft 2.928 euro

Voor het schooljaar 2019-2020 (1 september - 31 augustus) bedraagt het maximum te betalen loon voor een voltijdse werknemer die Betaald Educatief Verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt 2.928 euro (op maandbasis). Je mag dit loonplafond toepassen wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, maar je bent het als werkgever niet verplicht.

Je loonkosten begroten? Makkelijk, met onze loonkostcalculator!

Met deze schud je als Sociare-lid makkelijk en eenvoudig begrotingen van de loonkosten uit je mouw. Voor één kalenderjaar of meerdere, voor één medewerker of voor je hele personeelsploeg.

Bedrijfsvoorheffing: nieuwe schalen vanaf 2020

De schalen en toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten veranderen vanaf 1 januari 2020. In dit artikel vind je de nieuwe terug.

Herstel ongelijkheid binnen je personeelsgroep met een positief actieplan

Is een bepaalde groep overduidelijk ondervertegenwoordigd in je personeelsbestand? Dan kun je die ongelijkheid proberen te herstellen door maatregelen te nemen die zich specifiek richten tot de ondervertegenwoordigde groep. Een recent kb bepaalt hoe je zo’n positieve actiemaatregel neemt zonder je schuldig te maken aan discriminatie.

FAQ: politiek verlof

Een verkozen werknemer heeft recht op politiek verlof. Dat wil zeggen dat hij of zij gedurende een aantal dagen afwezig mag zijn van het werk. Of dat onbetaald of met behoud van loon is, hangt af van het soort mandaat. Je leest er alles over in deze FAQ.

Overzicht: tabel RSZ-werkgeversbijdragen

In deze download krijg je een overzicht van de verschillende RSZ-werkgeversbijdragen, die je per kwartaal betaalt en die berekend worden op basis van de brutolonen van je medewerkers.

Model: uitgeschreven visie rond welzijnsbeleid

De Raad van Bestuur is als werkgever verantwoordelijk voor een correct preventie- en welzijnsbeleid in de organisatie. Zelf iets op papier zetten? Gebruik dan onze download.

Ontslag om dringende redenen: wat zegt de rechtspraak?

Soms lijkt een ontslag om dringende redenen evident, bijvoorbeeld in het geval van een werknemer die een diefstal toegeeft of een arbeidsongeschikte werknemer die deelneemt aan een sportwedstrijd. Toch moet je als werkgever de concrete omstandigheden altijd goed onderzoeken en beoordelen. Dat blijkt uit 2 arresten van het Brusselse Arbeidshof uit 2014.

Attest kind ten laste - vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten

Sinds begin 2003 is de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die tot dan toe bestond voor de verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing. Vroeger was het automatisch de man van het gezin die aanspraak kon maken op die vermindering. Nu kunnen beide partners binnen een gezin die keuze zelf maken: dat doen ze door een allebei een attest in te vullen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!