Ga verder naar de inhoud

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen: meedelen aan ondernemingsraad, vakbonden of personeel

18.09.2020

Tussen 1 februari en 10 maart 2021 stuurt de RSZ je een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen die jouw organisatie toepaste in het 4de kwartaal 2019 tot het 3de kwartaal 2020. Belangrijk is dat je dat overzicht uiterlijk binnen een maand na ontvangst communiceert aan vakbond(en), ondernemingsraad of werknemers

Praktisch

  • Dat overzicht krijg je via de e-Box, de elektronische brievenbus waarin je documenten van verschillende overheden kan ontvangen
  • Heb je geen e-Box? Dan krijg je de gegevens via de post.

Belangrijk is dat je dat overzicht uiterlijk binnen een maand na ontvangst schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgt of als die er niet is, aan de vakbondsafvaardiging. Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan moeten de werknemers het document kunnen raadplegen op de plaats waar je het arbeidsreglement bewaart.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!