Ga verder naar de inhoud

Overzicht: tabel RSZ-werkgeversbijdragen

02.03.2023

Hieronder vind je een overzicht van de werkgeversbijdragen RSZ per kwartaal voor 2023 voor PC 329.01 en PC 329.03. De bijdragen voor Q2, Q3 en Q4 publiceren we onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Procentuele werkgeversbijdragen RSZ 2023 voor paritair comité 329 - Bedienden (brutoloon aan 100%)

Categorie Q1 Q2 Q3 Q4
Patronale basisbijdrage
24,92
24,92
24,92
24,92
Loonmatiging
7,48
7,48
7,48
7,48
Bijdrage werkloosheid indien ≥ 10 werknemers
1,69
1,69
1,69
1,69
Specifieke bijdrage voor werkgevers onder arbeidsongevallenwetgeving
0,02
0,02
0,02
0,02
Asbestfonds
0,01
0,01
0,01
/
Fonds sluiting ondernemingen: bijzondere bijdrage voor financiering tijdelijke werkloosheid
0,10
0,10
0,10
0,10
Tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen
0,10
0,10
0,10
0,10
Fonds bestaanszekerheid voor risicogroepen
0,20
0,20
0,20
0,20
Subtotaal indien < 10 werknemers
32,83
32,83
32,83
32,82
Subtotaal indien ≥ 10 werknemers
34,52
34,52
34,52
34,51
categorie Q1 Q2 Q3 Q4
Fonds sluiting ondernemingen: basisbijdrage
0,02
0,02
0,02
0,02
Sectorale pensioenpijler (enkel voor PC 329.01)
/
/
0,46
0,46

Procentuele werkgeversbijdragen RSZ 2023 voor paritair comité 329 - Arbeiders (brutoloon aan 108%)

Categorie Q1 Q2 Q3 Q4
Patronale basisbijdrage
24,92
24,92
24,92
24,92
Loonmatiging
7,48
7,48
7,48
7,48
Bijdrage werkloosheid indien ≥ 10 werknemers
1,69
1,69
1,69
1,69
Specifieke bijdrage voor werkgevers onder arbeidsongevallenwetgeving
0,02
0,02
0,02
0,02
Asbestfonds
0,01
0,01
0,01
/
Jaarlijkse vakantie
5,57
5,57
5,57
5,57
Fonds sluiting ondernemingen: bijzondere bijdrage voor financiering tijdelijke werkloosheid
0,10
0,10
0,10
0,10
Tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen
0,10
0,10
0,10
0,10
Fonds bestaanszekerheid voor risicogroepen
0,20
0,20
0,20
0,20
Subtotaal indien < 10 werknemers
38,40
38,40
38,40
38,39
Subtotaal indien ≥ 10 werknemers
40,09
40,09
40,09
40,08
categorie Q1 Q2 Q3 Q4
Fonds sluiting ondernemingen: basisbijdrage
0,02
0,02
0,02
0,02
Sectorale pensioenpijler (enkel voor PC 329.01)
/
/
0,46
0,46

Opmerkingen:

  • De bepaling van het aantal werknemers gebeurt als volgt: gemiddeld aantal werknemers (in koppen) over volgende 4 kwartalen: vierde kwartaal van jaar x-2 en eerste drie kwartalen van jaar x-1.
  • De inning van de bijdrage voor het asbestfonds (0,01%) gebeurt in principe enkel in het 1ste en 2de kwartaal. Een KB kan dit aanpassen. In 2023 wordt naar alle waarschijnlijkheid, net als in 2022, ook in Q3 een bijdrage geïnd.
  • De kwartaalbijdrage voor jaarlijkse vakantie is enkel van toepassing voor arbeiders. De werkgever betaalt voor arbeiders nog een extra jaarlijkse bijdrage van 10,27% voor vakantiegeld.
  • FSO bijzondere bijdrage voor financiering tijdelijke werkloosheid bestaat uit 0,09% + 0,01% loonmatigingsbijdrage.
  • De basisbijdrage voor het FSO en de bijdrage voor de sectorale pensioenpijler (329.01) zetten we bewust in een aparte tabel. De reden hiervoor is dat deze bijdragen gefinancierd worden door het deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing die je niet hoeft door te storten, namelijk 0,25%. Meer informatie vind je in onze FAQ over het sectorpensioen onder puntje 2.

Overzicht

Alle RSZ-werkgeversbijdragen op een rij?

Anderen lazen ook dit:

Eindejaarspremie berekenen met onze tool - versie 2023

Betaal je in december 2023 een eindejaarspremie uit? Gebruik dan onze tool om te berekenen hoeveel die bedraagt voor elke werknemer.

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 december 2023

In oktober 2023 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in december 2023 met 2%, tot 1.994,18 euro.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!