Ga verder naar de inhoud

Het algemeen minimumloon vanaf 1 april 2018

29.09.2020

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. De paritaire comités kunnen in cao’s gunstigere minimumlonen vastleggen.

Deze bedragen gelden vanaf 1 oktober 2018:

Minimumleeftijd & anciënniteit Leeftijd = 18 jaar of ouder Leeftijd = 21,5 jaar of ouder Anciënniteit = 6 maanden of meer Leeftijd = 22 jaar of ouder Anciënniteit = 12 maanden of meer
Per maand
1.593,81 euro
1.636,10 euro
1.654,90 euro
Per uur (uitgaande van 38-urenweek)
9,679 euro
9,936 euro
10,05 euro

Degressieve vermindering

Let wel: voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst blijft de degressieve vermindering zoals vastgelegd in cao nr. 50 gelden:

Leeftijd Percentage Per maand Per uur (*)
20 jaar
94%
1.498,18 euro
9,098 euro
19 jaar
88%
1.402,55 euro
8,518 euro
18 jaar
82%
1.306,92 euro
7,937 euro
17 jaar
76%
1.211,30 euro
7,356 euro
16 jaar
70%
1.115,67 euro
6,775 euro

(*) In een 38-urenweek

Om het minimumloon te berekenen per uur kan je gebruik maken van volgende formule:

  • maandloon x 3
  • gedeeld door 13
  • gedeeld door gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in jouw organisatie

Goed om te weten: het algemeen minimumloon is niet verplicht voor werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende een periode die minder dan een kalendermaand bedraagt.

Bron: NAR - Gewaarborgd minimummaandinkomen; cao nr. 43 en cao nr. 50

En het minimumloon in paritair comité 329.03?

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in augustus 2018 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in oktober 2018 met 2% verhogen.

Een cao van 30 juni 2009 bepaalt het minimumloon voor PC 329.03. Door de indexering bedraagt dat minimumloon vanaf 1 oktober 2018 1.692,71 euro .


Anderen lazen ook dit:

OPGELET: nog geen loonsverhoging in PC 329.01!

Het is even opletten geblazen bij de loonafrekening voor deze maand. In het paritair comité 329.01 is er op dit moment nog geen loonsverhoging doorgevoerd. Controleer zeker of jullie sociaal secretariaat eventuele loonsverhogingen die andere paritaire comités (o.a. PC 319.01) doorvoeren, niet per vergissing toepast.

Bedrijfswagens: begrenzing referentie-CO2-uitstoot vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt de referentie-CO2-uitstoot bij bedrijfswagens begrensd. Door die ingreep kunnen de referentiewaarden van het betrokken jaar niet meer hoger zijn dan deze van het jaar ervoor. Daardoor kan het voordeel van alle aard (dat verbonden is aan het privégebruik van de bedrijfswagen) niet nog verder dalen en zullen werknemers netto minder overhouden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!