Ga verder naar de inhoud

Inschakelingsbanen vervangen DSP en SINE-contracten in Brussel vanaf 2021

14.12.2020

Vanaf volgend jaar gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest extra inzetten op de inschakeling van kwetsbare mensen op de werkvloer. Erkende sociale ondernemingen kunnen vanaf 2021 medewerkers aannemen in een inschakelingsbaan (SOCECO). Wat dat precies is en wie er in aanmerking komt, lees je hieronder.

De historiek & context

 • In 2018 kwam er in Brussel een nieuwe ordonnantie sociale ondernemingen, omdat het vorige kader rond de DSP & SINE-contracten niet volstond binnen de veranderende institutionele context en een aantal gebreken vertoonde. Tegelijkertijd vormde deze ordonnantie een kans om de doelstellingen van de sociale economie te verbreden. Ook publieke initiatieven werden tot dit wettelijk kader toegelaten.
 • Bedoeling was om in verschillende sectoren vanuit een ruimer perspectief een dynamiek van sociale ondernemingen op gang trekken, om een weerbare lokale economie te creëren met opportuniteiten voor iedereen. Inschakeling bleef een belangrijke pijler en werd geregeld via een apart besluit. Meer kwetsbare mensen aan het werk helpen en de duurzame inzetbaarheid verhogen is hier het doel.
 • In een inschakelingsbaan combineer je de opleiding van doelgroep medewerkers op de werkvloer (werkervaring) met het volgen van externe opleiding. De inschakelingsbanen zijn gereserveerd voor de gemandateerde inschakelingseconomie.

De wettelijke basis

De nieuwe inschakelingsbanen in de sociale economie (SOCECO) worden wettelijk geregeld door 2 ordonnanties:

1. De ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd door:

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie van 16 mei 2019

2. De ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, uitgevoerd door:

a) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen

b) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

c) het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen

Welke organisaties komen in aanmerking?

Brusselse erkende sociale ondernemingen die als sociale inschakelingsonderneming gemandateerd zijn.

Wie zijn SOCECO-werknemers?

Zoals voorzien in deze ordonnanties eindigen de lopende DSP- en SINE contracten eind 2020.

Daarna heb je als werkgever 3 opties:

 1. Omzetting in inschakelingsbaan vanaf 1 januari 2021 voor de resterende periode (saldo 2 jaar)
 2. Nieuw contract inschakelingsbaan vanaf 1 januari 2021 voor de duur van 2 jaar of 5 jaar*
 3. Je beëindigt het contract op 31 december 2020

Kan ik ook iemand nieuw aanwerven voor een gesubsidieerde SOCECO-arbeidsplaats?

Vanaf 01/01/2021 kan je nieuwe medewerkers aanwerven, op voorwaarde dat:

 • de overeenkomst door jouw organisatie en door Actiris is ondertekend
 • dat de kandidaat het A6-attest heeft ontvangen, dat bevestigt dat hij of zij voor de SOCECO-maatregel in aanmerking komt.

De contracten mag je al in december 2020 laten tekenen, zodat ze op 01/01/2021 kunnen starten.

Vanaf 01/01/2021 heb je 6 maanden de tijd om de SOCECO-werknemers aan te werven. Na verloop van die termijn zullen de niet-ingevulde arbeidsplaatsen verloren gaan.

Hoe is de financiering geregeld?

Om zo'n niet-werkende werkzoekende aan te werven die bijzonder ver van de arbeidsmarkt verwijderd is, krijg je als werkgever een premie. Op die manier komt Actiris tussen in je loonkosten.

Waaruit bestaat de nieuwe premie "inschakelingsbaan in de sociale economie"?

Er bestaan twee soorten SOCECO-premies:

 • De premie artikel 2: Een premie die de doorstroming beoogt, vastgelegd op maximaal 33.000 euro per vte per jaar voor een maximale duur van 2 jaar (ter vervanging van de vroegere DSP-maatregel).
 • *De premie artikel 3:
  • Een premie die de inschakeling beoogt, vastgelegd op maximaal 10.000 euro per vte per jaar voor een maximale duur van 5 jaar (ter vervanging van de vroegere SINE-maatregel).
  • Een premie die de inschakeling beoogt, vastgelegd op maximaal 10.000 per vte per jaar tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van de werknemer, indien de werknemer aan het begin van de overeenkomst minstens 50 jaar is (ter vervanging van de vroegere "onbeperkte" SINE-maatregel).

Is er nog een tussenkomst van de RSZ, de RVA of het OCMW?

Voor de SOECO-werknemers is geen integratie-uitkering voorzien.De RVA en het OCMW komen niet in de SOCECO-premies tussen. Voor de SOCECO-werknemers is geen RSZ-werkgeversbijdrage-doelgroepvermindering voorzien.

Voor welk soort arbeidsovereenkomst kies ik best?

 • Actiris laat de keuze aan de werkgever. Zowel contracten van onbepaalde duur als bepaalde duur zijn mogelijk.
 • De contracten moeten gehandtekend en gedateerd zijn door beide partijen op een werkdag van de maand, die de begindatum van het contract voorafgaat.
 • Het contract begint altijd de eerste van een maand.
 • Het moet gaan om ten minste een halftijdse tewerkstelling.
 • Hieronder kan je onze modellen voor een contract van onbepaalde duur downloaden.

Omzetting van het DSP- of SINE-contract naar inschakelingsbaan

Ben je als organisatie op zoek naar een bijlage voor de omzetting van het DSP- of SINE-contract naar een inschakelingsbaancontract? Hieronder kan je ons model downloaden.

Anderen lazen ook dit:

Verenigingswerk: een voorlopige oplossing voor 2021, beperkt tot omkadering van sportactiviteiten (waarvan enkele voorbehouden voor de sportsector)

In de nieuwe wet rond verenigingswerk is een voorlopig systeem opgenomen dat het vorige vervangt. Verenigingswerk wordt alleen nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Het systeem loopt van 1 januari tot 31 december 2021.

Verenigingswerk verdwijnt: welke alternatieven zijn er?

Het statuut van verenigingswerk zoals we dat kennen verdween begin 2021 onherroepelijk. Het is nu enkel nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Vallen de activiteiten van jouw organisatie daar niet onder? We vertellen je graag welke verschillende alternatieven rond soepele tewerkstelling er nog bestaan binnen ons paritair comité.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!