Ga verder naar de inhoud

Interprofessioneel akkoord afgesloten voor 2019-2020

15.10.2020

De sociale partners uit de Groep van 10 hebben eind februari 2019 een ontwerptekst voor een Interprofessioneel Akkoord 2019-2020 afgewerkt. Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van het akkoord.

De loonnorm

Op basis van het technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en geactualiseerde cijfers op 22 februari 2019 (nieuwe inflatieramingen), hebben de sociale partners de maximale marge voor de loonkostontwikkeling vastgelegd op 1,1% voor de periode 2019-2020. Dit is dus iets hoger dan de vooraf gecommuniceerde marge van 0,8%. Deze marge zal verder vastgelegd worden in een CAO van de Nationale Arbeidsraad.

Het minimumloon

Op vraag van de vakbonden werd ook werk gemaakt van een verhoging van het interprofessionele minimumloon, dat in onze sector alleen relevant is voor organisaties uit PC 329.01 die de sectorbarema's niet moeten volgen. Dit minimumloon werd vanaf 1 juli 2019 met 1,1% verhoogd, wat het nieuwe interprofessionele minimumloon op 1611,34 euro brengt.

Eindeloopbaanmaatregelen

Wat betreft de verschillende stelsels van SWT zal een tijdspad voorzien worden voor de volgende stelsels:

 • zwaar beroep en nachtarbeid (met 33 jaar loopbaan)
 • zwaar beroep (met 35 jaar loopbaan)
 • lange loopbanen (40 jaar, streng berekend).

Dat tijdspad ziet er als volgt uit:

 • 59 jaar tot 30/06/2021
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021

Dit tijdspad is echter niet relevant voor onze sector, waar de leeftijdsvereiste voor deze stelsels al langer 60 jaar is.

De voorwaarden voor SWT om medische redenen zouden onveranderd blijven (voorwaarden: 58 jaar als leeftijd en 35 jaar anciënniteit).

Ten slotte bepalen de sociale partners ook een tijdspad voor voor de leeftijdsvereiste in het stelsel voor organisaties in moeilijkheden of herstructurering:

 • 58 jaar tot 30/12/2019
 • 59 jaar tot 30/12/2020
 • 60 jaar vanaf 31/12/2020

Wat betreft de uitzonderingsregimes voor het tijdskrediet eindeloopbaan (zware beroepen, lange loopbaan en herstructurering), wordt het volgende bepaald:

 • Voor de opnamevorm 1/5de: leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar;
 • Voor de opnamevorm 1/2de: leeftijdsvoorwaarde van 57 jaar.

Mobiliteit

Omdat mobiliteit een belangrijk maatschappelijk thema is, konden ook de sociale partners hier niet naast kijken. Daarom namen ze volgende bepalingen op in het IPA 2019-2020:

 • De sociale partners bevelen hun sectoren aan om gebruik te maken van het mobiliteitsbudget
 • De sociale partners bevelen hun sectoren aan om gebruik te maken van de fietsvergoeding
 • Een gemengde commissie NAR-CRB zal georganiseerd worden, waarin gesproken zal worden over het gebruik van duurzame mobiliteitsmodi.
 • De bedragen van CAO 19 octies zullen aangepast worden: vanaf 1 juli 2019 worden de forfaitaire bedragen uit de CAO verhoogd van 64% tot 70%, en vanaf 1 juli 2020 zal de CAO ook van toepassing zijn op woon-werkverkeer van minder dan 5 kilometer.
  • In paritair comité 329.01 heeft dit alleen gevolgen voor het plafondbedrag van de tussenkomst die de werkgever betaalt aan werknemers die met de tram, bus of metro naar het werk komen. De minimumafstand van 5 kilometer valt daarbij ook weg, tenzij de werkgever een gunstigere regeling toepast. I
  • In paritair comité 329.03 verhoogt zowel de verplichte tussenkomst voor de trein, als het plafondbedrag voor de tussenkomst in ander openbaar vervoer. Maar de minimumafstand blijft hier ongewijzigd op 3 kilometer woon-werkafstand.


Enkele andere maatregelen

 • Vrijwillige overuren: via een CAO van de NAR het bestaande krediet van 100 uren verhogen naar 120 uren.
 • Artikel 39ter: een alternatieve regeling uitwerken voor het aanwenden van een deel van de ontslagvergoeding zoals bepaald in de artikel 39ter van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Verlengingen

De sociale partners vragen via het IPA iedere twee jaar dat een aantal maatregelen verlengd worden. Zo ook voor de periode 2019-2020:

 1. De werkgeversbijdrage van 0,10% van de totale loonmassa voor inspanningen ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren, en de vrijstelling van de startbaanverplichting indien een sector de inspanningen ten voordele van de risicogroepen verhoogt tot 0,15% van de totale loonmassa. In PC 329 werd in december '18 een cao gesloten over een bijdrage van 0,20% voor de periode 2019-2020.
 2. De innovatiepremie
 3. Het behoud van de boete in het kader van de bijzondere regeling van outplacement (45+) op 1.800 euro
 4. De overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem. Dit is de tussenkomst van de werkgever in de kosten voor het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer via een derdebetalersovereenkomst.

Anderen lazen ook dit:

OPGELET: nog geen loonsverhoging in PC 329.01!

Het is even opletten geblazen bij de loonafrekening voor deze maand. In het paritair comité 329.01 is er op dit moment nog geen loonsverhoging doorgevoerd. Controleer zeker of jullie sociaal secretariaat eventuele loonsverhogingen die andere paritaire comités (o.a. PC 319.01) doorvoeren, niet per vergissing toepast.

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

Het raamakkoord dat we sloten met Reprobel loopt tot en met 2020. Door de nieuwe wetgeving reprografie dekt deze inning naast kopieën sinds 2018 ook prints. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

En de aangifte voor 2021? Die moet je nu nog niet doen: we wachten hiervoor nog op de publicatie van een kb. Pas daarna gaan de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord van start.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!