Ga verder naar de inhoud

Mantelzorgverlof mogelijk vanaf 1 september 2020

26.08.2020

Goed nieuws voor werknemers die hun betaalde job combineren met één of andere vorm van zorg dragen voor een zorgbehoevend persoon: vanaf 1 september 2020 wordt het mogelijk om daarvoor mantelzorgverlof op te nemen.

Wil jouw medewerker gebruik maken van het mantelzorgverlof, dan moet hij of zij door zijn of haar ziekenfonds erkend zijn als mantelzorger, zoals geregeld in het Koninklijk besluit van 16 juni 2020. Deze erkenning kan je aanvragen bij het ziekenfonds vanaf 1 september 2020.

Hieronder lees je meer over de voorwaarden.

Wie kan mantelzorgverlof aanvragen?

 • Een mantelzorger is iemand die een zorgbehoevende persoon voortdurend of regelmatig helpt of ondersteunt.
 • De hulp mag niet kaderen binnen een beroepsactiviteit en moet in samenwerking gebeuren met een professionele zorgverstrekker, zoals bijvoorbeeld thuisverpleging.
 • De mantelzorger moet daadwerkelijk in België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wil jouw medewerker mantelzorgverlof opnemen, dan is een specifieke erkenning nodig. Je medewerker vraagt deze erkenning aan bij het ziekenfonds door middel van een verklaring op erewoord. De erkenning blijft 1 jaar geldig.

Voor meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij het ziekenfonds.

Goed om te weten: voor dit thematisch verlof geldt geen anciënniteitsvoorwaarde, ook een werknemer die nog maar net aan het werk is, kan dus in aanmerking komen voor mantelzorgverlof.

Voor wie kan de werknemer mantelzorgverlof aanvragen?

 • In tegenstelling tot het verlof om medische bijstand, moet de zorgbehoevende persoon geen familielid zijn van de werknemer. De voorwaarde is dat de werknemer met de geholpen persoon een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie heeft opgebouwd.
 • Het moet gaan om iemand die door zijn of haar hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.
 • De persoon in kwestie moet in België zijn of haar hoofdverblijfplaats hebben.

Voor alles wat te maken heeft met de specifieke voorwaarden voor een erkenning als geholpen persoon verwijzen we je ook graag door naar de FOD Sociale Zekerheid en het ziekenfonds.

Hoe lang kan het mantelzorgverlof duren?

De duur van het verlof is afhankelijk van de vorm en wordt bepaald per zorgbehoevende persoon.


Voltijds

Een voltijdse werknemer kan per zorgbehoevende persoon mantelzorgverlof opnemen onder de vorm van:

 • een volledige schorsing van prestaties, gedurende één maand;
 • vermindering van prestaties tot 1/2de of met 1/5de, gedurende 2 maanden.

Deze termijnen zijn niet verlengbaar. Eén maand volledige onderbreking is gelijk aan 2 maanden vermindering van prestaties.

Denk eraan: Bij vermindering van prestaties tot de helft of met 1/5de sluit je met de werknemer een bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor de duur van het mantelzorgverlof.


Deeltijds

Deeltijdse werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst enkel volledig schorsen.

De maximumduur voor een werknemer over de gehele beroepsloopbaan bedraagt:

 • 6 maanden per werknemer in geval van een volledige schorsing
 • 12 maanden in geval van een vermindering van prestaties

Let wel: deze maximumduur geldt per mantelzorger kan dus niet worden uitgeput voor de zorg voor eenzelfde persoon.

Hoe zit het met de uitkering van de RVA?

De werknemer die mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA.

De hoogte van de uitkering is gelijk aan de uitkering voor het verlof om medische bijstand.

Sommige gemeenten betalen ook een mantelzorgpremie. De uitkering van de RVA kan je hiermee cumuleren.

Hoe vraagt je werknemer het mantelzorgverlof aan?

 • Minstens 7 dagen voor de ingangsdatum brengt de werknemer je schriftelijk op de hoogte van zijn of haar intentie om mantelzorgverlof op te nemen, en dit met vermelding van de periode en vorm. Hij of zij moet daarbij het bewijs voegen van zijn of haar erkenning als mantelzorger.
 • De uitkering van de RVA kan vanaf 1 september 2020 worden aangevraagd via het formulier C61-Mantelzorg.


Bronnen:

Anderen lazen ook dit:

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Uitstel aanvraag terugbetaling VOV tot 30 november 2021

De Vlaamse overheid maakt bekend dat aanvragen tot terugbetaling voor de uren Vlaams Opleidingsverlof die werknemers opnamen in schooljaar 2020-2021, nog tot 30 november 2021 kunnen gebeuren.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!