Ga verder naar de inhoud

Corona: gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen in cruciale sectoren

10.12.2020

Gepensioneerden, die meewerken tijdens de coronacrisis, mogen onbeperkt bijverdienen boven op hun pensioen voor zover ze worden ingeschakeld in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Deze beroepsinkomsten tellen tijdelijk niet mee voor de cumulatieregels.

Er werden eerder al maatregelen genomen om de impact van corona te beperken op het pensioen van gepensioneerden, die tijdelijk werkloos zijn gevallen en gepensioneerden die een vervangingsinkomen of financiële compensatie ontvangen. Tijdens de crisisperiode zullen deze uitkeringen en vergoedingen geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen. Die maatregelen worden nu voor verlengd tot 31 maart 2021.

Wat als gepensioneerden tijdelijk aan de slag gaan in de strijd tegen het coronavirus?

Hun tijdelijke beroepsinkomsten zullen geen weerslag hebben op hun pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen of overgangsuitkering).

Ter herinnering:

Onbeperkt bijverdienen tijdens het pensioen is in zowel de werknemers-, zelfstandigen als ambtenarensector mogelijk:

  • als rustpensioen start in het jaar van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar
  • als men 45 jaar gewerkt heeft bij aanvang van het pensioen

Wie 65 jaar is en alleen een overlevingspensioen krijgt of wie jonger is dan 65 jaar en geen loopbaan van minstens 45 jaar kan aantonen, mag slechts beperkt bijverdienen.

Meer info leest je in dit artikel: Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

De gepensioneerden die weer aan de slag gaan in strijd tegen corona, en niet onbeperkt mogen bijverdienen, riskeren dus dat hun rust- of overlevingspensioen geschorst of verminderd wordt.

Om dit te verhinderen, worden de beroepsinkomsten van titularis of echtgenoot in deze situatie niet in aanmerking genomen om te bepalen of de toegelaten grenzen in 2020 overschreden worden.

De maatregel geldt voor de beroepsinkomsten vanaf 1 maart 2020 voor zover deze inkomsten voorvloeien uit een beroepsactiviteit die begonnen of uitgebreid werd in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten en dit in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

Welke de bedrijven van cruciale sectoren en essentiële diensten in de socio-culturele sector zijn, lees je in het nieuwsbericht: Corona: het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële beroepen.

Na de coronacrisis, voorlopig tot einddatum 31 maart 2021, keren we terug naar de gewone regels rond bijverdienen.

Wat als een gepensioneerde uitkeringen tijdelijke werkloosheid of ziekte-uitkeringen krijgt?

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen toegekend wegens corona worden niet in aanmerking genomen voor de regeling van de cumulatie met een rust- of overlevingspensioen.

Op voorwaarde dat:

  • de uitkeringen zijn toegekend voor de periode vanaf 1 maart 2020 tot voorlopig 31 maart 2021
  • en dit te maken heeft met het coronavirus.

Vergoedingen ter compensatie van verlies aan inkomsten of bijkomende kosten door corona

De federale, regionale en plaatselijke overheden voorzien heel wat vergoedingen als compensatie voor een verlies aan inkomsten of als vergoeding voor bijkomende kosten te wijten aan het coronavirus. Deze vergoedingen zullen tijdens de crisisperiode (1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021) niet in aanmerking worden genomen voor de regeling van de cumulatie met een rust- of overlevingspensioen.

Cumul inkomen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor ouderen

In de periode van 1 maart 2020 tot voorlopig 31 maart 2021 worden beroepsinkomsten, vervangingsinkomens en vergoedingen gerelateerd aan corona vrijgesteld van cumulatie.

Deze maatregel is van kracht vanaf 1 maart 2020 en eindigt op 31 maart 2021.

Bronnen

  • Wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020
  • Koninklijk besluit van 6 juli 2020 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 8 juli 2020.
  • Koninklijk besluit van 17 november 2020 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 1 december 2020Onderkant formulier

Anderen lazen ook dit:

Verenigingswerk: een voorlopige oplossing voor 2021, beperkt tot omkadering van sportactiviteiten (waarvan enkele voorbehouden voor de sportsector)

In de nieuwe wet rond verenigingswerk is een voorlopig systeem opgenomen dat het vorige vervangt. Verenigingswerk wordt alleen nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Het systeem loopt van 1 januari tot 31 december 2021.

Verenigingswerk verdwijnt: welke alternatieven zijn er?

Het statuut van verenigingswerk zoals we dat kennen verdween begin 2021 onherroepelijk. Het is nu enkel nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Vallen de activiteiten van jouw organisatie daar niet onder? We vertellen je graag welke verschillende alternatieven rond soepele tewerkstelling er nog bestaan binnen ons paritair comité.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!