Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid: invloed op vakantie en eindejaarspremie

28.10.2020

Laatste update: woensdag 28 oktober 2020

Je las het misschien al in de krant: elke werknemer zou het volledige vakantiepotje en vakantiegeld in 2021 krijgen, ook al was die werknemer in 2020 een periode tijdelijk werkloos wegens overmacht. Die informatie wordt in verschillende wetgevende stappen tot realiteit gebracht. Er is een gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid met gewerkte periodes tot en met 31 augustus 2020, en op advies van de Nationale Arbeidsraad is een kb op komst voor de periode van 1 september 2020 tot 31 december 2020.

Hoe zit het met vakantierechten in 2021?

De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 1 februari 2020 en 31 augustus 2020 worden gelijkgesteld met gewerkte periodes wat betreft de vakantiewetgeving. Dat wil zeggen dat werknemers die tijdelijk werkloos gesteld waren voor deze periode géén weerslag zien op de berekening van hun vakantierechten en vakantiegeld in 2021.

De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de maanden 1 september 2020 tot 31 december 2020 zullen ook gelijkgesteld worden met gewerkte periodes. Een kb dat dit vastlegt, is in de maak.

Hoe zit het met de eindejaarspremie?

Werkgevers die onder het toepassingsgebied van de sectorale cao’s rond eindejaarspremie vallen, zijn voor de berekening van de eindejaarspremie gebonden aan een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 30 september. Werknemers die in deze periode prestaties leverden, of afwezigheden kenden die gelijkgesteld zijn met prestaties, krijgen een eindejaarspremie, pro rata deze prestaties of gelijkgestelde afwezigheden.


Welke afwezigheden zijn gelijkgesteld?

Dat zijn – op een paar toevoegingen na – de afwezigheden die gelijkgesteld zijn voor de vakantiewetgeving. Met andere woorden: tot en met 31 augustus 2020 leiden periodes van tijdelijke werkloosheid ook tot opbouw van een eindejaarspremie. Voor de maand september 2020 verwachten we zeer binnenkort een gelijkstelling voor vakantie via kb en dus ook voor eindejaarspremie.

Welke invloed heeft dit alles op de VIA-middelen?

Enkel die organisaties, die overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020 gesloten in het PC 329.01, verplicht zijn een eindejaarspremie toe te kennen aan hun werknemers, krijgen een tussenkomst VIA voor eindejaarspremie.

  • De VIA-middelen die je in 2020 krijgt uitbetaald voor het aantal vte in je organisatie, zijn gebaseerd op de tewerkstellingscijfers van het eerste kwartaal 2019. Toen er van corona nog geen sprake was dus.
  • De berekening en toekenning van de VIA-middelen voor de eindejaarspremie per vte, is gebaseerd op een volledig gewerkte referteperiode (1 januari tot 30 september 2020).

Je zal dus geen enkele invloed van tijdelijke werkloosheid kunnen waarnemen op de VIA-middelen.

Wat met financiële steun voor de werkgevers?

Een voorwaarde die de werkgevers in juli stelden voordat ze akkoord gingen met deze gelijkstellingen, was dat ze hiervoor zouden kunnen rekenen op een financiering.

Over de concrete uitwerking overleggen de sociale partners op dit moment nog binnen de Groep van 10. Zeker is wel dat het zal gaan om een vereenvoudigde terugvorderingsprocedure, die bij voorkeur zo automatisch mogelijk zal verlopen.

Anderen lazen ook dit:

Voorakkoord VIA6: 577 miljoen euro extra voor meer personeel en hogere lonen

Deze ochtend hebben de werkgevers en werknemers uit de Vlaamse social profitsectoren een ontwerp van voorakkoord voor VIA6 bereikt met de Vlaamse regering. Sociare maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor dit nieuwe, intersectorale akkoord.

VIA6, dat loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025, bepaalt de principes en het budgettaire kader voor een substantiële koopkrachtverhoging voor het personeel in de Vlaamse social profitsectoren, maar investeert ook in kwalitatieve jobs, meer mensen op de werkvloer en vernieuwde strategieën in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Het akkoord heeft betrekking op 179.718 vte in zowel de private als de publieke social profit.

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!