Ga verder naar de inhoud

Inspectiediensten hebben toegang tot het Centraal Strafregister

28.09.2020

Gaan zij dan ‘veroordeelde’ organisaties opzoeken en bewust extra controleren?

Neen. De inspectiediensten van de FOD Waso (Toezicht op Sociale Wetten, Welzijn op het Werk - alsook de Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen en de Directie van de administratieve geldboeten) kunnen het Centraal Strafregister niet raadplegen om proactief te plannen welke controles ze zullen uitoefenen. De toegang dient immers om een gepaste keuze te kunnen maken inzake de strafmaat, wanneer een overtreding reeds werd vastgesteld. Een sociaal inspecteur heeft immers in vele gevallen een appreciatiemarge om een gepaste sanctie uit te spreken. Het feit dat een organisatie al eerder veroordeeld werd, kan dan een invloed uitoefenen.

De gegevens waartoe toegang wordt verleend, zijn ook niet onbeperkt. Het gaat slechts om ‘relevante’ veroordelingen: inbreuken op het Sociaal Strafwetboek, mensenhandel, discriminatie, racisme, bedrog bij faillissement, oplichterij, valsheid in geschrifte, gewelddelicten,…

Wat moet je hier nu mee als organisatie?

De boodschap blijft zoals steeds: blijf in orde met de regelgeving, dan komt alles goed. Als recidivist zal je nu immers strenger beoordeeld kunnen worden.

Heb je vragen rond het bezoek van een inspectiedienst?

Bronnen

Koninklijk besluit van 5 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van arbeidsinspecteurs tot het Centraal Strafregister, Staatsblad 26 juli 2018

Anderen lazen ook dit:

Nieuw in de DmfA-aangifte: de deelsectorcode

Sinds 2019 moet je in de DmfA-aangifte een deelsectorcode invoeren voor elke tewerkgestelde werknemer. Zo willen de partijen die het VIA5-akkoord sloten de loon-en tewerkstellingsgegevens in de volledige social profit sector beter monitoren. Je stemt hiervoor best af met je sociaal secretariaat.

Dossier: sociale inspectie op bezoek

Hier lees je alles over de verschillende sociale inspectiediensten en hun bevoegdheden en focus. Je leest hoe je je kunt voorbereiden op een bezoek van een sociale inspectiedienst en wat je kan verwachten als een inbreuk werd vastgesteld.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!