Ga verder naar de inhoud

Nieuwe cao sociale maribel 2020

22.06.2020

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329.01 een nieuwe cao sociale maribel. Deze cao heft het wettelijk plafond in loonkost op, waardoor je de middelen voortaan kan inzetten voor werknemers met alle functies en barema’s.

Wat verandert er concreet?

Door deze cao wordt het wettelijk plafond van € 64 937,84 (geïndexeerd bedrag: €87 397,78) opgeheven.

Tot 1 januari 2020 mochten werknemers waarvan de loonkost dit bedrag per jaar en per bijkomend voltijds arbeidsvolume overschrijdt, niet gefinancierd worden door sociale maribel. De schrapping hiervan betekent dat toekenningen voor sociale maribel op werknemers met alle functies en barema’s mogen gezet worden.

De cao is enkel van toepassing op de organisaties onder het paritaire comité 329.01 en treedt in werking op 1 januari 2020.

Bron: cao sociale maribel PC 329.01 van 22 juni 2020


Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Sociale Maribel PC 329.01 en PC 329.03 - saldo 2020 heeft vertraging

Jouw organisatie zal een mail ontvangen van het fonds Sociale Maribel ( PC 329.01 of PC329.03) over de afrekening en het saldo 2020.

Omdat de gegevens niet feilloos doorstroomden uit DMFA, heeft de afrekening van het jaar 2020 vertraging opgelopen.

Hieronder meer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!