Ga verder naar de inhoud

Loonbarema’s - indexatie op 1 januari 2023

23.12.2022

In november 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen paritair comité 329.01 en 329.03 in januari 2023 met 2%.

In paritair comité 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie die loonschalen toepassen? Je leest het hieronder.

Als jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de cao’s rond baremaharmonisering/loonvoorwaarden valt, dan ben je verplicht minimaal de sectorbarema’s toe te passen.

Voor bepaalde organisaties zijn bij cao, gesloten in het paritair comité's, barema’s vastgelegd. Het gaat om organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse en (voor spi-sector) Brussels overheid op basis van de in de cao opgesomde decreten en die behoren tot volgende sectoren:

  • sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, cultuurcentra, volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra en federaties en steunpunten van die deelsectoren
  • integratiecentra
  • instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk
  • Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in Brussel
  • sportfederaties en koepelfederatie (Vlaamse Sportfederatie)
  • cultuurspreiding
  • milieu- en natuursector
  • beroepsopleiding

Je kan de barema's of loonschalen die geldig zijn vanaf 1 januari 2023 hieronder downloaden:

Wat je nog moet weten over loonschalen:

Anderen lazen ook dit:

Vervallen cheques opnieuw activeren

Sinds 1 december 2022 kunnen werknemers een reactivering aanvragen van maaltijd-, eco- en/of consumptiecheques. Het gaat om cheques die maximaal 3 maanden vervallen zijn. De maatregel lost het probleem van de vervallen cheques voor een stuk op. De coronapremie telt hierbij als consumptiecheque.

Indexering maximumbedrag kilometervergoeding

Het maximale bedrag voor de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 0,4259 euro per kilometer. Dit bedrag geldt nog onder voorbehoud van publicatie.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!