Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid 2022 gelijkgesteld voor vakantie 2023 en eindejaarspremie

27.03.2023

De kogel is door de kerk. De federale regering bereikte een akkoord om de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona in de eerste helft van 2022 gelijk te stellen voor het recht op vakantie in 2023.

Over de (gedeeltelijke) compensatie van de loonkost wordt nog een advies van de NAR verwacht.

De maatregel is nog niet officieel, het betreft nog maar een aankondiging van Minister Dermagne. Het ontwerp-KB moet nog worden goedgekeurd.

Zodra er meer concrete info is, passen we dit bericht aan.

Wat wordt gelijkgesteld?

De gelijkstelling zal alleen gelden voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis tijdens de eerste helft van 2022. Voor de periodes van corona-werkloosheid in de tweede helft van 2022 (wat bijvoorbeeld nog mogelijk was wegens de quarantaine van een kind) wordt geen gelijkstelling voorzien.

Het is nog af te wachten of de gelijkstelling ook van toepassing wordt voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens de overstromingen of wegens de crisis in Oekraïne.

Compensatie

Voor de compensatie van de bijkomende loonkost voor de werkgevers wordt nog een regeling uitgewerkt. De federale regering voorziet hiervoor alvast een globale enveloppe (arbeiders en bedienden samen) van ongeveer 45 miljoen euro.

Hoe deze globale enveloppe precies moet worden verdeeld, daarover heeft de regering het advies gevraagd van de Nationale Arbeidsraad.

Wellicht zal de toekenning van de compensatie op dezelfde manier gebeuren als voor de gelijkstellingen in de vorige 2 jaren, nl. een tussenkomst van de RSZ voor de bedienden en een dotatie aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie voor de arbeiders.

Ook gelijkstelling voor de eindejaarspremie

Deze beslissing tot gelijkstelling voor de vakantierechten heeft ook (retroactief) een impact op de eindejaarspremie van 2022.

Werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de sectorale cao’s rond eindejaarspremie zijn voor de berekening van de eindejaarspremie gebonden aan een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 30 september. Werknemers die in deze periode prestaties leverden, of afwezigheden kenden die gelijkgesteld zijn met prestaties, krijgen een eindejaarspremie, pro rata deze prestaties en/of gelijkgestelde afwezigheden.

De afwezigheden die gelijkgesteld worden voor de eindejaarspremie zijn – op een paar toevoegingen na – dezelfde als die voor de vakantiewetgeving. Met andere woorden: de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona in de eerste helft van 2022 tellen dan ook mee voor de opbouw van de eindejaarspremie voor dat jaar.

Voor sommige werknemers betekent dit dat zij een aanvulling zouden moeten krijgen op de eindejaarspremie die ze eind 2022 ontvingen.

Anderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2022 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2022 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2022 op hetzelfde niveau als die van vorig jaar.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 23 mei 2023.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in oktober november 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in januari 2024 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!