Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid: invloed op vakantie en eindejaarspremie

07.12.2020

Heeft een werknemer die tijdelijk werkloos was in 2020 evenveel recht op vakantie in 2021 als een werknemer die gewerkt heeft? Het antwoord luidt sinds december 2020 volmondig 'ja'.

In verschillende stappen werd tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor het jaar 2020 gelijkgesteld met werkelijke prestaties, waardoor werknemers die tijdelijk werkloos waren door de coronapandemie in 2020 géén vakantierechten verliezen voor vakantiejaar 2021.

Tijdelijk werkloos in 2021? Daarvoor is voorlopig nog geen gelijkstelling vastgelegd. Een principieel akkoord werd gevonden, maar de sociale partners in de NAR moeten het eens geraken over de concrete verdeling van de financiële steun die de overheid betaalt om deze gelijkstelling mogelijk te maken.

Tijdelijke werkloosheid: hoe zit het met vakantierechten in 2021?

De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 worden gelijkgesteld met gewerkte periodes wat betreft de vakantiewetgeving. Dat wil zeggen dat werknemers die tijdelijk werkloos gesteld waren voor deze periode géén weerslag zien op de berekening van hun vakantierechten en vakantiegeld in 2021.

De periode tot 31 augustus was al eerder gelijkgesteld, maar in december 2020 verscheen een langverwacht KB dat ook voor de periode 1 september - 31 december 2020 de gelijkstelling bekrachtigde.

Tijdelijke werkloosheid: hoe zit het met de eindejaarspremie/eindejaarstoelage?

Werkgevers die onder het toepassingsgebied van de sectorale cao’s rond eindejaarspremie vallen, zijn voor de berekening van de eindejaarspremie of eindejaarstoelage gebonden aan een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 30 september. Werknemers die in deze periode prestaties leverden, of afwezigheden kenden die gelijkgesteld zijn met prestaties, krijgen een eindejaarspremie, pro rata deze prestaties of gelijkgestelde afwezigheden.


Welke afwezigheden zijn gelijkgesteld?

Dat zijn – op een paar toevoegingen na – de afwezigheden die gelijkgesteld zijn voor de vakantiewetgeving. Met andere woorden: tot en met 31 december 2020 leiden periodes van tijdelijke werkloosheid ook tot opbouw van een eindejaarspremie.

Welke invloed heeft dit alles op de VIA-middelen?

Enkel die organisaties, die overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020 gesloten in het PC 329.01, verplicht zijn een eindejaarspremie toe te kennen aan hun werknemers, krijgen een tussenkomst VIA voor eindejaarspremie.

  • De VIA-middelen die je in 2020 krijgt uitbetaald voor het aantal vte in je organisatie, zijn gebaseerd op de tewerkstellingscijfers van het eerste kwartaal 2019. Toen er van corona nog geen sprake was dus.
  • De berekening en toekenning van de VIA-middelen voor de eindejaarspremie per vte, is gebaseerd op een volledig gewerkte referteperiode (1 januari tot 30 september 2020).

Je zal dus geen enkele invloed van tijdelijke werkloosheid kunnen waarnemen op de VIA-middelen voor het jaar 2020.

Wat met financiële steun voor de werkgevers?

Een voorwaarde die de werkgevers stelden voordat ze akkoord gingen met deze gelijkstellingen, was dat ze hiervoor zouden kunnen rekenen op een financiering.

Deze financiering is er gekomen in de vorm van een RSZ-compensatie. Organisaties waarbij de bedienden een significant gedeelte van de tijd in het tweede kwartaal van 2020 tijdelijk werkloos waren door corona ontvingen de RSZ-compensatie. Deze werd automatisch verrekend met de bedragen die verschuldigd waren voor het tweede kwartaal van 2021.

Meer informatie over de concrete berekening kan je terugvinden bij de tussentijdse instructies voor april 2021 op de portaalsite van de RSZ.

Anderen lazen ook dit:

Opnieuw strengere coronaregels: brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Als gevolg van de stijgende coronacijfers worden ook de coronaregels opnieuw strenger. Naast een brede mondmaskerplicht wordt telewerk terug verplicht. Het Overlegcomité wil zo vermijden dat het gezondheidssysteem totaal overbelast geraakt, terwijl het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk blijft functioneren.

UPDATE: het Overlegcomité van 26 november 2021 nam bijkomende maatregelen.

Deadline: decemberafrekening

Als een bediende in 2021 minder ging werken, betaal je in december 2021 de verloren vakantierechten uit. Dat heet de decemberafrekening. We illustreren het met een fictief voorbeeld.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!