Ga verder naar de inhoud

Tool: registratie vormingen

10.09.2020

Bezig met het opmaken van je sociale balans? Met dit instrument registreer je snel en makkelijk alle gegevens, zowel aantal uren als organisatiekosten van gevolgde opleidingen.

Zelfs als je de sociale balans in de jaarrekening niet moet invullen, is dit een handig instrument om een inzicht te krijgen in het aantal uren opleidingen gevolgd per werknemer en de totale kost (loonkosten en kosten specifiek voor vorming), die dit voor de organisatie meebrengt.

De sociale balans: een woordje uitleg

Elke organisatie die ten minste 20 personeelsleden in voltijds equivalent tewerkstelt in het boekjaar, is verplicht een sociale balans in te vullen.

De sociale balans maakt deel uit van de jaarrekening.

Welke organisaties gebruiken het volledig schema?

Het volledig schema wordt gebruikt door grote organisaties.

Wanneer ben je groot? Als je 2 van onderstaande criteria overschrijdt :

 • Je hebt meer dan 50 VTE in dienst
 • Je omzet, exclusief btw, is groter dan 9.000.000 euro
 • het balanstotaal is groter dan 4.500.000 euro.

Welke organisaties gebruiken het verkorte schema?

Het verkorte schema wordt ingevuld door kleine en microverenigingen.


Wanneer worden verenigingen of stichtingen aanzien als klein?

Als zij op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van deze criteria overschrijdt:

 • Je hebt meer dan 50 VTE in dienst
 • Je omzet, exclusief btw, is groter dan 9.000.000 euro
 • het balanstotaal is groter dan 4.500.000 euro.

Kleine verenigingen en stichtingen kunnen het verkort model voor vzw's en stichtingen gebruiken.


Wanneer word je aanzien als een microvereniging of stichtingen?

Een microvereniging of -stichting is een kleine V&S die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de volgende criteria overschrijdt:

 • je hebt een jaargemiddelde van aantal werknemers van 10 VTE
 • je hebt een jaaromzet (excl. btw) van 700.000 euro
 • je balanstotaal bedraagt 350.000 euro

Microverenigingen en stichtingen zullen vanaf 2021 het micromodel voor vzw's en stichtingen kunnen gebruiken.

Het microschema werd in september 2020 gepubliceerd, maar voor de jaarrekening van 2020 kan het verkort schema nog gebruikt worden.


Wat als ik een kleine vereniging of stichting ben, maar wel met een vereenvoudigde boekhouding werk?

Kleine verenigingen of stichtingen die kiezen voor een vereenvoudigde boekhouding, kunnen een vereenvoudigd model van jaarrekening gebruiken.

Zij dienen in dat geval hun jaarrekening neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Wanneer kan je als vzw kiezen voor een vereenvoudigde boekhouding en de jaarrekening dus opmaken volgens het vereenvoudigd model?

 • je hebt een jaargemiddelde van maximum 5 werknemers
 • je hebt in totaal 334.500 euro aan andere dan recurrente ontvangsten (excl. BTW)
 • je hebt in totaal 1.337.000 euro aan bezittingen of in totaal 1.337.000 euro aan schulden

Meer info over opmaak van jaarrekening en, indien vereist, de sociale balans vind je op de website van de Nationale Bank van België.

Waarom is dit instrument dan nuttig?

Wie een sociale balans moet opmaken, verzamelt met dit instrument de nodige gegevens, brengt ze in en neemt het eindresultaat over op de balans. In het kader van de sectorale cao’s vorming is het ook een handig instrument voor organisaties met een formele werknemersvertegenwoordiging.

Zelf aan de slag?

Goed idee! We zetten je op weg met de volgende downloads:

 • Instrument vormingen: gebruik deze tool om een inzicht te krijgen in het aantal uren opleidingen gevolgd per werknemer en de totale kost (loonkosten en kosten specifiek voor vorming), die dit voor de organisatie meebrengt.
 • De handleiding hierbij
 • De toelichtingsnota van de Nationale Bank, die je meer inzicht geeft in wat bedoeld wordt met de termen 'formele', 'informele' en initiële beroepsopleidingen.

Anderen lazen ook dit:

Loongrens BEV en VOV op 2.987 euro voor schooljaar 2020/2021

Een werknemer die een opleiding volgt en daarvoor betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt? Je mag het brutoloon van die werknemer tijdens de uren opleidingsverlof die worden genomen, beperken tot een bepaald plafond.

Attest opgenomen betaald educatief verlof bij uitdiensttreding in de loop van het schooljaar

Attest opgenomen BEV wanneer werknemer uit dienst gaat

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!