Ga verder naar de inhoud

Het algemeen minimumloon vanaf 1 april 2020

29.09.2020

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. De paritaire comités kunnen in cao’s gunstigere minimumlonen vastleggen.

Deze bedragen gelden vanaf 1 oktober 2020:

Minimumleeftijd & anciënniteit Leeftijd = 18 jaar of ouder Leeftijd = 21,5 jaar of ouder Anciënniteit = 6 maanden of meer Leeftijd = 22 jaar of ouder Anciënniteit = 12 maanden of meer
Per maand
1.625,72 euro
1.668,86 euro
1.688,03 euro
Per uur (uitgaande van 38-urenweek)
9,873 euro
10,135 euro
10,251 euro

Degressieve vermindering

Let wel: voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst blijft de degressieve vermindering zoals vastgelegd in cao nr. 50 gelden:

Leeftijd Percentage Per maand Per uur (*)
20 jaar
94%
1.528,15 euro
9,280 euro
19 jaar
88%
1.430,63 euro
8,688 euro
18 jaar
82%
1.333,09 euro
8,096 euro
17 jaar
76%
1.235,55 euro
7,503 euro
16 jaar
70%
1.138,00 euro
6,911 euro

(*) In een 38-urenweek

Om het minimumloon te berekenen per uur kan je gebruik maken van volgende formule:

  • maandloon x 3
  • gedeeld door 13
  • gedeeld door gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in jouw organisatie

Goed om te weten: het algemeen minimumloon is niet verplicht voor werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende een periode die minder dan een kalendermaand bedraagt.

Bron: NAR - Gewaarborgd minimummaandinkomen; cao nr. 43 en cao nr. 50

En het minimumloon in paritair comité 329.03?

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in februari 2020 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in april 2020 met 2% verhogen.

Een cao van 30 juni 2009 bepaalt het minimumloon voor PC 329.03. Door de indexering bedraagt dat minimumloon vanaf 1 april 2020 1.726,56 euro.

Anderen lazen ook dit:

Een geschenk geven aan je werknemer tijdens de eindejaarsperiode: wat kan er (niet)?

Nu de eindejaarsfeesten voor de deur staan, wil je misschien je werknemers een extraatje geven, in de vorm van een geschenk (in geld of in natura) of een geschenkencheque. In dit artikel vertellen we je kort waar je rekening mee moet houden.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in november 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in januari 2022 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!