Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid: invloed op vakantie en eindejaarspremie

07.12.2020

Heeft een werknemer die tijdelijk werkloos was in 2020 evenveel recht op vakantie in 2021 als een werknemer die gewerkt heeft? Het antwoord luidt sinds december 2020 volmondig 'ja'.

In verschillende stappen werd tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor het jaar 2020 gelijkgesteld met werkelijke prestaties, waardoor werknemers die tijdelijk werkloos waren door de coronapandemie in 2020 géén vakantierechten verliezen voor vakantiejaar 2021.

Tijdelijk werkloos in 2021? Daarvoor is voorlopig nog geen gelijkstelling voorzien.

Hoe zit het met vakantierechten in 2021?

De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 worden gelijkgesteld met gewerkte periodes wat betreft de vakantiewetgeving. Dat wil zeggen dat werknemers die tijdelijk werkloos gesteld waren voor deze periode géén weerslag zien op de berekening van hun vakantierechten en vakantiegeld in 2021.

De periode tot 31 augustus was al eerder gelijkgesteld, maar in december 2020 verscheen een langverwacht KB dat ook voor de periode 1 september - 31 december 2020 de gelijkstelling bekrachtigde.

Hoe zit het met de eindejaarspremie?

Werkgevers die onder het toepassingsgebied van de sectorale cao’s rond eindejaarspremie vallen, zijn voor de berekening van de eindejaarspremie gebonden aan een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 30 september. Werknemers die in deze periode prestaties leverden, of afwezigheden kenden die gelijkgesteld zijn met prestaties, krijgen een eindejaarspremie, pro rata deze prestaties of gelijkgestelde afwezigheden.


Welke afwezigheden zijn gelijkgesteld?

Dat zijn – op een paar toevoegingen na – de afwezigheden die gelijkgesteld zijn voor de vakantiewetgeving. Met andere woorden: tot en met 31 december 2020 leiden periodes van tijdelijke werkloosheid ook tot opbouw van een eindejaarspremie.

Welke invloed heeft dit alles op de VIA-middelen?

Enkel die organisaties, die overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020 gesloten in het PC 329.01, verplicht zijn een eindejaarspremie toe te kennen aan hun werknemers, krijgen een tussenkomst VIA voor eindejaarspremie.

  • De VIA-middelen die je in 2020 krijgt uitbetaald voor het aantal vte in je organisatie, zijn gebaseerd op de tewerkstellingscijfers van het eerste kwartaal 2019. Toen er van corona nog geen sprake was dus.
  • De berekening en toekenning van de VIA-middelen voor de eindejaarspremie per vte, is gebaseerd op een volledig gewerkte referteperiode (1 januari tot 30 september 2020).

Je zal dus geen enkele invloed van tijdelijke werkloosheid kunnen waarnemen op de VIA-middelen voor het jaar 2020.

Wat met financiële steun voor de werkgevers?

Een voorwaarde die de werkgevers in juli stelden voordat ze akkoord gingen met deze gelijkstellingen, was dat ze hiervoor zouden kunnen rekenen op een financiering.

Over de concrete uitwerking overleggen de sociale partners op dit moment nog binnen de Groep van 10. Zeker is wel dat het zal gaan om een vereenvoudigde terugvorderingsprocedure, die bij voorkeur zo automatisch mogelijk zal verlopen.

Anderen lazen ook dit:

Groepsverzekering: de Wijninckxbijdrage in 2021

In 2019 is voor de groepsverzekering de definitieve Wijninckxbijdrage in werking getreden, die berekend wordt op basis van de reserve aangroei in het voorafgaand jaar. De bijdrage is verschuldigd zodra de pensioendoelstelling voor dat jaar overschreden is, en bedraagt 3% van de rendementsgecorrigeerde aangroei voor dat jaar.

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!