Ga verder naar de inhoud

Nieuwe cao sociale maribel 2020

22.06.2020

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329.01 een nieuwe cao sociale maribel. Deze cao heft het wettelijk plafond in loonkost op, waardoor je de middelen voortaan kan inzetten voor werknemers met alle functies en barema’s.

Wat verandert er concreet?

Door deze cao wordt het wettelijk plafond van € 64 937,84 (geïndexeerd bedrag: €87 397,78) opgeheven.

Tot 1 januari 2020 mochten werknemers waarvan de loonkost dit bedrag per jaar en per bijkomend voltijds arbeidsvolume overschrijdt, niet gefinancierd worden door sociale maribel. De schrapping hiervan betekent dat toekenningen voor sociale maribel op werknemers met alle functies en barema’s mogen gezet worden.

De cao is enkel van toepassing op de organisaties onder het paritaire comité 329.01 en treedt in werking op 1 januari 2020.

De cao werd verzonden naar de minister van sociale zaken en de minister van werk voor goedkeuring. Van zodra deze goedkeuring er is, is de schrapping van het loonplafond in het paritair comité 329.01 een feit.

Bron: cao sociale maribel PC 329.01 van 22 juni 2020


Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Deadline: bezorg het evaluatierapport terug aan het maribelfonds

Behoor je tot paritair comité 329.01 en heb je medewerkers met een sociale maribeltoekenning? Dan krijg je begin april van het maribelfonds een mail met het evaluatierapport. Dat bespreek je binnen je organisatie, en bezorg je tegen 30 april terug aan het fonds.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!