Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid 2022 wegens de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de overstromingen wordt gelijkgesteld voor vakantie 2023

26.09.2023

De beslissing van de federale regering om de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, onder meer omwille van corona, in de eerste helft van 2022 gelijk te stellen voor het recht op vakantie in 2023 werd al bekrachtigd in het Koninklijk Besluit van 24 mei 2023.

De programmawet van 4 juli 2023 regelt de compensatie van de kost voor de werkgevers ten gevolge van deze gelijkstelling.

Wat wordt gelijkgesteld?

De gelijkstelling geldt voor de periodes van tijdelijke werkloosheid

  • wegens overmacht door de coronacrisis tijdens de eerste helft van 2022 (Voor de periodes van corona-werkloosheid in de tweede helft van 2022, wat bijvoorbeeld nog mogelijk was wegens de quarantaine van een kind, wordt geen gelijkstelling voorzien)
  • vanwege de gevolgen van de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021
  • ingevolge het conflict in Oekraïne

Compensatie

Voor de financiële compensatie van de bijkomende loonkost ten gevolge van deze gelijkstelling wordt een globale enveloppe voorzien van 45.312.218 euro (32.894.355 euro voor de arbeiders en 12.417.863 euro voor de bedienden).


Bedienden: gedeeltelijke compensatie

Om recht te hebben op de compensatie moet het gemiddelde percentage van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 'crisis' voor het eerste en tweede kwartaal van 2022 minimaal 41% bedragen.

Op basis van het door de RSZ berekende compensatiepercentage wordt het globale budget vervolgens verdeeld over de gerechtigde werkgevers.

De RSZ brengt het bedrag van de compensatie automatisch in mindering van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal van 2023. Een ongebruikt krediet kan worden overgedragen naar de oudste RSZ-schulden of naar de volgende kwartalen. Je kan als werkgever ook om een terugbetaling verzoeken.


Voor de arbeiders wordt de toelage toegekend aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Ook gelijkstelling voor de eindejaarspremie

Deze beslissing tot gelijkstelling voor de vakantierechten heeft ook (retroactief) een impact op de eindejaarspremie van 2022.

Werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de sectorale cao’s rond eindejaarspremie zijn voor de berekening van de eindejaarspremie gebonden aan een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 30 september. Werknemers die in deze periode prestaties leverden, of afwezigheden kenden die gelijkgesteld zijn met prestaties, krijgen een eindejaarspremie, pro rata deze prestaties en/of gelijkgestelde afwezigheden.

De afwezigheden die gelijkgesteld worden voor de eindejaarspremie zijn – op een paar toevoegingen na – dezelfde als die voor de vakantiewetgeving. Met andere woorden: de periodes van tijdelijke werkloosheid in de eerste helft van 2022 wegens corona, de gevolgen van de overstromingen in 2021 of de Oekraïnecrisis tellen dan ook mee voor de opbouw van de eindejaarspremie voor dat jaar.

Voor sommige werknemers betekent dit dat zij een aanvulling zouden moeten krijgen op de eindejaarspremie die ze eind 2022 ontvingen.

Anderen lazen ook dit:

Haard- en standplaatstoelagen vanaf 1 juni 2024

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Loonbarema’s - indexering op 1 juni 2024

In april 2024 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgen alle minimumlonen en werkelijke lonen binnen PC 329.01 en 329.03 in juni 2024 met 2%. In PC 329.01 gelden voor sommige deelsectoren loonbarema's. Wanneer moet jouw organisatie die loonschalen toepassen? Je leest het hier.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!