Ga verder naar de inhoud

Cao koppeling lonen aan index

01.09.2020


Sinds 20 maart 1997 zijn alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen paritair comité 329.01 en 329.03 gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door de minister van Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze cao werd gesloten voor onbepaalde duur.

Anderen lazen ook dit:

Groepsverzekering: de Wijninckxbijdrage in 2021

In 2019 is voor de groepsverzekering de definitieve Wijninckxbijdrage in werking getreden, die berekend wordt op basis van de reserve aangroei in het voorafgaand jaar. De bijdrage is verschuldigd zodra de pensioendoelstelling voor dat jaar overschreden is, en bedraagt 3% van de rendementsgecorrigeerde aangroei voor dat jaar.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in oktober 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in december 2021 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!