Ga verder naar de inhoud

Overzicht: tabel RSZ-werkgeversbijdragen

12.04.2021

Alle werkgeversbijdragen voor de RSZ voor 2021 op een rij:

Hieronder krijg je een overzicht van de verschillende RSZ-werkgeversbijdragen van 2021. Die betaal je per kwartaal en bereken je op basis van de brutolonen van je medewerkers.

Werkgeversbijdragen RSZ 2021 voor paritair comité 329 - bedienden

Categorie Q1 Q2 Q3 Q4
Pensioenen
8,86%
8,86%
8,86%
8,86%
ZIV gezondheidszorgen
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
ZIV uitkeringen
2,35%
2,35%
2,35%
2,35%
Globale patronale bijdrage
7,15%
7,15%
7,15%
7,15%
Werkloosheid
1,46%
1,46%
1,46%
1,46%
Bijdrage werkloosheid indien ≥ 10 werknemers (*)
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
Jaarlijkse Vakantie
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Beroepsziekten
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
Arbeidsongevallen
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
Specifieke bijdrage voor werkgevers onder arbeidsongevallenwetgeving (nieuw sinds 1 januari 2010)
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Loonmatiging
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
Betaald educatief verlof
ergens anders ondergebracht
0,00%
0,00%
0,00%
Kinderopvang
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Asbestfonds
0,01%
0,01%
/
/
Subtotaal indien < 10 werknemers
32,43%
32,43%
32,42%
32,42%
Subtotaal indien ≥ 10 werknemers
34,12%
34,12%
34,11%
34,11%
Fonds sluiting ondernemingen: bijzondere bijdrage voor financiering tijdelijke werkloosheid
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
Tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
Begeleiding en opvolging van werklozen
afgeschaft in 2015
0,00%
0,00%
0,00%
Fonds bestaanszekerheid voor risicogroepen (*)
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
Totaal indien < 10 werknemers (*)
32,87%
32,87%
32,86%
32,86%
Totaal indien ≥ 10 werknemers(*)
34,56%
34,56%
34,55%
34,55%
Fonds sluiting ondernemingen (FSO): basisbijdrage
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Sectorale pensioenpijler (niet voor pc 329.03)
/
/
0,46%
0,46%

(*) Gemiddeld aantal werknemers (in koppen) over volgende 4 kwartalen: vierde kwartaal van jaar x-2 en eerste drie kwartalen van jaar x-1

Werkgeversbijdragen RSZ 2021 voor paritair comité 329 - arbeiders

Categorie Q1 Q2 Q3 Q4
Pensioenen
8,86%
8,86%
8,86%
8,86%
ZIV gezondheidszorgen
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
ZIV uitkeringen
2,35%
2,35%
2,35%
2,35%
Globale patronale bijdrage
7,15%
7,15%
7,15%
7,15%
Werkloosheid
1,46%
1,46%
1,46%
1,46%
Bijdrage werkloosheid indien ≥ 10 werknemers (*)
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
Jaarlijkse Vakantie
5,57%
5,57%
5,57%
5,57%
Beroepsziekten
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
Arbeidsongevallen
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
Specifieke bijdrage voor werkgevers onder arbeidsongevallenwetgeving (nieuw sinds 1 januari 2010)
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Loonmatiging
7,48%
7,48%
7,48%
7,48%
Betaald educatief verlof
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Kinderopvang
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Asbestfonds
0,01%
0,01%
/
/
Subtotaal indien < 10 werknemers
38,00%
38,00%
37,99%
37,99%
Subtotaal indien ≥ 10 werknemers
39,69%
39,69%
39,68%
39,68%
Fonds sluiting ondernemingen: bijzondere bijdrage voor financiering tijdelijke werkloosheid
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
Tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
Begeleiding en opvolging van werklozen
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Fonds bestaanszekerheid voor risicogroepen (*)
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
Totaal indien < 10 werknemers (*)
38,44%
38,44%
38,43%
38,43%
Totaal indien ≥ 10 werknemers(*)
40,13%
40,13%
40,12%
40,12%
Fonds sluiting ondernemingen (FSO): basisbijdrage
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Sectorale pensioenpijler (niet voor pc 329.03)
/
/
0,46%
0,46%

(*) Gemiddeld aantal werknemers (in koppen) over volgende 4 kwartalen: vierde kwartaal van jaar x-2 en eerste drie kwartalen van jaar x-1

Waarom staan de basisbijdrage voor FSO en de sectorale pensioenpijler apart?

De basisbijdrage voor het Fonds Sluiting Ondernemingen en de bijdrage voor de sectorale pensioenpijler (329.01) tellen we bewust niet bij de totalen. De reden hiervoor is dat deze bijdragen gefinancierd worden door het deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing die je niet hoeft door te storten, namelijk 0,25%.

Alle werkgeversbijdragen voor de RSZ van 2008 - 2021 op een rij?

Je kan ze hieronder downloaden:

Anderen lazen ook dit:

Groepsverzekering: de Wijninckxbijdrage in 2021

In 2019 is voor de groepsverzekering de definitieve Wijninckxbijdrage in werking getreden, die berekend wordt op basis van de reserve aangroei in het voorafgaand jaar. De bijdrage is verschuldigd zodra de pensioendoelstelling voor dat jaar overschreden is, en bedraagt 3% van de rendementsgecorrigeerde aangroei voor dat jaar.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in oktober 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2021 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!